Historia i działalność leszczyńskiego „Sokoła” w latach 2011-2017

Sześć lat działalności Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Lesznie to historia wielu sukcesów, ale też drobnych potknięć. W ciągu sześciu lat gniazdo w Lesznie stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych stowarzyszeń sokolich, nie tylko w swoim regionie, ale też na terenie całego kraju.

Powstanie

Inicjatorem powołania Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Lesznie 12 lipca 2011 r. był Damian Małecki, który  stanął na jego czele. W tym czasie w Lesznie ?Sokół? nie istniał już od 72 lat, mimo prób reaktywacji stowarzyszenia zaraz po wojnie i na początku lat 90-tych. Pomimo tak niesprzyjających warunków, pragnienie reaktywowania gniazda okazało się silniejsze. Dzień reaktywacji poprzedziło około 40 spotkań, jakie w czasie 9 miesięcy przygotowań odbył Damian Małecki w celu pozyskania pierwszych członków organizacji. Dzięki tym intensywnym zabiegom i wsparciu życzliwych osób 12 lipca 2011 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (obecnie Teatr Miejskie w Lesznie) doszło do wznowienia działalności przez gniazdo.

Do reaktywowanego stowarzyszenia przystąpiło 19 osób. Niewiele później do leszczyńskiego ?Sokoła? przystąpił Andrzej Kotlarski (wnuk przedwojennego prezesa Okręgu Leszczyńskiego Bronisława Kotlarskiego rozstrzelanego przez Niemców 21 października 1939 r. na pl. Kościuszki w Lesznie) wraz z rodziną, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu założycielskim. Pierwotnie siedziba stowarzyszenia mieściła się przy ul. Tylnej 2, następnie została przeniesiona na Chopina 47, a obecnie znajduje się przy ul. Sokoła 6/1.

Prezes Damian Małecki (z lewej) i Andrzej Kotlarski przed pierwszym wywiadem dla Radia Elka, 29 kwietnia 2012

W ciągu sześciu lat działalności udało się zorganizować cały szereg imprez, wydarzeń i uroczystości, które uczyniły stowarzyszenie jednym z najbardziej rozpoznawalnych i szanowanych w całym regionie. Obecnie do najbardziej zaangażowanych na rzecz stowarzyszenia druhów należą Halina Cichocka-Nowak, która była pomysłodawcą wielu wydarzeń zorganizowanych przez leszczyńskiego ?Sokoła?, Zygmunt i Danuta Sołtysikowie, których nigdy nie zabrakło pod pomnikami w czasie uroczystości i obchodów świąt państwowych, Damian Szymczak, który wielokrotnie służył wsparciem jako historyk i regionalista, Andrzej Kotlarski, który od pierwszy miesięcy istnienia gniazda organizował wystawy swoich pamiątek, zdjęć i materiałów związanych z historią Sokolstwa oraz Marek Kasperski, który od objęcia funkcji komendanta bardzo pozytywnie zapisał się dla Polowej Drużyny Sokoła.

Spośród najważniejszych imprez organizowanych przez leszczyńskiego ?Sokoła? z inicjatywy Damiana Małeckiego warto wymienić m.in. spotkanie otwarte ?Sokoła?, dla mieszkańców Leszna, które zorganizowano 21 września 2011 r., dzięki któremu mieszkańcy po raz pierwszy usłyszeli w mediach o reaktywowanym ?Sokole?. Tego dnia mogli także zapisać się do stowarzyszenia. Z możliwości tej skorzystał m.in. ówczesny Radny Rady Miasta Leszna Łukasz Borowiak. W trakcie uroczystości o historii ?Sokoła? opowiadał Damian Małecki. Pamiątki, odznaczenia, dyplomy ze swoich zbiorów zaprezentował Andrzej Kotlarski. Wystawę uzupełniały filmy archiwalne wyświetlane z rzutnika. W zebraniu głos zabrali także Grzegorz Mierzyński z gniazda TG ?Sokół? w Bukówcu Górnym oraz Elżbieta Barys.

Turniej bowlingowy z okazji 110. rocznicy powstania TG ?Sokół?

Na początku 2012 r. nie zapomniano o 110. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Lesznie, w związku z czym zorganizowano turniej bowlingowy. Nagrody na turniej zostały ufundowane przez posła Jana Dziedziczaka, swoją obecnością zawody zaszczycił również poseł Łukasz Borowiak. W tym samym okresie ?Sokół? wzbogacił się o pieczęć, która została stowarzyszenia podarowana przez Andrzeja Kotlarskiego. Pieczęć wzorowana jest na przedwojennym stemplu, znajdującym się obecnie w Muzeum Okręgowym w Lesznie.

Pieczęć podarowana stowarzyszeniu przez Andrzeja Kotlarskiego

Reaktywacja Perkowa

Niewiele później dotarła do Leszna informacja o wznowieniu działalności przez TG ?Sokół? Perkowo. Impreza reaktywująca działalność stowarzyszenia odbyła się 30 czerwca 2012 r. Na zaproszenie prezesa gniazda perkowskiego Adama Skorupińskiego udział w uroczystościach wzięła delegacja TG ?Sokół? w Lesznie na czele z druhem prezesem Małeckim. Od tego momentu wzajemne kontakty stale się zacieśniały, co jak się później okazało, było niezamierzonym nawiązaniem do kontaktów, jakie gniazda z Leszna, Bukówca i Perkowa utrzymywały w okresie międzywojennym.

W tym samym czasie ?Sokół? wsparł akcję sprzedaży szalików kibicowskich, która miała wspomóc reaktywowany wtedy najstarszy polski klub piłkarski Pogoń Lwów. Natomiast 14 lipca 2012 r. wespół z gniazdami z Perkowa i Zbąszynia zorganizowano wspólny spływ kajakowy, który został zorganizowany dla upamiętnienia rocznicy bitwy pod Grunwaldem. W spływie uczestniczyło ponad 40 osób.

Uczestnicy spływu grunwaldzkiego

Jeszcze w tym samym miesiącu ?Sokół? włączył się w ogólnopolską akcję ?Ratujmy Roja?, która miała na celu wsparcie pierwszej produkcji filmowej poświęconej Żołnierzom Wyklętym. Niewiele później w Lesznie pojawiła się informacja o powstaniu nowego ronda, w związku z czym w imieniu leszczyńskiego ?Sokoła? prezes Damian Małecki wystosował 19 września 2012 r. apel o nadanie nowemu rondu imienia Żołnierzy Wyklętych. Niestety wtedy działania te nie przyniosły sukcesu.

Jednak działalność Towarzystwa w 2012 r. na tym się nie skończyła. W związku ze zbliżającym się świętem niepodległości leszczyński ?Sokół? zorganizował wykłady miejscowych historyków i regionalistów (m.in. Damian Szymczak i Waldemar Handke) z okazji 11 listopada dotyczące dziejów Leszna, które zostały zarejestrowane i następnie udostępnione na kanale youtube. Dzień wcześniej leszczyńscy sokoli uczestniczyli w Marszu Niepodległości w Warszawie, ?Sokół? znalazł się również w komitecie poparcia Marszu. Jedną z czynności kończących rok było utworzenie przez prezesa Małeckiego hasła w popularnym portalu wikipedia poświęconego Towarzystwu Gimnastycznemu ?Sokół? w Lesznie.

Plakat promujący obchody Święta Niepodległości organizowane przez leszczyńskie gniazdo

Co warte podkreślenia, prezes Małecki był w tym czasie koordynatorem ogólnopolskiej akcji, grupującej wiele Towarzystw sokolich z kraju, mającej na celu przypomnienie wkładu Sokolstwa Polskiego w sukces powstania wielkopolskiego z lat 1918-1919. Osobiście skontaktował się ze wszystkimi działającymi w Polsce Towarzystwami. Dzięki tym działaniom pod wspólnym apelem podpisało się 25 gniazd. Należy zaznaczyć, że obchody zwycięskiego powstania wielkopolskiego od samego początku zajmowały bardzo ważne miejsce w działalności leszczyńskiego ?Sokoła?. Podobne akcje prezes Małecki kontynuował w latach następnych.

Tradycją było, że każdy rok kończyć się spotkaniem opłatkowym, organizowanym w przerwie świątecznej, na którym prezes składał sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za mijający rok. Zwyczaj ten, wymagany przez statut, praktykowany jest po dziś dzień.

Niezwykle pracowity rok

Rok 2013 okazał się jak do tej pory najbardziej aktywnym rokiem działalności stowarzyszenia. Już 25 stycznia zorganizowano promocję książki Damiana Szymczaka ?Słodki i Kwaśny ? bracia Jan i Józef Góreccy?, poświęconej historii i działalności leszczyńskich przedsiębiorców i działaczy ?Sokoła?. Spotkanie cieszyło się dużą popularnością. Od tego momentu współpraca Damiana Szymczaka z TG ?Sokół? w Lesznie stale się rozwijała.
Plakat informujący o wieczorze promocyjnym książki Damiana Szymczaka

Pierwsze leszczyńskie obchody święta Żołnierzy Wyklętych

Nie powinno nikogo dziwić, że w tym czasie leszczyński ?Sokół? będąc jednym z najaktywniejszych w Lesznie stowarzyszeń, był jednym z organizatorów pierwszych leszczyńskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dużą zasługę w ich organizacji miał przedstawiciel Kongresu Nowej Prawicy w Lesznie Kamil Spychała, który w tym czasie energicznie działał na rzecz obchodów, będąc ich głównym inicjatorem i organizatorem. Leszczyński ?Sokół?, po propozycji ze strony Spychały, nie wahał się ani chwili i włączył się w ich organizację od samego początku.

