Inauguracja działalności „Sokoła” w Andrychowie!

Uroczyste obchody 70-lecie Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie, które miały miejsce w miniony piątek 7 czerwca 2019 r. stały się okazją do inauguracji działalności miejscowego gniazda „Sokoła”. Zaproszony na uroczystość o. Leon Knabit – benedyktyn z Tyńca – wygłosił wykład na temat młodości i znaczenia wychowania młodzieży. Odsłonięto także tablicę upamiętniającą TG „Sokół” w Andrychowie.

Pamiątkowa tablica

W trakcie uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę, ufundowaną przez prof. Andrzeja Nowakowskiego, upamiętniającą 70 –lecie szkoły oraz reaktywację Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta i Wicestarosta Powiatu Wadowickiego oraz fundator tablicy, a poświęcenia ks. prałat Stanisław Czernik oraz o. Leon Knabit. W części artystycznej przypomniano także historię szkoły od roku 1949 do 2019, przeplataną scenkami, związanymi z ważnymi wydarzeniami w kraju.

Jubileusz uświetnili znamienici Goście, reprezentujący władze państwowe, duchowieństwo, władze samorządowe, oświatowe, kultury, sportu, dyrektorzy szkół powiatowych, nauczyciele, katecheci, pracownicy, rodzice, absolwenci szkoły.

Dyrektor i prezes

Dyrektorem placówki a zarazem prezeską gniazda jest Grażyna Gwoździewicz, która odebrała gratulacje z rąk senatora Andrzeja Pająka. Radny Sejmiku Wojewódzkiego – Rafał Stuglik w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego przekazał medal Polonia Minor, przyznawany za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz Małopolski. Oficjalne gratulacje i podziękowania z okazji jubileuszu 70-lecia ZS nr 2 złożyli: pan Starosta Eugeniusz Kurdas i Wicestarosta – pani Beata Smolec oraz proboszcz parafii św. Macieja w Andrychowie prałat ks. Stanisław Czernik.

Grażyna Gwoździewicz

Zostaw komentarz

komentarzy