111 lat temu rozpoczęło się formalne tworzenie Stałych (Polowych) Drużyn Sokolich!

111 lat temu, 29 października 1912 r. we Lwowie zapadła decyzja o oficjalnym tworzeniu Stałych Drużyn Sokoła. Drużyny te powstawały już od roku 1911, ale dopiero 10 grudnia 1912 r. nadano im regulamin i zadbano o rozwój zaplecza poprzez zniesienie składek dla nowych członków doń wstępujących i utworzenie tzw. skarbu sokolego.

Powstanie Towarzystwa Gimnastycznego we Lwowie w 1867 roku było związane m.in. z wnioskami, jakie nasunęły się po upadku powstania styczniowego w 1864 (ostatnie walki zakończyły się w 1865 roku). Otóż okazało się, że nawet najbardziej patriotyczna młodzież nie jest w stanie wygrać w starciu z regularnym wojskiem ze względu na chociażby takie mankamenty jak: brak wyszkolenia wojskowego, słaba dyscyplina, niewystarczająca wytrzymałość na trudy, słaba kondycja fizyczna uniemożliwiająca skuteczny pościg lub zorganizowany, szybki odwrót.

Doskonale sprawy te znał jeden z założycieli Towarzystwa, który w czasie powstania walczył w randze majora. Mowa tu o Janie Żalplachcie-Zapałowiczu. Nic więc dziwnego, że w „Sokole” oprócz rozwijającej ciało i silną wolę gimnastyki były takie dyscypliny jak szermierka, jazda konna, czy strzelectwo. Zresztą, czy ćwiczone masowo (przed I wojną światową) układy gimnastyczne z wykorzystaniem karabinów lub kos, nie były elementami musztry?

Ćwiczenia strzeleckie gorlickich sokołów

Mimo jednoznacznych skojarzeń „Sokół” lwowski starał się nie nawiązywać bezpośrednio do tradycji wojskowych, aby nie zrażać do siebie władz autonomicznych i centralnych. Dopiero nabrzmiewające zagrożenie wojenne spowodowało, że zdecydowano o uznaniu ćwiczeń wojskowych za równorzędne z gimnastyką w „Sokole”.

Decyzję tą podjęto na XVIII zjeździe delegatów sokolich we Lwowie 16 października 1910 roku. Stopniowo zaczęto wyodrębniać w niektórych gniazdach część umundurowanych sokołów, których głównym zajęciem był trening militarny. Na przykład w Krakowie już od 1906 roku powstał regulamin tzw. organizacji członków umundurowanych, w której prowadzono zwiększoną ilość strzelań itp. Pod koniec 1911 roku podobną organizację przyjęto również w Towarzystwie stanisławowskim.

Współczesne formacje Polowych Drużyn Sokoła

W 1912 roku napięcia związane z wojnami bałkańskimi spowodowały, że i część członków sokolstwa i ogół społeczeństwa zaczęły wymagać od organizacji sokolej podjęcia szkolenia wojskowego. Trzeba również przyznać, że takie szkolenie prowadziły już inne organizacje np. z kręgu ruchu strzeleckiego i dalsze wstrzymywanie się „Sokoła” groziło odpływem młodych członków, do innych formacji.

W tych warunkach 29 października 1912 roku zjazd delegatów sokolstwa we Lwowie wezwał wszystkie gniazda do tworzenia Stałych Drużyn Sokolich, a 10 grudnia uchwalono regulamin SDS. Jednocześnie zadbano o rozwój zaplecza drużyn poprzez zniesienie składek dla nowych członków doń wstępujących i utworzenie tzw. skarbu sokolego. Tym samym rozpoczął się okres gorączkowego rozbudowywania formacji, którego skutkiem, było osiągnięcie imponującej liczby ok. 7 tysięcy członków Stałych Drużyn Sokolich w przededniu I wojny światowej.

Mateusz Olejnik

Zostaw komentarz

komentarzy