Solidarność Leszczyńska

Niezwykle interesujące było spotkanie, które odbyło się 29 kwietnia 2013 r. w Centrum Kultury i Sztuki. Spotkanie z działaczami ?Solidarności Leszczyńskiej? nosiło kontrowersyjny tytuł ?Źródła klęski Solidarności?, co miało skłonić zaproszonych do dyskusji. ?Sokół? gościł wtedy m.in. Eugeniusza Matyjasa ? byłego przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ ?Solidarność? oraz Karola Pabisiaka ? przewodniczącego ?Solidarności? Oddziału Leszno. Podczas spotkania rozmawiano o historii ?S?, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ?karnawału Solidarności?. Goście opowiedzieli o swoim osobistym zaangażowaniu oraz o tym jak działalność w ?S? wpłynęła na ich życie. Dyskusja dotyczyła również planów i postulatów ?S? i tego, czy zostały zrealizowane. Rozmawiano także o tym, jak byli działacze ?S? z Leszna widzą szanse ?Solidarności? w przyszłości. Całe spotkanie zostało zarejestrowane przez kamerę i udostępnione w internecie.

W związku z wcześniejszym sukcesem akcji ?Ratujmy Roja? postanowiono zaangażować się również w kampanię antyaborcyjną, która polegała na organizacji pokazów filmu ?October Baby?. Akcję wsparła Bazylika Mniejsza pw. św. Mikołaja w Lesznie z księdzem proboszczem Janem Majchrzakiem, dzięki czemu udało się rozdysponować pulę 200 bezpłatnych biletów. Pokaz filmu okazał się wielkim sukcesem. W tym samym czasie zaprzyjaźnione gniazdo z Perkowa obchodziło 90-lecie powstania, w związku z czym delegacja z Leszna wzięła udział w obchodach.

Jedną z najgłośniejszych akcji w tym czasie było sprzątanie grobów Polaków z Leszna zamordowanych przez Niemców. Druhowie leszczyńskiego Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? porządkowali groby obywateli miasta zamordowanych w 1939 r. dzięki szybkiej interwencji druhny Haliny Cichockiej-Nowak, która jako pierwsza poinformowano pozostałych członków Towarzystwa o zaistniałej sytuacji. Okazało się, że władze miasta zdecydowanie lepiej zadbały o pomnik żołnierzy radzieckich u zbiegu ulic Starozamkowej i Lipowej, niż o groby Polaków spoczywających w zbiorowych mogiłach przy cmentarzu na ul. Kąkolewskiej. Miejsce spoczynku Polaków było tak zarośnięte, że z trudem można było odczytać nazwiska ofiar, wśród których aż 6 było członkami ?Sokoła?. Po interwencji ?Sokoła? groby wróciły do należnego im stanu. W latach następnych ta przykra sytuacja już się nie powtórzyła.

Leszczyńska odpowiedź

Jednak zdecydowanie najgłośniejszą akcją w historii leszczyńskiego gniazda było spotkanie zatytułowane ?Leszczyńska odpowiedź na niemieckie kłamstwa?, które zostało zorganizowana w związku z emisją przez niemiecką telewizję serialu ?Nasze matki, nasi ojcowie?, który przedstawiał żołnierzy Armii Krajowej jako antysemitów. Leszczyński ?Sokół? zdecydował się wtedy na ostrą odpowiedź. W związku z tym na zaproszenie prezesa Damiana Małeckiego do Leszna przyjechał znany historyk prof. Jan Żaryn, który odniósł się do scen przedstawionych w filmie. W spotkaniu wziął również udział historyk z Leszna dr Waldemar Handke. Spotkanie było stanowczym protestem leszczyńskiego środowiska patriotycznego wymierzonym w niemiecki serial ?Nasze matki, nasi ojcowie?. Celem spotkania było pokazanie prawdziwego oblicza Armii Krajowej oraz rzeczywistego stosunku Niemców do obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Spotkanie trwało ponad 2 godziny i odbiło się szerokim echem w leszczyńskich mediach. Partnerami spotkania byli: Instytut im. Gen. Stefana ?Grota? Roweckiego w Lesznie, ?Solidarność Leszczyńska?, Klub Gazety Polskiej Leszno, Związek Sybiraków w Lesznie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Leszno, ?Wolnościowcy Leszno? oraz Portal SokolstwoPolskie.pl (obecnie wSokole.pl).

Spacer po Lesznie poprowadził Damian Szymczak

Rok obfitował w wydarzenia historyczne, dlatego nie powinno dziwić, że kolejnym wydarzeniem był ?Marsz śladami Sokoła?, który 20 października 2013 r. został zorganizowany z inicjatywy Haliny Cichockiej-Nowak . Dzięki uprzejmości Damiana Szymczaka, dobrze znającego historię leszczyńskich budynków, spacer miał odpowiednią, historyczna oprawę i przewodnika. Kilka dni wcześniej druh prezes Damian Małecki przeprowadził, nagrał i udostępnił rozmowę przeprowadzoną 17 października 2013 r. z Ireną Nowacką (z domu Prałat), która należała do Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Lesznie w latach 1930-1933 i była najstarszym żyjącym członkiem gniazda.

Pierwsze strzelania

Początek 2014 r. to spotkanie w Głogowie, gdzie o historii ?Sokoła? opowiedział druh prezes. Organizatorem spotkania była grupa ?Godzina dla Polski?, która obecnie nosi nazwę Patriotyczny Głogów. Było to jedno z wielu spotkań wyjazdowych, w trakcie których leszczyńscy sokoli zachęcali do zakładania gniazd, jakie odbyły się na przestrzeni lat.

11 stycznia 2014 r. Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Lesznie zorganizowało I Turniej Strzelecki z okazji 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zawody odbyły się w strzelnicy miejskiej w Lesznie przy współudziale Ligi Obrony Kraju. Uczestnicy byli podzieleni na dwie kategorie ? męską i żeńską. Do wyboru były trzy rodzaje karabinów. Sokoli zamierzali w ten sposób uczcić zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. Ponadto w trakcie zawodów odbyła się krótka pogadanka historyczna o roli ?Sokoła? w powstaniu, wydarzeniach poprzedzających wybuch Powstania Wielkopolskiego oraz o udziale w nim mieszkańców Leszna. Co ciekawe, pierwsze nieformalne zawody strzeleckie, które stanowiły swego rodzaju przetarcie przed oficjalnymi zawodami ? I Turniejem Strzeleckim z okazji wybuchu Powstania wielkopolskiego, zostały zorganizowane w 2013 r. w strzelnicy znajdującej się w piwnicach u ks. Grzesia z parafii św. Antoniego,  kapelana gniazda leszczyńskiego.

Zawody strzeleckie okazały się być pełnym sukcesem

Z inicjatywy prezesa na początku roku rozpoczęły się prace nad stworzeniem strony internetowej sokol.leszno.pl, dla której prezesowi udało się pozyskać zgodę na posługiwanie się poddomeną miejską od ówczesnego Prezydenta Miasta Tomasza Malepszego. Prezes Małecki sfinansował i udostępnił stworzoną przez siebie stronę stowarzyszeniu, pokrył również wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem strony. Strona została uruchomiona latem 2014 r. i dzięki uprzejmości prezesa, służy stowarzyszeniu po dziś dzień. Ukazują się na niej artykuły dotyczące działalności ?Sokoła?, ale także historii i spraw organizacyjnych.

Leszczyńskie gniazda bardzo chętnie współpracowało z okolicznymi Towarzystwami. Od 29. Biegu Sokoła w 2014 r. tradycją stało się, że w zwodach organizowanych przez Towarzystwo Gimnastycznego ?Sokół? w Bukówcu Górnym, uczestniczą przedstawiciele leszczyńskiego ?Sokoła?. Sporą popularnością cieszyły się również wszystkie spływy kajakowe organizowane przez gniazdo jak ten, który odbył się w sobotę 9 sierpnia  2014 r. z Miastka/k. Brenna do Olejnicy, w związku ze zbliżającą się rocznicą bitwy warszawskiej.

O leszczyńskim ?Sokole?

5 września 2014 r. odbył się wieczór autorski połączony z promocją książki Damiana Małeckiego pt. ?Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? droga do zwycięstwa? ? była to pierwsza książka poświęcona historii TG ?Sokół? w Lesznie i regionie. Spotkanie poprowadził Damian Szymczak, odwdzięczając się tym samym za prowadzenie własnego spotkania autorskiego, które Damian Małecki zorganizował dla niego na początku 2013 r.

Geneza PDS

15 września 2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane z inicjatywy druha prezesa, w trakcie którego dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia, wprowadzono zmiany w statucie umożliwiające uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego, zapadła uchwała o powołaniu Polowej Drużyny Sokoła ? jednostki zajmującej się szkoleniem strzeleckim i wojskowym. Członkostwo honorowe uzyskała Irena Nowacka (Prałat) ? najstarsza członkini TG ?Sokół? w Lesznie. Pomysł powołania sekcji strzeleckiej w ?Sokole?, która następnie przybrała nazwę Polowej Drużyny Sokoła, pojawiał się już od 2012 r. Gorąco zachęcał do tego również Kamil Spychała, który w tym czasie współpracował z Towarzystwem. Ostatecznie uchwała o powołaniu Polowej Drużyny Sokoła (PDS) zapadła 15 września 2014 r. Początkowo na jej czele miał stanąć Łukasz Pacholski, jednak bardzo szybko okazało się, że była to decyzja nietrafna, w związku z czym funkcję komendanta objął Wojciech Szyguła (wtedy jeszcze nieformalnie). Co więcej, jeszcze przed oficjalnym powołaniem PDS, za sprawą prezesa Małeckiego wysłany został wniosek do MON. Było to możliwe dzięki wcześniej nawiązanej współpracy ze Stowarzyszeniem Oficerów Rezerwy 69 Pułku Przeciwlotniczego na czele z płk. Mirosławem Rochmankowskim, z którym prezes Małecki miał okazję poznać się kilka lat wcześniej na konferencji Ministerstwa Obrony Narodowej w Krakowie. Dzięki tym działaniom stworzony został program szkoleń i podstawa umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Podpisana umowa pozwoliła na odbycie na początku 2015 r. pierwszych dużych szkoleń dla ?Sokoła? zorganizowanych przez żołnierzy Jednostki Wojskowej z Leszna.

