Druh Andrzej Bogucki odznaczony!

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim wręczono odznaczenia zasłużonym mieszkańcom regionu. Wśród osób uhonorowanych Złotą Odznaką „Za zasługi dla sportu” znalazł się druh Andrzej Bogucki. Odznaczenie wręczył Wicewojewoda Radosław Kempinski, podczas uroczystości w Bydgoszczy.

Druh Andrzej Bogucki stoi 10. od lewej

Druh Andrzej Bogucki pochodzi z Bydgoszczy. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii, ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1988–1990 był wicedyrektorem Zespołu Szkół Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy, 1990–2005 dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 29 im. Wacława Wawrzyniaka. Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany.

Złota Odznaka „Za zasługi dla sportu”

W latach 1976–1988 włączył się w struktury konspiracji sokolstwa polskiego. Od 1989 roku aktywnie uczestniczył w jego ożywianiu. Pod jego komendą i kierownictwem zostały zorganizowane w latach 1989–2007 wszystkie główne zloty, pokazy i popisy sokole, zjazdy sokolstwa i rady ZTG „Sokół” w Polsce. Pełnił funkcję komendanta, naczelnika ćwiczeń zlotowych i głównego organizatora m.in. IX Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000, podczas którego ćwiczyło 2500 sokołów, także X Zlotu Sokolstwa Bydgoszcz 2006. Pod jego kierunkiem „Sokoły” polskie uczestniczyły w wszechsokolskich zlotach w Pradze: XIII – 2000 i XIV – 2006. Nawiązał bliskie kontakty i współpracę z sokolstwem w Czechach oraz innymi krajami, gdzie działa „Sokół” zorganizowany w Światowy Związek „Sokołów” i inne zrzeszenia.

W latach 1989–1990 został wiceprezesem TG „Sokół” Macierz w Bydgoszczy, jest członkiem honorowym tego gniazda. W latach 1990–1999 pełnił funkcję sekretarza generalnego, a w 1999–2007 prezesa ZTG „Sokół” w Polsce. Prowadził społecznie biuro Związku, które mieściło się w latach 1989–2007 w Bydgoszczy. Współzałożyciel sokolstwa polskiego na Litwie i w Austrii, których jest członkiem honorowym. W 1990 roku założył i prowadzi nadal Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego. W latach 1997–2007 był delegatem Polski do Rady Światowego Związku Sokolstwa (Svetovy Svaz Sokolstva, World Sokol Federation), od 2012 roku członek komisji rewizyjnej Światowego Związku Sokolstwa z siedzibą w Pradze.

Rada ZTG „Sokół” w Polsce 16 grudnia 2000 roku podjęła uchwałę i przyznała oraz wręczyła prezesowi i komendantowi Andrzejowi Boguckiemu staropolski oficerski buzdygan za wzorową organizację i kierowanie IX Zlotem Sokolstwa Polskiego i całym Związkiem, a 10 lutego 2007 roku nadała mu tytuł prezesa honorowego ZTG „Sokół” w Polsce. W 2007 roku został wyróżniony tytułem prezesa honorowego dzielnicy kujawsko-pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce.

Opublikował przeszło 500 prac naukowych, popularnonaukowych, metodycznych i historycznych. Napisał 12 książek i 10 broszur. Członek redakcji (1990–1995) kwartalnika „Sokół”, założyciel, wydawca, redaktor (1993–2003) kwartalnika „Sokół Pomorski”. Redaktor i administrator dwóch portali naukowych.

Zostaw komentarz

komentarzy