Nowa książka dra Grzegorza Bielca!

Na rynku wydawniczym ukazała się kolejna publikacja autorstwa druha dr. Grzegorza Bielca, wiceprezesa ZTG „Sokół” w Polsce. Współautorem publikacja pt. „Gimnastyka szkolna. Poradnik metodyczno-szkoleniowy dla nauczycieli, animatorów i instruktorów sportu” jest Krzysztof Warchoł. Cały pierwszy nakład publikacji został już wykupiony przez Polski Związek Gimnastyczny. Słowo wstępne do książki napisał Leszek Blanik, złoty medalista olimpijski i prezes Polskiego Związku Gimnastycznego. Wkrótce na rynku ma się pojawić wydanie II, które połączone będzie z ogólnopolską premierą i promocją książki.

Z fragmentów recenzji profesorskich:

(…) Niniejsze opracowanie oparte na wieloletnich doświadczeniach sportowych i dydaktycznych autorów, i ich współpracy z nauczycielami i trenerami z Polski i zagranicy oraz na badaniach naukowych, dają możliwość wykorzystania, cennych wskazówek w pracy z dziećmi i młodzieżą w różnych formach aktywności fizycznej (…) – A. Kochanowicz (AWFiS Gdańsk).

(…) Zawarte w książce cenne informacje dotyczące gimnastyki szkolnej w zakresach techniki i metodyki nauczania podstawowych ćwiczeń gimnastycznych, sposobów asekuracji i pomocy a także organizacji i przeprowadzenia szkolnych zawodów gimnastycznych dziewcząt i chłopców wskazuje, że może ona stać się znaczącą pozycją wśród poradników aktywności fizycznej dla wszelkich realizatorów kultury fizycznej. Staranność opracowania jest dowodem wysokiego poziomu kompetencji autorów i świadomości popularyzatorskiej zaproponowanej aktywności fizycznej – L. Biskup (AWF Kraków).

Słowo wstępne prezesa Polskiego Związku Gimnastycznego:

W imieniu Polskiego Związku Gimnastycznego oraz autorów książki (…) gorąco zachęcam do zapoznania się ze niniejszą publikacją, która jest pozycją merytoryczną i traktującą o jednej z najważniejszych i podstawowych dyscyplin sportowych w rozwoju każdego człowieka, jakimi są szeroko pojęte sporty gimnastyczne. Przede wszystkim chciałbym wyrazić swoje uznanie autorom za zwrócenie uwagi na istotną kwestię gimnastyki w szkołach. Poradnik znakomicie wpisuje się w nowy rozdział i nową jakość działalności PZG oraz otwarcie Ministerstwa Sportu i Turystyki na nowe programy mające przywrócić znaczenie nie tylko sportu kwalifikowanego, ale również podnieść rangę gimnastyki jako powszechnej dyscypliny sportowej. Szczególne znaczenie ma tutaj gimnastyka szkolna, o której rozwój należy zadbać, a przedstawiona pozycja poradnika jest ważnym krokiem w tym kierunku. Pragnę w imieniu środowiska gimnastycznego podziękować i pogratulować autorom za przygotowanie książki, która znacząco pomoże w podnoszeniu poziomu przeprowadzanych lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Mam także pewność, że jest swoistą promocją naszej pięknej dyscypliny sportu. Życzę wszystkim czytelnikom, aby po lekturze poradnika mieli możliwość wdrażania tych wartościowych treści w swoją codzienną pracę, która w wielu przypadkach opiera się na pasji do sportu i gimnastyki.

Leszek Blanik Prezes PZG

Zostaw komentarz

komentarzy