W tym czasie współpraca z gniazdem z Perkowa układała się coraz lepiej. Trzyosobowa delegacja gniazda gościła  4 października 2014 r. w Perkowie, gdzie odbyły się uroczystości 90. rocznicy poświęcenia sztandaru tamtejszego TG ?Sokół?. W skład delegacji weszli: Damian Małecki, Jerzy Kostański oraz Damian Szymczak. Uroczystości w tym zaprzyjaźnionym Towarzystwie odbyły się w sobotę. Wcześniej wszyscy spotkali się w kościele parafialnym w Przemęcie, na uroczystej mszy.

W wyjątkowy sposób członkowie i sympatycy TG ?Sokół? w Lesznie obchodzili Święto Niepodległości 11 listopada 2014 r. Obchody rozpoczęły się od uczestnictwa w uroczystościach miejskich w Lesznie, które zorganizowano pod pomnikiem Konstytucji. Druhowie wzięli udział w uroczystej Mszy św. o godz. 10.00 w kościele św. Antoniego w intencji Ojczyzny. Po Mszy św. pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja będzie miało miejsce złożenie kwiatów przez miejscowych samorządowców, polityków i organizacje społeczne. Następnie udano się do sali Betanii na pl. Metziga na wspólne śpiewy pieśni patriotycznych. Warto dodać, że sala przy kościele pw. Św. Krzyża na przestrzeni lat stała się zwyczajowym miejscem spotkań członków stowarzyszenia. Z sali stowarzyszenie może korzystać bezpłatnie dzięki uprzejmości miejscowego proboszcza oraz osobistemu zaangażowaniu druhny Haliny Cichockiej-Nowak, która osobiście postarała się o miejsce obrad dla ?Sokoła?. Rok zakończyły zawody strzeleckie, które odbyły się  27 grudnia 2014 r. na strzelnicy sportowej w Lesznie. W  II Turnieju Strzeleckim z okazji 96. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego.przygotowanym przez Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Lesznie i Ligę Obrony Kraju ? Rejon Leszno, uczestniczyli mieszkańcy Leszna, a wśród nich Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak i Przewodniczący Rady Miasta Leszna Sławomir Szczot.

Przykra wiadomość ? Turniej Zimowy

W roku następnym leszczyński ?Sokół? przejął, po zmarłym tragicznie w czerwcu tego roku Michale Józefiaku, organizację XII Turnieju Zimowego ? halowego turnieju piłkarskiego rozgrywanego co roku w Lesznie dla uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Turniej organizowany jest dla uczniów szkół średnich i zawodowych z Leszna. Zmaganiom towarzyszy bardzo bogaty program imprez towarzyszących. Kiedy na początku 2013 r. leszczyński ?Sokół?, po rozmowach z Michałem Józefiakiem, postanowił wspierać organizowany przez niego Turniej Zimowy, zupełnie się nie spodziewał, że niewiele później to właśnie Towarzystwu przypadnie rola głównego organizatora zawodów. Pierwszy finał Turnieju, zorganizowany samodzielnie przez TG ?Sokół?, zakończył się w środę 18 lutego 2015 r., wcześniej za namową prezesa Damiana Małeckiego postanowiono, że zmieni się też nazwa zawodów, które od tego roku noszą nazwę Turnieju Zimowego o Puchar Powstania Wielkopolskiego im. Michała Józefiaka. Druhom ?Sokoła? zależało na tym, aby w sposób godny uczcić pomysłodawcę i organizatora wcześniejszych 11 edycji Turnieju.

Drużyna przyjaciół Michała Józefiaka, drugi od lewej wiceprezydent Miasta Leszna Piotr Jóźwiak

Rekrutacja do PDS

Jednak początek 2015 r. to przede wszystkim formowanie się Polowej Drużyny Sokoła. Na potrzeby nowej sekcji zorganizowano spotkanie rekrutacyjne, które odbyło się 29 stycznia. Już 19 lutego, na bazie umowy z MON, zorganizowane zostały pierwsze ćwiczenia z Jednostką Wojskową z Leszna. Zajęcia w leszczyńskiej jednostce miały charakter bardziej organizacyjny, ale nie zabrakło także wojskowego szkolenia. Uczestnicy poznali rodzaje broni strzeleckiej od podstaw, takie jak AK, Beryl, PM, Glock. Cała dwudziestka uczestników szkolenia opanowała budowę udostępnionej broni oraz nauczyła się składać i rozkładać poszczególne karabiny. Nie zabrakło także lekcji historii w Sali Tradycji 69. Pułku Przeciwlotniczego. Na zakończenie odbyła się długa rozmowa z dowódcą garnizonu Leszno na temat współpracy. Dwa dni później, w sobotę 21 lutego odbył się marsz kondycyjny po okolicznych lasach. Warto zaznaczyć, że marsze kondycyjne zdobyły sobie spore uznanie wśród druhów z PDS, w związku z czym są praktykowane do dzisiaj.

Waszej pamięci, Żołnierze Wyklęci

W niedzielę 1 marca uczestniczono w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w leszczyńskiej Bazylice, skąd przemaszerowano pod pomnik upamiętniający żołnierzy podziemia antykomunistycznego. W oficjalnych uroczystościach zawsze bierze udział delegacja TG ?Sokół?.

Polowa Drużyna Sokoła na obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 2015 r.

Następnie, dla uczczenia Żołnierzy Wyklętych, odbył się marsz kondycyjny, nazwany Marszem Żołnierzy Wyklętych, w którym wzięło udział ponad trzydziestu członków i sympatyków ?Sokoła?. Na zakończenie uczestnicy marszu udali się do Osieckiego muzeum ? Wiatraków, gdzie czekała na nich zarezerwowana sala oraz catering. Do muzeum przybyli między innymi Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak oraz radny Damian Szymczak. Wspólne spotkanie obfitowało w rozmowy na temat historii, rozwoju miasta i regionu. Na miejsce zbiórki do Leszna uczestnicy obchodów dotarli dopiero przed wieczorem. Kilka dni później z inicjatywy prezesa zorganizowany został I Turniej Strzelecki o Puchar Żołnierzy Wyklętych, który odbył się 7 marca 2015 w strzelnicy miejskiej na Placu Kościuszki. Uczestnicy rywalizowali się w dwóch konkurencjach: wiatrówka ? 10 metrów (gdzie strzelanie było bezpłatne) oraz kbks ? 50 metrów (koszt 10 zł).

Zbiórka przed Marszem Żołnierzy Wyklętych

Program dla PDS

Niewiele później na stronach leszczyńskiego ?Sokoła? pojawił się program napisany dla PDS przez druha Marka Kasperskiego, jednak wkrótce jego drogi ze stowarzyszeniem rozeszły się na skutek braku porozumienia w łonie PDS. W tym samym czasie ?Sokół? zaangażował się w tworzenie Obrony Cywilnej w Lesznie, o co energicznie zabiegał także Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak. Autorem tej koncepcji z ramienia ?Sokoła? był prezes Małecki. Artykuł na ten temat pojawił się 6 kwietnia na stronie internetowej leszczyńskiego gniazda. W tym samym czasie dzięki prezesowi doszło do podpisania umowy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Lesznie, co umożliwiło pozyskanie niezbędnego do ćwiczeń sprzętu przekazanego przez Miasto Leszno i rozpoczęcie tworzenia Obrony Cywilnej w Lesznie, w ramach leszczyńskiego ?Sokoła?.

19 marca 2015 r. druhowie z Polowej Drużyny Sokoła wzięli udział w największych do tej pory szkoleniach z Jednostką Wojskową z Leszna w ramach umowy z MON. Szkolenie, które rozpoczęło się punktualnie o godz. 9.00 na poligonie wojskowym w Wyciążkowie, obejmowało budowę i obsługę broni typu: pistolet maszynowy Pm 84 Glauberyt, karabinek AKM, karabinek wz. 96 Beryl, granatnik RPG 7. Podsumowaniem było strzelanie z trenażera Cyklop. Ponadto przeprowadzono szkolenie przeciwchemiczne na zestawie FOO-1 (filtracyjny strój ochronny przeznaczony do indywidualnej ochrony żołnierza przed skażeniami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczymi), a także szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego oraz podstaw poruszania się z bronią w ramach tzw. taktyki ?zielonej?. Szkolenie miało miejsce na terenie poligonu leszczyńskiej jednostki wojskowej przy wsparciu wojskowych instruktorów.

Druhowie PDS w trakcie największych ćwiczeń zorganizowanych na poligonie w Wyciążkowie

W kwietniu ?Sokół? zapoczątkował współpracę ze stowarzyszeniem obronanarodowa.pl, które było w tym czasie jednym z najaktywniej działających na rzecz powstania Obrony Terytorialnej w kraju. W tym samym miesiącu druhowie z Polowej Drużyny Sokoła uczestniczyli w planowym szkoleniu realizowanym na podstawie porozumienia z MON, szkolenie dla ?Sokoła? przeprowadzili żołnierze z 1. Leszczyńskiego Dywizjonu Przeciwlotniczego wchodzącego w skład 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Druhowie z PDS nie zwalniali. 30 maja uczestniczyli w zorganizowanych przez Lubuski Pluton OT zintegrowanych zajęciach szkolenia podstawowego w ramach projektu Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej prowadzonego przez stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl. W zajęciach udział wzięło 30 uczestników, w tym 15 Druhów PDS Leszno planowanych do utworzenia Wielkopolskiego Pododdziału Obrony Terytorialnej. Szkolenia odbywały się na obiektach udostępnionych przez 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną. Niewiele później prezes Małecki otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału w ćwiczeniach prowadzonych przez jednostkę wojskową z Leszna 10 czerwca 2015 r. Udział w ćwiczeniach leszczyńskich żołnierzy stał się dobrą okazją do rozmów na temat dalszej współpracy pomiędzy ?Sokołem? a leszczyńskim garnizonem.

