III Rajd Górski Sokolstwa Polskiego!

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół 1893? w Mielcu zaprasza na trzecią edycję Górskiego Rajdu Sokolstwa Polskiego, który będzie miał bazę w Tomicach koło Wadowic. Jest to kolejna propozycja mająca na celu integrację środowisk „Sokoła” w Polsce. Uczestnicy będą mieli okazję poznać uroki Beskidu Małego, ziemi rodzinnej Karola Wojtyły, wędrując po górskich szlakach oraz zwiedzając miasto Wadowice, w tym Muzeum Jana Pawła II.

Plan Rajdu

22.09.2017 (piątek)

Od godziny 15.00
Przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników. Wadowice ? Tomice ul. Floriańska 97. Po zakwaterowaniu indywidualne zwiedzanie miasta. Wieczorem spotkanie integracyjne.

23.09.2017 (sobota)

Po śniadaniu, około godziny 8.30
Przejazd busem (lub własnymi autami) do miejscowości Chobot ? 5,5 km i wycieczka piesza :
Chobot ? Groń Jana Pawła II (890) ? Schronisko ?Leskowiec? ? Leskowiec (922) ? Ponikiew – Przełęcz Panczakiewicza (510) ? Wadowice [ około 6,35 h] Trasę można skrócić idąc z Ponikwi do Chobotu. Po powrocie czas wolny (obiad).
Około godziny 19.30 – ognisko

24.09.2017 (niedziela)

Po śniadaniu, około godziny 8.30
Przejazd do miejscowości Rzeki i piesza wycieczka : Rzeki ? Smrekowica (880) ? Łamana Skała (929) ? Potrójna (884) – Rzeki [ około 3,25 h]. Po powrocie obiad (dla zamawiających) i wyjazd z Wadowic.

REGULAMIN 3 RAJDU GÓRSKIEGO SOKOLSTWA POLSKIEGO

ORGANIZATOR
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół 1893? w Mielcu ? drużyna turystyczna, przy współpracy Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Wadowicach i Mieleckiego Klubu Górskiego ?Carpatia?
CEL IMPREZY :
– aktywny wypoczynek w gronie miłośników górskich szlaków
– popularyzacja kwalifikowanej turystyki górskiej
– integracja braci sokolej
– poznanie uroków Beskidu Małego
UCZESTNICY :
W rajdzie mogą brać udział turyści ? członkowie ?Sokoła? oraz w miarę wolnych miejsc także niezrzeszeni w Sokole (turyści niepełnoletni obowiązkowo pod opieką dorosłych).
ZGŁOSZENIA :
Chęć uczestnictwa należy zgłosić pocztą elektroniczną na e-adres : jpkrak@wp.pl
W zgłoszeniu podać należy : imię i nazwisko, adres, pesel, nr telefonu kontaktowego.
Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń z wpłaconym wpisowym.
WPISOWE :
40 zł – członkowie gniazd Sokoła i Carpatii
50 zł – niezrzeszeni w Sokole
Noclegi po 35 zł osoba/noc
Wpisowe wpłacać będzie można na podane przez organizatora konto lub przekazem pocztowym na adres :
PTG Sokół 1893 , 39-300 Mielec ul. Sękowskiego 1 (z dopiskiem : 3 Rajd Sokolstwa) .
Numer konta otrzymają zainteresowani po przesłaniu zgłoszenia na e-adres.

Logo ubiegłorocznego Rajdu

INFORMACJE O RAJDZIE :
Dokładnych informacji udzieli przewodnik i kierownik rajdu – druh Jerzy Piotr Krakowski
telefon : +48 505 729 181 e-mail : jpkrak@wp.pl
ZAPEWNIAMY (w ramach wpisowego) :
– obsługę przewodnicką
– zabezpieczenie miejsc noclegowych
– pamiątkową odznakę
– ubezpieczenie n. w.
– obiad i ognisko w sobotę (jest możliwość zamówienia śniadań i obiadów pozostałe dni za dopłatą)
UWAGI DODATKOWE :
1. Rajd nie jest imprezą masową , liczba uczestników ograniczona do 40 osób.
2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

INFORMACJE REGULAMINOWE

1. Każdy uczestnik powinien dokładnie zapoznać się z regulaminem rajdu.
2. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz wypadki spowodowane przez uczestników na rajdzie.
4. Kierownictwo ma prawo do zmiany przebiegu trasy rajdu i jego przerwania.
5. Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
6. Koszty dojazdów pokrywają uczestnicy.
7. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni turystyczny strój i ekwipunek, zapas prowiantu, apteczkę osobistą.
8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ochrony przyrody, postanowień ?Karty turysty? i poleceń kierownictwa rajdu.
9. W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku uczestnicy powinni udzielić poszkodowanym pomocy i powiadomić kierownictwo rajdu.
10. Uczestnicy mogą rozpocząć lub zakończyć udział w rajdzie o dowolnej godzinie również w innym dniu niż jest to w regulaminie, jednak wpisowe nie ulega zmianie.
11. Za nie przestrzeganie regulaminu kierownictwo ma prawo wykluczenia uczestnika z rajdu.
12. W razie rezygnacji wpisowe może być zwrócone, ale będzie pomniejszone o poniesione koszty.
13. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu

Zostaw komentarz

komentarzy