Nowe gniazda „Sokoła” w Krokowej, Kowalewie Pomorskim, Nowym Sączu, Poznaniu, Pułtusku, Urzędowie i Żywcu!

W ciągu minionych 12 miesięcy powstało lub zarejestrowało się aż 7 nowych gniazd „Sokoła”. Ponadto odnowione zostały kontakty z 5 kolejnymi, które do tej pory funkcjonowały samodzielnie: PTG „Sokół” w Winnipeg St. Boniface (Kanada), Niepołomice, Topola Mała, Ostrów Wielkopolski – Zębców i Łańcut.

Gala 100-lecia ZTG „Sokół” w Polsce, Warszawa 2019

Warto zaznaczyć, że „Sokół” rozwijał się dynamicznie do wybuchu pandemii, kiedy to jego działalność została zahamowana i utrudniona. Po miesiącach zastoju organizacja ponownie mogła rozwinąć skrzydła.

Nowe gniazda najczęściej powstają niezależnie, z inicjatywy miejscowych działaczy. Gniazda z Kowalewa Pomorskiego, Krokowej, Nowego Sącza, Pułtuska i Urzędowa już zgłosiły chęć przystąpienia lub złożyły wniosek o członkostwo w ZTG „Sokół” w Polsce. W przypadku pozostałych nie ma jeszcze pewności jak potoczy się dalsza współpraca, ale uczyniony został pierwszy krok.

Kowalewo Pomorskie – powstało jako sekcja TG „Sokół” w Brodnicy. Prezeską nowego gniazda została druhna Jolanta Zarembska. Do powstania nowego gniazda przyczyniła się druhna Katarzyna Brózda, naczelnik ZTG „Sokół” w Polsce.

Krokowa – Decyzja o powstaniu stowarzyszenia zapadła w nadmorskiej gminie Krokowa. Inicjatorem powstania gniazda jest druh Piotr Wsza.

Nowy Sącz – Gniazdo zostało założone przez druha Kamila Olesińskiego. Obecnie w procesie rejestracji.

Poznań – Społeczność sokola tego gniazda wywodzi się ze środowiska tradycji katolickiej związanej z Bractwem św. Piusa X. Gniazdo jest w trakcie organizacji, którą nadzoruje druh Michał Zduńczyk z Warszawa II Radość

Pułtusk – Inicjatorem i założycielem gniazda jest druh Wojciech Zrayko, członek zarządu ZTG „Sokół” w Polsce, a wcześniej założyciel i pierwszy prezes TG „Sokół” w Bytomiu.

Urzędów – Gniazdo utworzone przez członków TG „Sokół” w Lublinie. Jednym z jego liderów jest druh Wojciech Mielniczenko, jeden z najlepszych strzelców „Sokoła” lubelskiego.

Żywiec – Gniazdo powstało niezależnie. Zostało zarejestrowane w roku ubiegłym. Na jego czele stoi Paweł Żygliński – żołnierz, nauczyciel, miłośnik sportów ekstremalnych. Gniazdo powstało niezależnie.

Obecnie w Polsce działa ponad 70 gniazd sokolich. Natomiast poza granicami Polski jest ich 8, tj. na Litwie (3), Ukrainie, Austrii i Kanadzie (2). „Sokół” działa również w USA pod nazwą Polish Falcons of America. Ten ostatni w dużej mierze zatracił swój polski charakter (prawie nikt nie posługuję się językiem polskim), ale mimo to utrzymuje związku z krajem ojczystym swoich przodków. Pełna lista gniazd dostępna jest pod tym adresem.

Sokół w locie z ciężarkami gimnastycznymi – symbol wielu gniazd sokolich

Warto wyjaśnić, że niekiedy druhowie i gniazda czekają z decyzją współpracy z innymi gniazdami i Związkiem latami, obawiając się funkcjonowania w ramach większej struktury i ich uzależnienia. Znany jest przypadek aktywnego dzisiaj druha, który z przystąpieniem czekał 7 lat! Tymczasem wszystkie gniazda działają niezależnie, w pełni autonomicznie i tylko od ich władz zależy stopień zaangażowania w działalność ogólnopolską i związkową. Współpracę taką warto jednak wziąć pod uwagę mając na względzie m.in. takie inicjatywy jak wspólne szkolenia proobronne i strzeleckie, czy ostatnia wspólna publikacja pt. „Pamiętnik Sokolstwa Polskiego”, w której znalazły się artykuły dotyczące 50 gniazd sokolich. Wspólne obchody i uroczystości nie tylko wzmacniają biorące w nich udział gniazda, ale inspirują druhów do podejmowania nowych aktywności poprzez wymianę doświadczeń.

Dlatego jeśli chcesz zostać członkiem najstarszej i najbardziej zasłużonej polskiej organizacji patriotycznej zgłoś się do jednego z członków zarządu Związku. Jeżeli w Twojej okolicy nie działa żadne Towarzystwo – skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci je założyć w Twojej miejscowości.

Zostaw komentarz

komentarzy