Poligon w Wyciążkowie ? ppłk Mariusz Janikowski (pierwszy z prawej), druh Damian Małecki (drugi z prawej)

Uczestnicy manewrów mogli zapoznać się z działaniem leszczyńskich pododdziałów, wchodzących w skład 1. Leszczyńskiego Dywizjonu Przeciwlotniczego w 4. Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym. Dowódca jednostki ppłk Mariusz Janikowski obszernie wyjaśnił cele i zdania poszczególnych jednostek biorących udział w ćwiczeniach. Uczestnicy byli także świadkami ćwiczeń z obrony przeciwchemicznej, która polegała na dezynfekcji skażonych pojazdów i żołnierzy.

Aktywny PDS

Połowa czerwca to kontynuacja szkoleń w ramach PDS 13-14 czerwca 2015 r. druhowie  wzięli udział w ćwiczeniach proobronnych o charakterze dowódczo-sztabowym o krypt. ?Obrońca 2015?, które odbyły się na terenie Międzyrzecza. Udział w ćwiczeniach w Międzyrzeczu oraz w tych organizowanych przez obronanarodowa.pl był możliwy dzięki zaangażowaniu ówczesnego komendanta PDS Wojciecha Szyguły. Wcześniej członkowie Polowej Drużyny Sokoła zaprezentowali się podczas festynu przy kościele pw. Św. Antoniego w Lesznie, który odbył się 7 czerwca 2015 r. Natomiast 21 czerwca 2015 spotkali się na strzelnicy w Rydzynie, gdzie odbyły się zajęcia strzeleckie z użyciem ostrej amunicji. Dzień wcześniej druhowie z Leszna wzięli udział w kolejnym spływie organizowanym przez zaprzyjaźnione gniazdo z Perkowa. Czerwiec to także początek współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Lesznie, dzięki której w następnych miesiącach przedstawiciele gniazda kilkukrotnie brali udział w piknikach i wystawach wojskowych.

Ćwiczenia ?Sokoła? na poligonie w Wyciążkowie

W 4. rocznicę reaktywowania TG ?Sokół? w Lesznie 12 lipca 2015 r. odbył się kolejny spływ kajakowy organizowany przez ?Sokoła?. Pomysłodawcą i organizatorem imprezy był Łukasz Pacholski. W wyprawie uczestniczyły osoby należące do ?Sokoła? oraz sympatycy tej organizacji. W wyprawie brały udział dwadzieściatrzy osoby. Zorganizowanie spływu było możliwe dzięki wsparciu władz Miasta Leszna. Nie była to jednak ostatnia impreza jaką latem przeprowadził leszczyński ?Sokół?. Dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wkrótce zorganizowano kilkutygodniowe zajęcia pływackie dla dzieci, w których najmłodsi mogli wziąć udział bezpłatnie. Kursy pływania organizowane były pod nazwą Szkółka Pływacka ?Sokoliki?. Zajęcia odbywają się w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie. Uczestniczyli w nich młodzi mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości.

Dzieci podczas zajęć na pływali

Przedstawicieli leszczyńskiego PDS nie brakowało w tym czasie nie tylko na regionalnych zgrupowaniach proobronnych. Druh Aleksander Karwatka, którego wyjazd został sfinansowany przez zarząd, reprezentował leszczyńskiego ?Sokoła? na obozie szkoleniowym w Orzyszu, który rozpoczął się 18 sierpnia i trwał do 26 sierpnia 2015 r. W obozie udział wzięło kilkaset osób z terenu całej Polski. Największy wakacyjny obóz poligonowy został zorganizowany przez Polski System Walki Wręcz HALLER.

?Obrońca 2015? w Międzyrzeczu

We wrześniu Polowa Drużyna Sokoła Leszno nawiązała współpracę ze stowarzyszeniem Związek Strzelecki ?Strzelec? OSW JS 4047 Wschowa, co zaowocowało wspólnymi ćwiczeniami w tym samym miesiącu. Na początku października dowódcy Drużyn z PDS uczestniczyli w kursie dowódców drużyn organizowanym przez SJS 3006 Strzelec Nowa Sól i przeprowadzonym przez instruktorów firmy DEFENDU, z udziałem Andrzeja K. Kiśla, autora książki: ??Trzynaście moich lat w JW. GROM?? i Igora Barnasia. Kurs miał na celu przeszkolenie dowódców drużyn w zakresie metodyki szkolenia, dowodzenia w warunkach bojowych oraz zarządzania pododdziałem.

Umowa z 4. ZPP

9 października 2015 r. ?Sokół? podpisał umowę o współpracy z 4. Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym. Porozumienie podpisane w Zielonej Górze zostało przygotowane przez komendanta PDS Wojciecha Szygułę. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele TG ?Sokół? w Lesznie na czele z prezesem Damianem Małeckim i wiceprezesem Jerzym Kostańskim oraz druhem Wojciechem Szygułą. Do podpisania porozumienia doszło w zielonogórskiej Palmiarni. Umowa przewidywała zacieśnienie współpracy między Polową Drużyną Sokoła Leszno a 4. Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym, m.in poprzez korzystanie ze sprzętu wojskowego i infrastruktury wojskowej. Umowę w imieniu leszczyńskiego ?Sokoła? sygnował prezes Damian Małecki

Damian Małecki (z prawej) i płk Mirosław Szwed (z lewej) podpisują porozumienie

Następnie delegacja Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Lesznie wzięła udział w obchodach 130. rocznicy powstania TG ?Sokół? w Krakowie. Uroczystości odbyły się 10 października 2015 r. w Krakowie. Nie były to jednak jedyny tego typu obchody, w które zaangażowany był leszczyński ?Sokół?. Regułą stało się, że przedstawiciele gniazda uczestniczyli w większych uroczystościach organizowanych na terenie kraju.

Na zaproszenie Jarosława Zielonki, radnego Rady Miasta, 11 listopada druhowie leszczyńskiego ?Sokoła? oraz Polowej Drużyny Sokoła wzięli udział w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości w Lesznie. ?Sokół? był współorganizatorem gry miejskiej, w której zorganizował aż dwa stanowiska, historyczne oraz PDS. Polowa Drużyna Sokoła zaprezentowała uzbrojenie strzelca Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej, umundurowanie i wyposażenie. Natomiast przedstawiciele leszczyńskiego TG ?Sokół? przygotowali krótki test historyczny dotyczący Leszna i regionu. Obydwa stoiska wywarły na młodzieży bardzo dobre wrażenie.

Stoisko PDS w trakcie Gry Miejskiej odwiedził radny Piotr Więckowiak (pierwszy z lewej)

Sztandar Sokoła

W tym samym miesiącu zapadła decyzja o rozpoczęciu starań o uszycie własnego sztandaru. Pomimo tego, że o pomysł taki pojawiał się od samego początku, to do tego czasu nie udało się ostatecznie sprecyzować, skąd pozyskać środki. Już w listopadzie prezes skontaktował się z odpowiednimi pracowniami gotowymi wykonać sztandar i przedstawił pierwszą koncepcję na kolejnym zebraniu.

Patroni rond

W grudniu 2015 r. prezes ?Sokoła? został zaproszony do Rady Historycznej Miasta Leszna. W pierwszym liście skierowanym do Rady prezes postulował upamiętnienia miejscowych działaczy (m.in. Mieczysława Opatrnego i Adama Ruszczyńskiego), jako tych którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla miasta i regionu. Działania te, przy wsparciu ?Sokoła?, zostały zwieńczone sukcesem w latach następnych. ?Sokół? miał także swój udział w nadaniu rondu w Lesznie imienia Danuty Siedzikówny ps. ?Inka?, której miało miejsce na posiedzeniu Rady Miasta Leszna 22 października 2015 r. W trakcie sesji głos w imieniu TG ?Sokół? w Lesznie zabrał wtedy prezes. W sposób szczególny w inicjatywy te zaangażowana była również Halina Cichocka-Nowak, która reprezentowała prezesa pod jego nieobecność.

Mieczysław Opatrny, patron ronda w Lesznie

Powrót Leszna do Macierzy

Na prośbę Prezydenta Miasta Leszna III Turniej Strzelecki z okazji 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego został połączony z obchodami powrotu Leszna do Macierzy i odbył się 17 stycznia 2016 r. W Turnieju organizowanym przy wsparciu Ligi Obrony Kraju w Lesznie, ze szczególnym uwzględnieniem Marka Zimnocha, wzięli udział przedstawiciele władz Miasta oraz leszczyńscy historycy, których można było spotkać w czasie zawodów. Tego samego dnia, podczas obchodów 96. rocznicy powrotu Leszna do Macierzy działacze Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Lesznie odebrali list gratulacyjny z rąk Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka. Uroczystość odbyła się 17 stycznia 2016 r. w leszczyńskim Ratuszu. W imieniu Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Lesznie list gratulacyjny ?za aktywną działalność o charakterze kulturalnym, historycznym i sportowym? odebrał druh prezes Damian Małecki. Dodatkowo wyróżnionych zostało dwóch innych działaczy leszczyńskiego ?Sokoła? ? instruktor Polowej Drużyny Sokoła Wojciech Szyguła oraz leszczyński pisarz i regionalista Damian Szymczak.

