Życzenia ks. kapelana Marcina Kostki dla naszych druhów, sympatyków i czytelników

?Dziś raczył nam się narodzić z Dziewicy Król niebios, aby zgubionego człowieka przyprowadzić z powrotem do królestwa niebieskiego. Radują się chóry aniołów, ponieważ ludziom zajaśniało wieczne zbawienie. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, których umiłował. Radują się chóry aniołów, ponieważ ludziom zajaśniało wieczne zbawienie?
(Responsorium Brewiarzowe)


W noc Bożego Narodzenia, Król Nieba i Ziemi przyszedł na ziemię, aby nas Zbawić. Przyszedł pełen pokory rodząc się z Dziewicy w ubogiej stajence. Napełniając cały świat wielką radością.

Przeżywając tę niepojętą Tajemnicę z sercami przepełnionymi radością prośmy Jezusa Chrystusa naszego Pana, aby pomógł nam żyć nieustannie miłością płynącą z Jego Boskiego Serca. Ofiarujmy Mu nasze serca by w nich Zamieszkał. W tym szczególnym i świętym czasie Bożego Narodzenia życzmy sobie świętości i nieba, a w nim oglądania Boga. Życzmy sobie i tego ludzkiego zdrowia i szczęścia, silnej wiary, nadziei i miłości oraz pomyślności. Każdy dzień Nowego Roku 2017 niech obfituje w hojne łaski i Boże błogosławieństwo.

Z darem modlitwy i kapłańskim błogosławieństwem
Ks. hm. Marcin Kostka FSSP
Kapelan Sokoli

Zostaw komentarz

komentarzy