110-lecie „Sokoła” w Brodnicy za nami! [nasza relacja]

W miniony piątek, 8 grudnia 2023 r. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Brodnicy świętowało 110. rocznicę swojego założenia. Finałem uroczystości jest decyzja o organizacji XI Zlotu Sokolstwa Polskiego w Brodnicy w 2025 roku!

Występy sokolików brodnickich

Obchody poprzedziło spotkanie władz ZTG „Sokół” w Polsce z Burmistrzem Miasta Brodnicy Jarosławem Radaczem. W trakcie spotkania Burmistrz Jarosław Radacz bardzo życzliwie odniósł się do pomysłu organizacji Zlotu Sokolstwa Polskiego w Brodnicy w 2025 roku, równocześnie zapewniając o swoim wsparciu dla jego organizacji.

Druhna Katarzyna Brózda odbiera Zaszczytną Odznakę Sokoła z rąk prezesów Damiana Małeckiego i Zbigniewa Okorskiego

Główna część uroczystości miała miejsce w Pałacu Anny Wazówny, gdzie zorganizowano okolicznościową akademię. W jej trakcie z rąk prezesa ZTG „Sokół” druha Damiana Małeckiego Zaszczytną Odznakę Sokoła odebrali druhowie gniazda TG „Sokół” w Brodnicy:

druhna Helena Szczepaniak
druhna Barbara Lewandowska
druhna Małgorzata Pierścionek – Sarnowska
druh Witold Sargalski
druhna Katarzyna Brózda.

Ponadto uhonorowani przez prezeskę gniazda druhnę Katarzynę Brózdę zostały osoby, które w przeszłości zasłużyły się dla gniazda w Brodnicy. Wszyscy obecni otrzymali także okolicznościowy brelok z logo gniazda. Natomiast gratulacje z okazji jubileuszu na ręce prezeski gniazda druhny Katarzyny Brózdy złożyli obecni na uroczystościach przedstawiciele władz samorządowych:

Burmistrz Miasta Brodnicy pan Jarosław Radacz
Marszałek Województwa Piotr Całbecki
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Petlasiński
Przewodniczący Rady Miasta Artur Dombrowski
Obecne na uroczystościach gniazda sokole z Warszawy, Warszawy II Radość, Leszna, Zakopanego, Zgierza, Knurowa, Kowalewa Pomorskiego i Stalowej Woli.

Druh Marcin Szymke, prezes TG „Sokół” ze Zgierza wręcza upominek druhnie Katarzynie Bróździe

W obchodach wziął udział przedstawiciel Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Grzegorz Trzyna, który wprowadził uczestników obchodów w zagadnienia dotyczące wystawy sokolej pt. „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce”, które prezentowana jest na rynku w Brodnicy.

Okolicznościową akademię zakończyły występy dzieci i młodzieży ćwiczących w sekcji Fit Kid TG „Sokół” Brodnica. Po oficjalnej części uroczystości druhna prezeska Katarzyna Brózda zaprosiła przedstawicieli władz samorządowych, związkowych oraz wszystkich gości na wspólny obiad.

Po wspólnym posiłku uczestnicy obchodów przenieśli się na salę OSiR w Brodnicy, gdzie zorganizowane zostały mistrzostwa Fit Kid. Dodatkową atrakcją mistrzostw były szkolenia zorganizowane przez Naczelną Komendę Polowych Drużyn Sokolich. Warto nadmienić, że uroczystości, mistrzostwa i atrakcje dodatkowe spowodowały, że nikt nie mógł się nudzić, a wrażenia pozostaną z uczestnikami na długie miesiące.
Zostaw komentarz

komentarzy