Turniej Zimowy

18?20 stycznia 2016 r. odbył się XIII Turniej Zimowy o Puchar Powstańców Wielkopolskich im. Michała Józefiaka. Jak co roku w ferie zimowe do zmagań piłkarskich przystąpili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego byłego województwa leszczyńskiego. W organizację Turnieju najbardziej zaangażowany był Łukasz Pacholski, wspierali go Halina Cichocka-Nowak, Jerzy Kostański małżeństwa Białasików i Sołtysików.

W sobotę 13 lutego 2016 r. na strzelnicy 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Wyciążkowie odbyło się kolejne szkolenie Polowej Drużyny Sokoła z Leszna, które obejmowało postawy strzeleckie, zajęcia z terenoznawstwa, rzut granatem, taktykę zieloną oraz dobór oporządzenia taktycznego. Szereg szkoleń PDS był zasługą komendanta Wojciecha Szyguły, którego wspierali Rafał Guciński, Michał Oskwarek i Eryk Kurowski. Ogromne zaangażowanie na rzecz stowarzyszenia zostało docenione 1 lutego 2016 r., kiedy oficjalną decyzją zarządu na Instruktorów Polowej Drużyny Sokoła powołani zostali druhowie: Michał Oskwarek, Eryk Kurowski, Rafał Guciński i Michał Pospiech, a Wojciech Szyguła objął funkcję Komendanta Polowej Drużyny Sokoła. Nominacje w imieniu zarządu przekazał druh prezes Damian Małecki. Od tego momentu decyzje dotyczące szkolenia PDS podejmuje komendant wraz z towarzyszącymi mu instruktorami.

Instruktorzy i komendant PDS w towarzystwie prezesa Damiana Małeckiego. Od lewej: Rafał Guciński, Michał Oskwarek, Wojciech Szyguła, Damian Małecki, Michał Pospiech, Eryk Kurowski

Zarząd stowarzyszenia kładzie nacisk na organizację imprez integracyjnych, w związku z czym 8 lutego 2016 r. zorganizowano turniej bowlingowy dla członków i działaczy leszczyńskiego ?Sokoła?. W zawodach udział wzięli druhowie TG ?Sokół? w Lesznie oraz działającej przy nim Polowej Drużyny Sokoła, a także sympatycy leszczyńskiego gniazda. W połowie lutego PDS wraz z 3 Lubuską Drużyną Obrony Terytorialnej wziął udział w ćwiczeniach na poligonie leszczyńskiej jednostki wojskowej na Wyciążkowie.

W 2016 r. zorganizowano także II edycję Turnieju Strzeleckiego Sokoła z okazji święta Żołnierzy Wyklętych. Uczestnicy zawodów 6 marca 2016 r. mogli zmierzyć się w dwóch konkurencjach ? karabinku sportowym (kbks) i karabinku pneumatycznym. Turniej przeprowadzony został pod okiem sędziów i instruktorów LOK z Leszna, z którymi współpraca trwa od lat. Druga edycja Turnieju odbyła się dzięki wsparciu Urzędu Miasta Leszna. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Niezwykły jest fakt, że w kategorii karabinku pneumatycznego zdobywcy miejsc I-III uzyskali taką samą, maksymalną liczbę 50 punktów! Ostatecznie sędziowie rozstrzygnęli jednak, że zwycięzcą w tej kategorii został Michał Ratajczak.

Nowy komendant PDS

Niecałe 2 miesiące później, podczas zebrania Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Lesznie na stanowisko Komendanta Polowej Drużyny Sokoła powołany został druh Marek Kasperski. Nowy Komendant zapowiadał nawiązanie współpracy z leszczyńską Policją oraz Państwową Strażą Pożarną. W trakcie szkoleń szczególny nacisk zamierzał położyć na ochronę obiektów strategicznych dla Miasta Leszna ? ujęć wody i zakładów chemicznych. Była to zmiana w podejściu do charakteru szkoleń, które odbywać się miały na terenie Miasta Leszna. Kilkukrotnie na temat przyszłej współpracy przyszły komendant rozmawiał z prezesem ?Sokoła?, co zaowocowało decyzją o współpracy. W związku z tym, że już nic nie stało na przeszkodzie nowy komendant bardzo energicznie przystąpił do pracy. Wcześniej zarząd TG ?Sokół? w Lesznie przyjął rezygnację z funkcji Komendanta Polowej Drużyny Sokoła Wojciecha Szyguły, który pełnił tę funkcję od 1 lutego 2016 r., jednak w rzeczywistości kierował drużyną jeszcze przez cały poprzedzający tę datę rok.

Druh Marek Kasperski, nowy komendant PDS

Zaproszenia

W 2016 r. Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Lesznie otrzymało szereg zaproszeń na uroczystości w regionie. Wśród najważniejszych warto wymienić te otrzymane od Fundacji im. Huberta Mądrego, kierowanej przez Łukasza Przybyłkę, które zostało wystosowane w związku ze spotkaniem z historykiem Leszkiem Żebrowskim, które odbyło się 22 czerwca 2016 r. Nie mniej ważne było zaproszenie od Instytutu Leszczyńskiego na spotkanie z pochodzącym z Leszna prof. Romualdem Szeremietiewem. Tematem spotkania, które odbyło się 14 marca 2016 r, była rola Obrony Terytorialnej w Polsce, która do dzisiaj pozostaje w sferze zainteresowań gniazda z Leszna. Już po zakończeniu spotkania zostało wykonane wspólne zdjęcie działaczy leszczyńskiego ?Sokoła? z byłym Ministrem Obrony Narodowej prof. Romualdem Szeremietiewem. Leszczyński ?Sokół? na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej wziął również udział 15 marca 2016 r. w promocji książki Waldemara Handke ?Wielkopolski Oddział ?Dzielnego? 1945-1946?.

Na przełomie marca i kwietnia udało się nawiązać kontakt z Towarzystwem Gimnastycznym ?Sokół? Poznań-Winiary, które zamierzało podjąć się organizacji pierwszego oddziału Polowej Drużyny Sokoła w Poznaniu. Na spotkaniu obecni byli również druhowie TG ?Sokół? w Lesznie oraz PDS (m.in. Damian Małecki, Halina Cichocka-Nowak, Łukasz Kielaszewski).

Strzelania prowadzone w trakcie Otwartej Ligi Strzeleckiej Sokoła, na zdjęciu leszczyńscy harcerze

Otwarta Liga Strzelecka Sokoła

Ogromnym sukcesem okazała się Otwarta Liga Strzelecka Sokoła zorganizowana w następnych miesiącach (kwiecień-czerwiec 2016). Leszczyński ?Sokół? zorganizował wtedy cykl 4 strzelań na strzelnicy miejskiej przy Placu Kościuszki w Lesznie, gdzie od piątku 29 kwietnia odbywały się bezpłatne zawody strzeleckie.  Mieszkańcy Leszna mieli do wyboru aż cztery terminy, w których mogli bezpłatnie przećwiczyć strzelanie z użyciem ostrej amunicji. Strzelania cieszyły się dużą popularnością, zdecydowanie przerastając oczekiwania organizatorów. W kwietniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli leszczyńskiego Towarzystwa na Biegu Sokoła. W zawodach z ramienia gniazda leszczyńskiego udział wzięli Jakub Bober, Michał Pospiech i Łukasz Pacholski.

Sporym wydarzeniem w historii leszczyńskiego ?Sokoła? był udział w pikniku z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Wcześniej pluton Polowej Drużyny Sokoła wziął udział w uroczystej defiladzie społeczeństwa leszczyńskiego, która wyruszyła spod Bazyliki Mniejszej do pomnika Konstytucji 3 Maja. Delegacja leszczyńskiego ?Sokoła? w składzie: prezes Damian Małecki, sekretarz Halina Cichocka-Nowak, komendant PDS Marek Kasperski i Karol Neuman złożyła okolicznościowe kwiaty pod pomnikiem. Wcześniej, wspólnie z druhami z PDS maszerowali ulicami Leszna w trakcie uroczystej defilady do pomnika Konstytucji 3 Maja. Kilka tygodni później Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Lesznie w sobotę 21 maja 2016 r. uczestniczyło w Pielgrzymce Sokolstwa Polskiego do Częstochowy dla uczczenia Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Uczestnicy pielgrzymki na Jasną Górę

W sobotę 4 czerwca 2016 druhowie Polowej Drużyny Sokoła na zaproszenie Dariusza Przybylskiego byli gośćmi Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Światło w Lesznie, która była organizatorem pikniku integracyjno-sportowego z okazji 25 lat Spółdzielni. Największą atrakcją, która przez całą imprezę gromadziła wielu zainteresowanych, była strzelnica zorganizowana przez Sokoła na polanie w Karczmie Borowej. ?Sokół ? przygotował specjalne stoisko, dzięki któremu mieszkańcy mogli sprawdzić swoje umiejętności podczas strzelania z replik ASG. Druhowie przygotowali także kilka rodzajów broni krótkiej i długiej, w tym automatycznej. W trakcie strzelania członkowie ?Sokoła? prezentowali prawidłowe postawy strzeleckie, uczyli postępowania z bronią, nie zapominając o podkreślaniu zasad bezpieczeństwa. Przedstawicieli ?Sokoła? nie mogło także zabraknąć 18 czerwca 2016 na Jubileuszowym X Pikniku Szybowcowym w Lesznie. W trakcie pikniku leszczyński ?Sokół? zorganizował własne stoisko, które cieszyło się dużą popularnością wśród zwiedzających, zwłaszcza wśród dzieci.

