Konkurs o powstaniu styczniowym w Sanoku!

TG „Sokół” w Sanoku jest organizatorem konkursu o powstaniu styczniowym. Jest to jedna z wielu inicjatyw przeprowadzonych przez sanockie gniazdo w mijającym roku.

Konkurs skierowany jest do młodzieży. Uczestniczy konkursu, który będzie miał formę testu, będą musieli odpowiedzieć na pytania przygotowane przez organizatorów. Druhowie z Sanoka mają nadzieję zainteresować tematyką powstańczą szersze grono odbiorców, dlatego stawiają na współpracę z miejscowymi szkołami. O wynikach konkursu będziemy informować.

sokol sanok

1. Organizator:
Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Sanoku.

2. Cele konkursu:
popularyzowanie wiedzy historycznej o Powstaniu Styczniowym, o bohaterstwie Polaków walczących o niepodległość Polski,
kształtowanie postaw patriotycznych.

3. Warunki uczestnictwa:
konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,
każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby (zalecane jest przeprowadzenie eliminacji szkolnych),
formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania zamknięte oraz otwarte,
na rozwiązanie zadań przeznaczamy 60 minut,
oddzielnie zostanie przeprowadzona klasyfikacja w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

4. Zgłoszenia: udział w konkursie należy zgłosić do dnia 2.01.2014 r. (czwartek) na adres: sokol@sokolsanok.pl lub TG ? Sokół, 38-500 Sanok,
ul. Mickiewicza 13 I p.

5. Termin:

10.01.2014 r. (piątek) o godz. 11 w ?Sali konferencyjnej? (blok A) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21.
Uprzejmie prosimy uczestników o przybycie do godz. 10.45.

6. Nagrody:
dyplomy (I-VI m.), nagrody rzeczowe (I-III m.), upominki (IV-VI m.).

7. Ocena prac:
prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

8. Wyniki konkursu:
o terminie uroczystego podsumowania konkursu i ogłoszenia wyników wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.

9. Źródła wiedzy na temat Powstania Styczniowego:
wszelkie źródła powszechnie dostępne.

10. Uwagi dodatkowe:
udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody ? przez uczestników i ich opiekunów ? na przetwarzanie ich danych osobo-wych przez Organizatora oraz na publiczne ? w tym w mediach ? wykorzystanie danych osobowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

W imieniu Zarządu TG ?Sokół? w Sanoku
Bronisław Kielar

 

Źródło:

www.sokolsanok.pl

Zostaw komentarz

komentarzy