90. urodziny druha Michała Sienkiewicza z Litwy!

W ubiegłą niedzielę, 10 września br. w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Butrymańcach na Litwie odbyła się uroczystość 90-lecia Michała Sienkiewicza, wieloletniego prezesa TG ,,Sokół“ na Litwie.

Urodziny Jubilata zgromadził rodzinę, liczne grono przyjaciół, sokołów, parafialną wspólnotę wiernych oraz przedstawicieli władz z merem rejonu solecznickiego Zdzisławem Palewiczem na czele. W intencji Jubilata Mszę świętą celebrowali ks. Józef Aszkiełowicz oraz kapelan TG ,,Sokół“ na Litwie ks. Szymon Wikło.

Druga część uroczystości odbyła się w Centrum Rozrywki i Biznesu w Ejszyszkach. Spotkanie stanowiło okazję do przypomnienia wspaniałego życiorysu oraz wyrażenia uznania dla postawy i wieloletniego dorobku Michała Sienkiewicza. Pomimo tego, że życie Michała Sienkiewicza w wielu momentach nacechowane było cierpieniem, dominuje w nim zwycięska pasja działania, godność, miłość do Ojczyzny i zamiłowanie do sportu. Mimo osiągnięcia tak zacnego wieku druh Sienkiewicz nadal cieszy się dobrym samopoczuciem i obdarowuje nas pogodnym podejściem do świata.

Kwiaty, listy gratulacyjne, uściski i najserdeczniejsze życzenia w całości wypełniły pozostałą część spotkania.

Michał Sienkiewicz (siedzi w środku) w towarzystwie gości

Michał Sienkiewicz urodził się 10 września 1933 r. w miejscowości Janiańce na Wileńszczyźnie. W wojennej zawierusze stracił rodziców i rodzeństwo. Dzieciństwo spędził w rodzimych Ejszyszkach. Po szkole powołany został do wojska, służbę odbył na Dalekim Wschodzie. Odmówił zaciągu do szkoły oficerskiej. Po wojsku wrócił do swej małej ojczyzny i rozpoczął pracę w szkole w Dojlidach, następnie pracował w Ejszyszkach.

Nauczyciel, patriota, człowiek uczciwy i sumienny, który swoją działalność łączył z wielką miłością do sportu. Umiał być odważny i dzielny wtedy, gdy było to konieczne i niezbędne. Zasługi Michała Sienkiewicza w zakresie działalności oświatowej, sportowej i patriotycznej są powszechnie doceniane przez środowiska polskie na Wileńszczyźnie. Swoją pracą na rzecz polskości Michał Sienkiewicz przez wiele lat przynosił znaczną korzyść środowisku polskiemu na Litwie. Stał u źródeł organizowanych na Litwie biegów trzeciomajowych. Legitymuje się długoletnim dorobkiem sędziowania zawodów sportowych.

W 1990 roku uczestniczył w tworzeniu Klubu sportowego Polaków na Litwie ,,Polonia“. Po upadku Związku Radzieckiego, w okresie biało-czerwonego odrodzenia na Wileńszczyźnie, zdecydował się reaktywować na Litwie Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół“, które popularyzowało sport oraz zdrowy tryb życia, a także rozwijanie świadomości narodowej. Władze litewskie były przeciwne takiemu odrodzeniu, więc w 1990 roku zapadła decyzja, że TG “Sokół“ zarejestrowany będzie przy klubie sportowym Polaków na Litwie Polonia. W 1995 roku Michał Sienkiewicz zarejestrował samodzielną organizację – TG ,,Sokół „ na Litwie, której przez 25 lat był prezesem.

Dzięki osobistej znajomości Michała Sienkiewicza z twórcą ringo Włodzimierzem Strzyżewskim ,,Sokół“ z rejonu solecznickiego aktywnie włączył się do popularyzacji tej gry na terenie Litwy. Przez pewien czas po powołaniu do życia w 2001 roku Litewskiej Federacji Ringo Michał Sienkiewicz podjął się jej prezesowania. Głęboko zrośnięty z polską tożsamością narodową czuwał nad polskim odrodzeniem, zapoczątkowanym przez powstałe w 1998 roku Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie, entuzjastycznie udzielając się przy organizowaniu pierwszych zlotów turystycznych rodaków, i Letnich ,i Zimowych Igrzysk. Dzięki zaangażowaniu Michała Sienkiewicza młodzi polscy sportowcy z Wileńszczyzny mają możliwość uczestniczyć i reprezentować sportowe środowisko polskie na Litwie, m.in. na parafiadach w Polsce. Ponadto Michał Sienkiewicz od 2000 roku przewodził drużynom uczestniczącym w Marszach Szlakiem I Kampanii Kadrowej.

Jego zasługi w zakresie działalności oświatowej, sportowej i publicznej są wśród Polaków na Litwie powszechnie znane. Swą rzetelną pracą, postawą obywatelską, działalnością na rzecz polskości, czynami przekraczającymi zakres zwykłych obowiązków przynosił korzyść Polakom na Litwie oraz współpracy obu Polski i Litwy.

Zostaw komentarz

komentarzy