Porozumienia dla strzelnicy

17 czerwca 2016 r. z inicjatywy Damiana Małecki miało miejsce, niezwykle istotne dla przyszłości leszczyńskiej strzelnicy, podpisanie porozumienia o współpracy oraz wspólnego listu otwartego siedmiu stowarzyszeń do władz Miasta Leszna.. Porozumienie leszczyńskich organizacji strzeleckich i proobronnych zostało podpisane w strzelnicy miejskiej w Lesznie. Sygnatariuszami porozumienia oraz listu otwartego byli: Leszczyński Okręgowy Związek Strzelecki, Leszczyńskie Towarzystwo Strzeleckie, Rejonowa Organizacja Ligi Obrony Kraju w Lesznie, Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69 pplot, Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Lesznie, Uczniowski Klub Strzelecki ?Lesna? Leszno oraz Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe ?Grot?. Sygnatariusze porozumienia wystosowali list otwarty do Władz Miasta Leszna w sprawie remontu strzelnicy miejskiej, przedstawiając szereg argumentów za remontem obiektu. Niewiele później leszczyński ?Sokół? otrzymał list od wiceprezydenta Miasta Leszna Piotra Jóźwiaka, w którym ten zapewniał, że władze Miasta Leszna mają w planach przewidziany remont strzelnicy miejskiej przy pl. Kościuszki. Od tego momentu było jasne, że Leszno będzie mieć strzelnicę z prawdziwego zdarzenia!

Sygnatariusze porozumienia na strzelnicy miejskiej

Popularne marsze

5. rocznicę reaktywowania Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Lesznie obchodzono pod znakiem marszu kondycyjnego. Marsz odbył się w piątek, 15 lipca 2016 r. Na miejscu zbiórki pojawili się nie tylko druhowie leszczyńskiego ?Sokoła? , ale także mieszkańcy Leszna, pasjonaci aktywnego spędzania wolnego czasu. Zgodnie z planem w ciągu ok. ośmiu godzin uczestnicy marszu pieszo pokonali trasę Leszno ? Nowy Świat ? Trzebania ? Osieczna ? Leszno. Druhowie ?Sokoła? na czele z Komendantem Markiem Kasperskim uczestniczyli w marszu w pełnym umundurowaniu i oporządzeniu, przygotowani do długiej wędrówki w lesie.

W tym czasie bardzo intensywnie ćwiczyła Polowa Drużyna Sokoła, która od objęcia funkcji przez Marka Kasperskiego, zmieniła rodzaj szkoleń na parapolicyjne, ratownicze i wsparcia. Coraz ważniejsze miejsce w programie szkoleń zaczęły odgrywać działania antyterrorystyczne. Nowa koncepcja zaowocowała wspólnymi ćwiczeniami z Ochotniczą Strażą Pożarną Miasta Leszna 18 maja 2016 r., w trakcie których szkolono się z podstaw użycia sprzętu gaśniczego, jak również utrwalano wiadomości z zakresu pomocy przedmedycznej. Dzięki uprzejmości OSP istniała również możliwość zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym w szkoleniu spadochronowym.

Szkolenia z OSP Miasta Leszna

?Sokół? w Krzeszowie

Latem, 14 sierpnia 2016 r. reprezentacja leszczyńskiego ?Sokoła? na zaproszenie Rafała Czernigi z Kamiennej Góry miała zaszczyt uczestniczyć w uroczystości patriotycznej Narodowych Sił Zbrojnych, która odbyła się w Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej w Krzeszowie. Nasi reprezentanci w składzie Mateusz Szałata, Mateusz Domerecki, Tomasz Stefaniak i Kamil Klimaszewski wzięli udział w pikniku patriotycznym, prezentując licznemu gronu zainteresowanych sprzęt PDS na specjalnie utworzonym stanowisku. Nasza drużyna została przyjęta bardzo ciepło i pozytywnie przez uczestników, organizatorów oraz lokalne duchowieństwo.

Uczestnicy uroczystości w Krzeszowie

Pierwszy taki ślub

W piątek 19 sierpnia 2016 r. o godz. 15.00 w Zakonie Braci Mniejszych Franciszkanów w Osiecznej, w związek małżeński wstąpili druhowie Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Lesznie ? Anna Kowalska i Łukasz Brzezewski. Uroczystość zaślubin była wyjątkowa z dwóch powodów. Po pierwsze, był to pierwszy ślub w gronie leszczyńskiego ?Sokoła? od 1938 r., czyli od ponad 78 lat! Co więcej, druh Łukasz, jak na Sokoła przystało, stanął na ślubnym kobiercu w sokolej czamarze.

Łukasz Brzezewski i Anna Kowalska

Działalność w Polowej Drużynie Sokoła stała się zachętą dla wielu druhów, aby próbować swoich sił w różnego rodzaju zawodach sprawnościowych. M.in. 27 sierpnia w Biegu Morskiego Komandosa im. Generała Włodzimierza Potasińskiego, zwanego najcięższym biegiem terenowym w Polsce, udział wzięli Jakub Bober oraz Michał Pospiech. Natomiast 17 września  2016 r. druhowie Jakub Bober oraz Łukasz Pacholski wzięli udział w ekstremalnym biegu z przeszkodami ?GROM Challenge? organizowanym przez ?GROM Group? uraz fundację ?Niezapomniani? w miejscowości Czerwony Bór na Podlasiu. Od tego momentu Polowa Drużyna Sokoła pod wodzą komendanta Marka Kasperskiego zaczyna wykorzystywać coraz więcej okazji do zaprezentowania się. Jedną z takich możliwości był udział w Festynie Organizacji Pozarządowych w Lesznie, który odbył się 17 września, druhowie zaprezentowali wtedy własne stoisko. Jednak najciekawszy okazał się pokaz antyterrorystyczny, który został zarejestrowany przez Telewizję Młodzieżową Miasta Leszna (TVML) i zamieszczony na kanale youtube.

Sukcesem okazała się także impreza kończąca wakacje 2016 r. Tym razem ?Sokół? przygotował dla mieszkańców możliwość ostrego strzelania strzelnicy w Rydzynie. Program strzelań przewidywał aż 6 cyklów strzelań, z czego 3 dla zaawansowanych i 3 dla początkujących. Uczestnicy szkoleń mieli możliwość użycia kilku rodzajów broni. Wydarzenie było współfinansowane przez Miasto Leszno, pierwsze kursy rozpoczęły się 25 września, a zakończyły 1 i 2 października.

Wcześniej w sobotę 24 września prezes TG ?Sokół? w Lesznie druh Damian Małecki gościł na zaproszenie prezesa Mirosława Rochmankowskiego na uroczystościach 10-lecia działalności Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69pplot, gdzie uhonorowany został okolicznościowym medalem. Współpraca między stowarzyszeniami układa się bardzo dobrze do dziś.

Najstarsza druhna

Kilka dni później 27 września 2016 r. delegacja Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Lesznie odwiedziła najstarszą członkinię gniazda ? druhnę  Irenę Prałat. Delegacja leszczyńskiego gniazda dotarła do Węgielnicy, gdzie w Domu Seniora przebywa Irena Prałat. Widok grupy ?Sokołów? w składzie Jerzy Kostański, Karol Neumann, Halina Cichocka-Nowak, Danuta i Zygmunt Sołtysikowie oraz Dariusz Przybylski wywołał łzy radości u 104-letniej członkini honorowej TG ?Sokół? w Lesznie. Druhna nie ukrywała swojego zadowolenia z wizyty gości. Niestety kilka miesięcy po wizycie dotarła do nas przykra wiadomość o śmierci Druhny Seniorki, która zmarła 1 grudnia.

Irena Prałat, najdłużej żyjąca druhna ?Sokoła?

Koniec października upłynął pod znakiem intensywnych szkoleń prowadzonych przez komendanta Kasperskiego w ramach PDS. Jednym z działań było zorganizowanie szkolenia z podstaw tego, co modnie nazywa się ?czarną taktyką? i jest wyłącznie częścią taktyki ukierunkowaną na działania w terenie miejskim. Do udziału w szkoleniach zaproszone zostały grupy proobronne z Leszna i okolic. Ostatecznie w szkoleniu poza druhami z PDS uczestniczyli strzelcy z OSW JS 4047 Wschowa.

Plakat zachęcający do udziału w zajęciach z czarnej taktyki

Narodowe Święto Niepodległości ?Sokół? wykorzystał na podziękowania darczyńcom. W tym roku podziękowania od leszczyńskiego ?Sokoła? otrzymali prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji p. Rafał Zalesińki, za pomoc, wsparcie i współpracę oraz p. Iwona Dudziak ? księgowa leszczyńskiego gniazda ?Sokoła?, która społecznie prowadzi księgowość stowarzyszenia.

Nowa sekcja w ?Sokole?

Na zebraniu Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Lesznie 28 listopada zapadła ostateczna decyzja o powołaniu nowej sekcji sportowej. Na czele Sekcji Turystyczno-Kolarskiej stanął druh Dariusz Przybylski, od którego wyszła inicjatywa powołania sekcji. Plany powołania sekcji rowerowej przy leszczyńskim ?Sokole? krystalizowały się już od lata 2016 r. Inicjatywa od początku należała do druha Dariusza Przybylskiego, który ma doświadczenie w organizacji wypraw rowerowych. Planowany jest wyjazd na Litwę, natomiast od początku odbywają się rajdy po regionie leszczyńskim oraz cotygodniowe treningi.

Druh Dariusz Przybylski, kierownik sekcji

Na początku grudnia Jerzy Kostański i Karol Neumann reprezentowali gniazdo z Leszna na obchodach 430. rocznicy śmierci króla Stefana Batorego w Grodnie.

