Nowe władze ZTG „Sokół” w Polsce wybrane!

W trakcie zjazdu Rady ZTG „Sokół” w Polsce wybrane zostały nowe władze Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Na stanowisku prezesa pozostaje druh Damian Małecki, wiceprezes dr Grzegorz Bielec oraz Halina Cichocka-Nowak, która dalej pełnić będzie funkcję Sekretarza Generalnego. Przewodnictwo uzupełnili druh Kazimierz Murasiewicz, Katarzyna Brózda, Dawid Hawryluk i Mateusz Derylak.

Druh Mateusz Derylak, Komendant Główny PDS wybrany na kadencję 2021-2025

11 września 2021 r. o godz. 11.00 w Muzeum Niepodległości w Warszawie rozpoczął się Zjazd Rady ZTG „Sokół” w Polsce. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad Nagrodę Srebrnego Sokoła odebrała Katarzyna Brózda z TG „Sokół” w Brodnicy. Nagroda została przyznana gniazdu TG „Sokół” w Brodnicy za uroczystości związane z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości. W dalszej części zjazdu Zaszczytną Odznakę Sokoła odebrał Kazimierz Bogdan Filipski z TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon.

Decyzją Rady liczba członków zarządu została zwiększona do 17. Rada ZTG „Sokół” w Polsce, która jest zjazdem delegatów gniazd sokolich z całego kraju, podjęła kilkadziesiąt uchwał, w tym uchwałę zmieniającą regulamin głosowań elektronicznych zarządu, reguły przyznawania Nagrody Srebrnego Sokoła oraz regulamin Zaszczytnej Odznaki Sokoła. Rada podjęła również uchwałę o kontynuacji współpracy z organizacjami zajmującymi się obroną życia, tzw. pro-life. Zjazd trwał ponad 8h. Z całą pewnością należy go zaliczyć do bardzo udanych.

Druhna Katarzyna Brózda z Nagrodą Srebrnego Sokoła

Obradom towarzyszyła ożywiona dyskusja dotycząca sprawozdania zarządu oraz planów na najbliższe 4 lata. Mimo to sprawozdania prezesa i Komendanta Głównego przyjęte zostały bez większych uwag, zdecydowaną większością głosów. Zaakceptowano też dotychczasowe kierunki polityki zagranicznej Związku. Z największym entuzjazmem spotkał się projekt druhów gniazda TG „Sokół” w Zakopanem, którzy zaproponowali utworzenie Narodowego Centrum Sokolstwa w Zakopanem. W najbliższych latach w zamyśle inicjatorów sokolnia zakopiańska ma stać się centrum szkolenia kadr sokolich, zarówno tych zajmujących się sportem, jak i sprawami wojskowymi. Propozycja ta spotkała się z dużym entuzjazmem i nie mniejszym oczekiwaniem.

Najbardziej cieszą wyniki głosowania, ponieważ w gronie członków zarządu znalazły się osoby dla organizacji zasłużone, w ostatnich latach bardzo aktywne oraz te, które przedstawiły ambitne plany na przyszłość. Warto dodać, że w tygodniu poprzedzającym zjazd członkami Związku zostały 3 kolejne gniazda, a w trakcie obrad 4 następne.

Druh Damian Małecki i Halina Cichocka-Nowak podczas Zjazdu Rady ZTG „Sokół” w Polsce

Wyniki wyborów:

Przewodnictwo:
Prezes Damian Małecki (TG „Sokół” w Lesznie)
I wiceprezes Grzegorz Bielec (TG „Sokół” w Rzeszowie)
II wiceprezes Kazimierz Murasiewicz ( TG „Sokół” w Zakopanem)
Sekretarz Generalny Halina Cichocka-Nowak ( TG „Sokół” w Lesznie)
Skarbnik Dawid Hawryluk ( TG „Sokół” w Knurowie)
Naczelnik Katarzyna Brózda ( TG „Sokół” w Brodnicy)
Komendant Główny PDS Mateusz Derylak ( TG „Sokół” w Stalowej Woli)

Pozostali członkowie zarządu:
Zbigniew Okorski ( TG „Sokół” w Warszawie)
Wojciech Zrayko ( TG „Sokół” w Bytomiu)
Jan Członkowski ( TG „Sokół” w Brwinowie)
Piotr Mazur ( TG „Sokół” w Lublinie)
Sebastian Jagusiak ( TG „Sokół” w Myszkowie)
Marcin Jasiński ( TG „Sokół” w Krakowie AGH)
Tadeusz Szostak ( TG „Sokół” w Zakopanem)
Adam Zaleski ( TG „Sokół” w Zakopanem)
Michał Zduńczyk ( TG „Sokół” Warszawa-Radość)
Bogusław Tofilski ( TG „Sokół” w Stalowej Woli)

Zostaw komentarz

komentarzy