Zmiany w Komendzie Głównej PDS!

Zmiany w Komendzie Głównej PDS nastąpiły na skutek rezygnacji Komendanta Głównego Polowych Drużyn Sokoła w Polsce druha Mateusza Derylaka. Tymczasowo, decyzją prezesa ZTG „Sokół” w Polsce, pełniącym obowiązki Komendanta Głównego PDS będzie druh Adam Burdzy. Decyzja w sprawie nowego Komendanta zapadnie podczas najbliższego zjazdu Zarządu Związku w Zakopanem 22 października br.

druh Mateusz Derylak

W imieniu Zarządu ZTG „Sokół” w Polsce pragnę podziękować druhowi Mateuszowi Derylakowi za dotychczasową pracę, która w sposób wybitny przysłużyła się nie tylko Związkowi Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, ale całej idei sokolej. Dziękuję sokolim czołem!” powiedział po ogłoszeniu decyzji druh prezes Damian Małecki.

Druh Mateusz Derylak nie odchodzi z Komendy Głównej i będzie pełnił funkcję zastępcy Komendanta Głównego PDS. Druh Derylak skupi się na koordynacji Polowych Drużyn Sokoła na „ścianie wschodniej” oraz przejmie dowództwo nad Polową Drużyną Sokoła w Nisku. Na stanowisku zastąpi go druh Adam Burdzy.

Druh Mateusz Derylak 17 grudnia 2015 roku na mocy uchwały nr 2/2015 na podstawie art. 28 Statutu Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Stalowej został mianowany na stanowisko dowódcy Polowych Drużyn Sokolich przy Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Stalowej Woli. Funkcję Komendant Głównego PDS pełnił od kwietnia 2020 r. do 2 października 2022 r.

W okresie tym stworzył system stopni dla Polowych Drużyn Sokoła oraz regulamin mundurowy wnoszący szereg zmian w celu ujednolicenia umundurowania i oznaczeń w organizacji. Starał się też wyrównać poziom wyszkolenia w gniazdach, poprzez wprowadzanie podobnego systemu zgrupowań opartych na doświadczeniu wyniesionym z wojska oraz stalowowolskiej drużyny.

Ponadto stworzył dokumentację, oficjalne rozkazy i zcentralizował Komendę Główną PDS,
nadał jej również zawołanie-hasło i barwy. Był pomysłodawcą rocznych i kwartalnych projektów szkoleniowych takich jak „SOKÓŁ W NATARCIU”, „OBROŃCA”, „CERTYFIKACJE PDS” dla nowych gniazd,
marszów kondycyjno-krajoznawczych „KRESY” oraz kursu młodszych dowódców PDS „FALCON”.
Wprowadził proporce rozpoznawcze dla gniazd Polowych Drużyn Sokoła.

Razem z Prezesem Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce współorganizował akcję #SokółDlaObronności która angażowała obywateli w szkolenia z zakresu obronności. Miał również wkład w tworzenie nowych gniazd na terenie województwa podkarpackiego oraz wspierał je finansowo i doposażał w potrzebny do szkoleń sprzęt. Za swoją działalność w 2022 roku został odznaczony medalem „Pro Patria”. Natomiast w 2019 r. odebrał medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” nadany mu przez Ministra Obrony Narodowej.

Zostaw komentarz

komentarzy