Bojowa Chorągiew Harcerska

Wydarzeniem kończącym rok była minikonferencja pt. Spotkanie z Bojową Chorągwią Harcerską z udziałem kapelana Sokolstwa Polskiego i komendanta Bojowej Chorągwi Harcerskiej ks. Marcina Kostki oraz 12. Leszczyńskiej Drużyny Harceskiej na czele z druhem Grzegorzem Tomczykiem. Głos w trakcie spotkania zabrali też prezes TG ?Sokół? w Lesznie druh Damian Małecki oraz komendant PDS Marek Kasperski. Spotkanie miało charakter minikonferencji, podczas której o swojej działalności, ustami swoich przedstawicieli, opowiedziały leszczyńskie organizacje. Wszyscy uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z wyposażeniem Polowej Drużyny Sokoła oraz najbliższymi planami szkoleń i wyjazdów organizacji biorących udział w wydarzeniu, a także historią ?Sokoła? i początkami harcerstwa. Na spotkania zjawiła się też grupa leszczyńskich harcerzy. Spotkanie odbyło się w poniedziałek 19 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.

W trakcie spotkania zaprezentowały się wszystkie obecne organizacje

Pomoc dla najbiedniejszych

W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia sokola delegacja w składzie: Łukasz Kielaszewski oraz Kevin Ratajczak, miała przyjemność dostarczyć upominki bożonarodzeniowe dla najbardziej potrzebujących dzieci z Boguszowa-Gorc i okolic. Dary, które udało się zebrać wśród członków Polowej Drużyny Sokoła, 7 stycznia trafiły do potrzebujących dzieci. Specjalne podziękowania dla leszczyńskiego ?Sokoła? przekazał za pośrednictwem kanału youtube opiekun ośrodka p. Piotr Kirklewski.

Druhowie Kevin Ratajczak (pierwszy z lewej) oraz Łukasz Kielaszewski (pierwszy z prawej) w towarzystwie małżeństwa Kirklewskich

Kolejne gniazdo

Początek 2017 r. to udział leszczyńskiego ?Sokoła? w uroczystości 130-lecia powstania TG ?Sokół? 15 stycznia w Szamotułach, połączonego z uroczystościami reaktywacji gniazda. Liczna delegacja ?Sokoła? udała się tam na zaproszenie prezesa Sławomira Hazaka. Prelekcję na temat historii ?Sokoła? wygłosił przed zgromadzonymi na uroczystościach druh prezes Małecki. Leszczynian nie zabrakło też przy mogiłach polskich patriotów zamordowanych w czasie wojny, którym hołd oddano po południu tego samego dnia. Okolicznościowe upominki w imieniu gniazda przekazał prezes Damian Małecki.

Uroczystość reaktywacji gniazda w Szamotułach

Rondo dla Opatrnego

Od początku roku ?Sokół? oficjalnie włączył się w zabiegi o nadanie nowemu rondu im. Mieczysława Opatrnego, przedwojennego działacza ?Sokoła?. W związku z tym prezes TG ?Sokół? w Lesznie wystosował imienny list swojego autorstwa do wszystkich radnych Rady Miasta Leszna. W związku z tym pojawiły się również artykuły zachęcające do tego na wszystkich sokolich portalach. Zebrano także ponad 80 podpisów za tą kandydaturą, wśród najbardziej zaangażowanych w zbieranie podpisów znaleźli się Zygmunt i Danuta Sołtysikowie, Halina Cichocka-Nowak i Damian Szymczak.

Niestety na skutek nieprzyjęcia budżetu Miasta Leszna i w związku z tym przesunięciu finansowania wydarzeń sportowych, zaplanowane na początek 2017 r. Turniej Strzelecki i Turniej Zimowy, nie mogły się odbyć. Późniejsza zmiana terminu i ponowna próba organizacji nie powiodły się.

Sekcja informacyjno-historyczna

Na zebraniu TG ?Sokół? w Lesznie, które odbyło się 17 lutego 2017 r. uchwałą zarządu powołano sekcję informacyjno-historyczną. Na czele nowej sekcji stanął druh Rafał Guciński, który za główny cel  istnienia jednostki stawia sobie m.in. gromadzenie dokumentów, zdjęć i pamiątek sokolich i propagowanie ich wśród społeczeństwa. Przedstawiony przez druha Rafała pomysł wykonania muralu z motywem sokolim spotkał się z pełnym poparciem zebranych. Wszystko wskazuje na to, że zabiegi druha Rafała są na tyle skuteczne, że możliwe staje się wykonanie muralu w ciągu najbliższych miesięcy. Dzięki działalności druha Gucińskiego udało się także poczynić kroki ku zamontowaniu tablicy informacyjnej przez leszczyńską ćwicznią, która informowałaby o historii budynku i działającego w nim Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół?.

Praca sekcji pod kierunkiem druha Rafała Gucińskiego (pierwszy z lewej)

Bez przeszkód odbył się III Turniej Strzelecki o Puchar Żołnierzy Wyklętych, który miał miejsce w sobotę 25 lutego 2017 r. na strzelnicy miejskiej przy Placu Kościuszki w Lesznie. Turniej zainaugurował miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lesznie. Udziału w zawodach organizowanych przez ?Sokoła? był bezpłatny.

Nowe wybory

27 marca 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Lesznie, w trakcie którego wybrano nowe władze. W nowym zarządzie TG ?Sokół? w Lesznie znaleźli się m.in. druh Marek Kasperski ? komendant Polowej Drużyny Sokoła, który objął funkcję wiceprezesa oraz Agnieszka Łukanus, która została wybrana naczelniczką gniazda. Warto dodać, że druhna Agnieszka jest prawnuczką ostatniego prezesa Okręgu Leszczyńskiego druha Bronisława Kotlarskiego. Prezesem leszczyńskiego gniazda ponownie wybrany został druh Damian Małecki, funkcję sekretarza utrzymała Halina Cichocka-Nowak.

Samoobrona dla kobiet

Z inicjatywy komendanta Marka Kasperskiego kilkukrotnie w ciągu roku odbyły się ćwiczenia Explosive Self Defence System (ESDS) ? czyli Systemu Eksplozywnej Samoobrony, który jest jednym z najskuteczniejszych systemów samoobrony. Techniki w systemie ESDS bazują na naturalnych odruchach tym samym każda osoba niezależnie od kondycji, warunków fizycznych jest w stanie przyswoić i poprawnie wykonać technikę w sytuacji realnego zagrożenia. Pierwsze szkolenie odbyło się 16 marca 2017 r. na hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie. Kursy dla kobiet okazały się prawdziwym sukcesem. Lista uczestników na pierwsze ćwiczenia bardzo szybko się wypełniła, co uniemożliwiło udział wszystkim chętnym. W związku z tym komendant Kasperski zabiegał o kolejne kursy tego rodzaju. Wszystkie cieszyły się ogromną popularnością, dlatego prawdopodobnie będą kontynuowane na przełomie 2017/2018 roku. Warto dodać, że szkoleniowcy z walki wręcz w systemie ESDS, którzy prowadzili zajęcia w Lesznie, to jedni z najlepszych instruktorów nie tylko w Polsce, ale też w Europie.


Uczestniczki kursów samoobrony dla pań z instruktorami

Jak już napisano wcześniej, ze względu na trudności z pozyskaniem środków na organizację zawodów Turniej Zimowy nie odbył się. Postanowiono jednak w to miejsce zorganizować mecz pokazowy, w którym udział wzięły drużyny składające się z przyjaciół oraz rodziny Michała Józefiaka. Mecz piłki halowej został rozegrany na hali Trapez 12 marca 2017 r. dla uczczenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Michał Józefiak był organizatorem pierwszych 11 edycji Turnieju. W drużynie przyjaciół Michała zagrali m.in. wiceprezydent Miasta Leszna Piotr Jóźwiak i naczelnik leszczyńskiego ?Sokoła? druh Łukasz Pacholski, natomiast rodzinę Michała reprezentowali na boisku znani leszczyńscy żużlowcy Robert i Krzysztof Kasprzak. Spotkanie było bardzo zacięte, a o ostatecznym wyniku przesądziły rzuty karne. Najprawdopodobniej kolejna edycja Turnieju zostanie zorganizowana w zmienionej formule.

Uczestnikami meczu pokazowego byli m.in. leszczyńscy żużlowcy bracia Robert i Krzysztof Kasprzakowie

Potrzebny sprzęt

Wkrótce gniazdo leszczyńskie, przy wsparciu Miasta Leszna, zorganizowało Otwartą Ligę Strzelecko-Ratowniczą, dzięki której możliwe były wspólne ćwiczenia leszczyńskich sokołów, harcerzy, strażaków i mieszkańców Leszna oraz pozyskanie dodatkowego sprzętu do ćwiczeń (m.in. fantoma, apteczek i namiotu). Ligę zainaugurowano 17 marca na leszczyńskiej strzelnicy. W spotkaniu udział wzięli harcerze z 15. Leszczyńskiej Drużyny Harcerskiej, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Leszna, druhowie Polowej Drużyny Sokoła oraz mieszkańcy Leszna. Na uczestników zawodów czekały aż trzy stanowiska, w tym jedno strzeleckie. Ligę z powodzeniem kontynuowano w kolejnych miesiącach.

Zbiory prof. Gizowskiego

Niewiele później Towarzystwo Gimnastycznego ?Sokół? w Lesznie wzbogaciło się o ogromne zbiory prof. dr. hab. Mariusza Gizowskiego z Gdańska, który postanowił przekazać wszystkie zgromadzone przez niego materiały związane z historią i działalnością Sokolstwa Polskiego prezesowi Damianowi Małeckiemu. Do przekazania bogatego archiwum przez prof. Gizowskiego i jego żonę doszło 5 kwietnia 2017 r. w Poznaniu przed Collegium Minus UAM. Wśród przekazanych na ręce druha Damiana Małeckiego archiwów znalazły się zdjęcia, publikacje, książki, odznaki, opracowania naukowe, artykuły, pamiętniki i wiele innych. Opracowanie zbiorów zajmie co najmniej dwa tygodnie, zajmuje się tym sekcja informacyjno-historyczna pod kierunkiem druha Rafała Gucińskiego. Niewiele później dotarł list skierowany do druha prezesa Damiana Małeckiego od prof. Gizowskiego, w którym wyjaśniał on powody przekazania materiałów właśnie jemu. Z uznaniem wyrażał się również o działalności całego stowarzyszenia.

