Zaszczytna Odznaka Sokoła

Zaszczytna Odznaka Sokola to najwyższe i najstarsze odznaczenie Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Odznaczenie przyznawane jest druhnom i druhom najbardziej zaangażowanym w działalność organizacyjną i sportową w TG „Sokół”.

Zaszczytna Odznaka Sokoła

Zaszczytni kawalerowie

Odznaczenie przyznawane jest od okresu międzywojennego. W przeszłości jego kawalerami byli m.in. Ignacy Jan Paderewski, gen. Józef Haller i Roman Dmowski.

Odznaczenie zostało ustanowione: Dla upamiętnienia długotrwałej i owocnej pracy w Sokolstwie oraz dla uczczenia zasług i wyrażenia wdzięczności tym druhom, którzy Polsce i Sokolstwu znaczne usługi oddali i do rozpowszechnienia narodowych idei Sokolstwa wielce się przyczynili ustanawia się Zaszczytną Odznakę Sokolą – brzmi preambuła.

Kapituła

Wnioski do kapituły o nadanie Zaszczytnej Odznaki Sokoła mogą składać członkowie zarządu ZTG „Sokół” w Polsce, a także prezesi gniazd, okręgów i dzielnic TG „Sokół” lub ich zarządy. Na czele kapituły stoi każdorazowo prezes ZTG „Sokół” w Polsce, ponadto do kapituły wchodzą wiceprezesi oraz prezesi honorowi ZTG „Sokół” w Polsce.

Wnioski składane do kapituły obejmują m.in. druhny i druhów, którzy swoją działalnością w II i III Rzeczypospolitej uzyskali znaczące osiągnięcia sportowe i organizacyjne zarówno w kraju jak i zagranicą, a także tych którzy swoją działalnością po 1945 r. przyczynili się do odrodzenia Sokolstwa Polskiego.

Szkic Zaszczytnej Odznaki Sokoła

10 lat w „Sokole”

Odznaczenie przyznawane jest osobom, którzy mają za sobą co najmniej 10 lat działalności organizacyjnej lub sportowej w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, jednak w szczególnych przypadkach Kapituła może odstąpić od wymogu 10 lat działalności.

Najbliższa ceremonia odznaczeń została zaplanowana w trakcie uroczystości 100. rocznicy powstania ZTG „Sokół” w Polsce, które odbędą się 27 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

Zostaw komentarz

komentarzy