Druh Andrzej Nowakowski z gniazda rzeszowskiego uhonorowany!

Druh dr hab. Andrzej Nowakowski z gniazda rzeszowskiego, badacz historii Sokolstwa Polskiego, w dniu 29 grudnia 2020 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Stryszów (województwo małopolskie, powiat wadowicki). Postać druha Nowakowskiego powinna być znana wszystkim czytelnikom portalu wSokole.pl, przede wszystkim ze względu na liczne inicjatywy jakich podejmuje się na rzecz „Sokoła” w Polsce.

Druh Andrzej Nowakowski (w środku) po odebraniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Stryszów

Rada Gminy przyznała mu ten tytuł za trwającą ponad ćwierć wieku ustawiczną działalność na rzecz mieszkańców tej gminy, polegającą na badaniu przeszłości wchodzących w jej skład miejscowości, popularyzowanie wiedzy historycznej, w tym o „Sokole” oraz organizowanie zawodów sprawnościowych dla uczniów miejscowych szkół, w oparciu o wzorce sokole.

W 2017 r. podczas gali z okazji jubileuszu 150-lecia Sokolstwa Polskiego druh Andrzej Nowakowski otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2012 r. Krzyż Wolności i Solidarności. Natomiast w 2017 r. z okazji jubileuszu 400-lecia pierwszej lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej otrzymał również tytuł Zasłużony dla Kalwarii Zebrzydowskiej w 400-leciu. Ostatnio, 21 stycznia 2021 r. burmistrz rodzinnych jego Wadowic wręczył mu medal pamiątkowy z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II z numerem 21 za zasługi w przekazaniu do użytku Domu-Muzeum Ojca Świętego w Wadowicach. Ponadto pod koniec 2019 r. Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał mu status działacza opozycji antykomunistycznej, represjonowanego przez władze. Należy też dodać, że w latach 1980-1981 druh Andrzej Nowakowski był jednym z inicjatorów założenia NSZZ „Solidarność” w Wadowicach, a następnie jej przewodniczącym. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany i praktycznie przez kilka lat z przyczyn politycznych pozostawał bez pracy.

Od 1996 r. do dziś czynnie działa w ruchu sokolskim. W tym roku mija więc 25-lecie pracy sokolej. Z tej okazji serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych udanych inicjatyw!

Foto. Urząd Gminy Stryszów

Zostaw komentarz

komentarzy