?Active shooter?

Jednym z ciekawszych szkoleń zorganizowanych w tym czasie przez komendanta i PDS był udziału w działaniach w ramach szkolenia ?Active shooter?, które były realizowane przy wsparciu Służby Więziennej. Działania prowadzone były w III LO w Lesznie oraz Miejskiej Górce. Szkolenia rozpoczęły się od prezentacji multimedialnej zapoznającej uczniów z zagrożeniem. W dalszej części zaprezentowana trzy opcje tj. ?uciekaj ? chowaj się ? walcz?. Zajęcia były z pewnością nowym doświadczeniem dla druhów i uczniów, jednak  co najważniejsze zainteresowało młodzież i pokazało jak wiele można zrobić w krótkim czasie. Działania zwieńczył kurs pomocy przedmedycznej. Szkolenia były wysoko oceniane przez funkcjonariusze Służby Więziennej, w związku z czym informacja o nich znalazła się na ich oficjalnej stronie. Zmiana formy działań PDS była także odpowiedzią na zwiększające się zagrożenie terrorystyczne, co przełożyło się na położenie głównego nacisku na samodoskonalenie, szlifowanie taktyki i umiejętności strzeleckich, ale też pomoc przedmedyczną. Właśnie wraz ze wzrostem takiego zagrożenia powstał program szkolenia tzw. ?aktywny zabójca?.

Zajęcia w III LO w Lesznie

W połowie czerwca 2017 r. PDS miał okazję uczestniczyć w szkoleniu, które prowadzili funkcjonariusze Służby Więziennej. Zajęcia obejmowały ćwiczenia z zakresu taktyki ?czarnej? GISW. Szkolenie prowadzone było na bardzo wysokim poziomie, a druhowie mieli okazję zapoznać się z różnymi metodami pracy na obiektach. Szkolenia okazały się bardzo wartościowe, co dało możliwość ich wykorzystywania w kolejnych zajęciach prowadzonych przez PDS w Lesznie. Zajęcia z instruktorami z ESDS i SW mogły zostać realizowane dzięki ogromnej energii i życzliwości jaką wykazywali instruktorzy: kpt. Michał Talaga, asp. szt. Andrzej Bartoszuk oraz Ryszard Tetlewski.

Zajęcia ?active shooter? z udziałem leszczyńskiej PDS

W niewiele po śmierci druhny Ireny Prałat okazało się, że żyje inna przedwojenna druhna leszczyńskiego ?Sokoła? Maria Marciniak, która 5 marca 2017 r. obchodziła swoje 100 urodziny. W związku z tym z wizytą do przedwojennej druhny leszczyńskiego ?Sokoła? udała się także delegacja ?Sokoła? z Leszna. Delegacja wzięła udział w urodzinach Marii Marciniak, które zorganizowała rodzina 5 marca 2017 r. W trakcie uroczystości Jubilatka odebrała życzenia od Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka, Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz Premier Beaty Szydło. Okolicznościowy grawerton z życzeniami od druhów leszczyńskiego ?Sokoła? przekazali Danuta i Zygmunt Sołtysikowie, warto nadmienić, że druhna Danka jest siostrzenicą naszej Jubilatki, dzięki czemu druhny miały kilkakrotnie okazję rozmawiać o ?Sokole?. W trakcie rozmów okazało się, że Jubilatka zna przedwojenne przyśpiewki i wierszyki dotyczące ?Sokoła?.

Medal dla ?Sokoła?

Leszczyński ?Sokół? 20 kwietnia 2017 r. uczestniczył w obchodach 150-lecia Sokolstwa Polskiego w Senacie RP. W trakcie uroczystości przemawiali m.in. prezes TG ?Sokół? w Lesznie druh Damian Małecki oraz komendant Polowa Drużyna Sokoła Leszno druh Marek Kasperski. W Warszawie znaleźli się również Halina Cichocka-Nowak, Rafał Guciński i Marek Dziedzic. W trakcie uroczystości Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności społecznej, za propagowanie wychowania obywatelskiego i patriotycznego młodzieży, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, za działalność społeczną i charytatywną, odznaczony został prezes gniazda leszczyńskiego druh Damian Małecki. Odznaczenie w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczyła Minister Małgorzata Sadurska.

Moment wręczenia Brązowego Krzyża Zasługi Damianowi Małeckiego nadanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę

Deszczowa pogoda nie przeszkodziła Druhom z PDS w udziale w 4. Memoriale Ludwika Kostery. Strzelania realizowane były na dystansie 25 m z pistoletu P-83 i na dystansie 50 m z kbks-u. Udział w tego typu zawodach został na trwałe wpisany do programu szkoleń PDS, tym bardziej że rok wcześniej zwycięzcą zawodów w jednej z kategorii był komendant Marek Kasperski. Udział w zawodach okazał się świetną okazją do współzawodnictwa z innymi służbami mundurowymi i organizacjami z terenu Leszna i okolic.

Reprezentacja PDS na Memoriale im. Ludwika Kostery, od lewej: Łukasz Stilert, Michał Pospiech, Michał Ratajczak

Nie były to jednak jedyne wydarzenia tego miesiąca. 27 maja 2017 r. delegacja TG ?Sokół? w Lesznie brała udział w odsłonięciu pierwszego w Polsce Pomnik Sokoła ? drewniana rzeźba działacza Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? trzymającego sztandar stanęła w Perkowie. Trzy dni później, 30 maja dotarła do ?Sokoła? znakomita wiadomość, że wcześniejsze zabiegi mające na celu remont strzelnicy miejskiej w Lesznie zostały zwieńczone sukcesem. Okazało się, że projekt remontu obiektu złożony przez władze Miasta Leszna, został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Sportu, które przyznało ponad 2 mln zł na remont strzelnicy.

Hołd dla Orląt

W roku jubileuszu 150-lecia Sokolstwa Polskiego oraz 115-lecia Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Lesznie delegacja naszego gniazda, której przewodniczył druh Andrzej Kotlarski wraz z żoną Hanną, złożyła wiązankę kwiatów na Cmentarzu Orląt we Lwowie. Warto pamiętać, że Czesław Mączyński ? dowodzący obroną Lwowa ? był również działaczem ?Sokoła?.

Dziesiątki spotkań i posiedzeń

Warto dodać, że przez cały okres działalności druhowie leszczyńskiego ?Sokoła? uczestniczyli w świętach państwowych organizowanych przez władze samorządowe i kościelne. Delegacja ?Sokoła? przez ostatnie sześć lat wielokrotnie składała wiązanki kwiatów pod pomnikami polskich bohaterów oraz wydarzeń związanych z historią Polski. ?Sokołów? z Leszna nigdy nie zabrakło również na uroczystościach poświęconych rozstrzelanym 21 października 1939 r. mieszkańcom Leszna, wśród których co najmniej 6 było jego przedwojennymi działaczami. Wielokrotnie organizowano spływy kajakowe, kręgle, zawody sportowe i turnieje strzeleckie, z których mieszkańcy Leszna mogli korzystać bezpłatnie.

Z inicjatywy prezesa doszło do nawiązania szeregu kontaktów z innymi stowarzyszeniami ?Sokoła? w kraju i za granicą, m.in. Zgierzu, Bukówcu Górnym, Bydgoszczy, Perkowie, Sanoku, Krakowie, Zbąszyniu, Brwinowie, Warszawie, Poznaniu, dzięki czemu leszczyński ?Sokół? był uczestnikiem wielu wydarzeń poza swoim regionem, m.in. w Sanoku w czerwcu 2014 r., w trakcie których TG ?Sokół? był reprezentowany przez prezesa. W ciągu 6 lat działalności leszczyński ?Sokół? odbył dziesiątki spotkań, zebrań i posiedzeń zarządu, odbyły się także wiele nieformalnych spotkań, w których uczestniczyli druhowie oraz sympatycy gniazda.

Oficjalne logo TG ?Sokół? w Lesznie

Obecnie stowarzyszenie liczy około 40 osób i jest najbardziej znaną i szanowaną organizacją w Lesznie i regionie, z powodzeniem kontynuującą przedwojenne tradycje. Ze stowarzyszeniem związani są także przedstawiciele władz, m.in. Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka oraz wiceministra MSZ Jana Dziedziczaka.

Bardzo prężnie, dzięki zaangażowaniu i energii komendanta Marka Kasperskiego, rozwija się Polowa Drużyna Sokoła, z której  szeregów wyszło co najmniej 3 żołnierzy Wojska Polskiego(wśród nich Adam Czader i Sławomir Pawłowski), 1 funkcjonariusz Policji oraz Michał Ratajczak, który trafił do Służby Więziennej. Było to możliwe dzięki zrealizowaniu 280 godzin zajęć i szkoleń, z czego 90 godzin na strzelnicy. Obecnie ćwiczenia, w której najbardziej zaangażowani są  druhowie Ziemowit Ćwikliński, Jakub Bober, Łukasz Stilert, Michał Pospiech, Radosław Polsakiewicz, Bogusław Burmistrzak, Marek Dziedzic i Mateusz Domeracki, odbywają się prawie w każdy weekend.

 

Damian Małecki

Zostaw komentarz

komentarzy