Zjazd Rady ZTG „Sokół” w Polsce [relacja]

W sobotę 25 stycznia 2020 r. w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbył się Zjazd Rady ZTG „Sokół” w Polsce. Obrady poprzedziło piątkowe spotkanie opłatkowe gniazda warszawskiego, w trakcie którego wręczono Zaszczytną Odznakę Sokoła oraz nagrody zasłużonym dla Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

Warszawa, piątek 24 stycznia 2020 r.

Zaszczytną Odznaką Sokoła wyróżnieni zostali
Z TG „Sokół” w Brwinowie druhowie: Wojciech Nitecki, Andrzej Nowakowski, Regina Więch, Sebastian Prażmo.
Z TG „Sokół” w Warszawie: Bogusław Szymański

Ponadto okolicznościowy grawerton za Za bezinteresowną i profesjonalną pracę oraz nieustanną gotowość wspierania Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce otrzymał druh Jan Baran z TG „Sokół” w Lublinie, obecnie mieszkający w Warszawie. Uhonorowany otrzymał również srebrną monetę wybitą przez Narodowy Bank Polski w 2017 r. dla upamiętnienia 150-lecia Sokolstwa Polskiego.

Nagrodę Srebrnego Sokoła odebrał Michał Kalinowski. Została ona przyznana za zasługi dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. On także otrzymał srebrną monetę NBP.

Zjazd Rady ZTG „Sokół” w Polsce

Obrady rozpoczęły się o godz. 12.00 były bardzo intensywne i merytoryczne. W trakcie ponad sześciogodzinnego Zjazdu podjęte zostało ponad 20 uchwał Rady. Przyjęto sprawozdania prezesa Damiana Małeckiego, wiceprezesa Tomasza Stańko, skarbnika Wojciecha Zrayko oraz przedstawiciela środowisk sokolich z Górnego Śląska Dawida Hawryluka za 2019 r. Jednym z bardziej doniosłych wydarzeń było ostateczne zatwierdzenie przez Radę projektu sztandaru Związku.

Druh Wojciech Mielniczenko odbiera nominację z rąk prezesa Związku Damiana Małeckiego

Nominacje

Jednym z pierwszych punktów obrad było wręczenie nominacji, które odebrali:

druh Piotr Saczywko z TG „Sokół” w Katowicach, który uchwałą Zarządu ZTG „Sokół” w Polsce został powołany na funkcję Koordynatora Krajowego ds. Teleinformatyki i Łączności w strukturach Związku Towarzystw Gimnastycznych “Sokół” w Polsce. Koordynator Krajowy podejmie się stworzenia systemu łączności pomiędzy poszczególnymi gniazdami, a tym samym pomiędzy Polowymi Drużynami Sokoła działającymi na terenie całego kraju.

druh Wojciech Mielniczenko z TG „Sokół” w Lublinie, który na wniosek Komendanta Głównego Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich Marka Kasperskiego został mianowany II Zastępcą. Druh Wojciech Mielniczenko ma za sobą bogate doświadczenie instruktorskie i strzeleckie, które nabył przez szereg lat działalności w Polowej Drużynie Sokoła w Lublinie.

Druh Piotr Saczywko przedstawia Radzie założenia nowej sekcji

W trakcie obrad podjęto szereg uchwał, m.in.:
– o organizacji ogólnopolskiego obozu Polowych Drużyn Sokoła na Górnym Śląsku, do czego zobowiązał się druh Dawid Hawryluk z TG „Sokół” w Knurowie.
– zatwierdzono ostateczny kształt, formę i wygląd sztandaru ZTG „Sokół” w Polsce.
– powołana została komisja mundurowa pod kierunkiem druha Tadeusza Szostaka z TG „Sokół” w Zakopanem, która zajmie się przygotowaniem wzoru czamary męskiej i damskiej. Ostateczny projekt ma zostać zamieszczony na stronie związkowej.
– podjęto także szereg innych uchwał zmieniających regulamin Nagrody Srebrnego Sokoła, reguły przyznawania Zaszczytnej Odznaki Sokoła, współpracy z innymi organizacjami ogólnopolskimi o zbliżonym profilu.

Ponadto prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce przedstawił kierunki polityki międzynarodowej organizacji na najbliższe lata (Światowa Federacja Sokoła), co spotkało się z pełną akceptacją zebranych. Podjęto również decyzję o organizacji ogólnopolskiego zlotu Sokolstwa Polskiego w Rzeszowie, który zaplanowano na 2023 r.

Damian Małecki
prezes ZTG „Sokół” w Polsce

Zostaw komentarz

komentarzy