Nowy Komendant Główny PDS!

Druh Mateusz Derylak ze Stalowej Woli decyzją zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce objął dowództwo w Naczelnej Komendzie Polowych Drużyn Sokolich. Mianowanie nastąpiło po złożeniu dymisji przez druha Marka Kasperskiego.

Czuję się zaszczycony że zostałem wyznaczony do dowodzenia organizacją o tak twardym historyczno-patriotycznym fundamencie. Chciałbym podziękować mojemu poprzednikowi druhowi Markowi Kasperskiemu za lata działania i współpracy na płaszczyźnie szkoleniowej oraz zarządowi Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce na czele z prezesem druhem Damianem Małeckim za wyznaczenie mnie na te zaszczytne stanowisko oraz obdarzenie mnie zaufaniem – powiedział po nominacji nowy Komendant Główny PDS druh Mateusz Derylak.

Nowy Komendant druh Mateusz Derylak

Priorytet w mojej działalności będzie nastawiony na zakładanie i rozwój kolejnych gniazd Polowych Drużyn Sokolich w naszym kraju oraz zgranie istniejących gniazd do równego poziomu wyszkolenia zgodnego ze standardami szkolenia lekkiej piechoty. Razem z nowo powołanym sztabem mamy w planie budowę systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe i pandemie, co wiąże się też z ustaleniem Sokolego systemu łączności radiowej.
W roku bieżącym naszym obowiązkiem będzie przegląd PDS-ów na terenie całego kraju, organizowanie kursów dla dowódców oraz młodszych dowódców, kursu lekkiej piechoty dla druhów oraz ogólnopolskiego zjazdu Polowych Drużyn Sokolich związanego z 25-leciem podpisania współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.
Postaram się wypełniać swoje obowiązki na stanowisku sumiennie. Czołem Ojczyźnie, szponem wrogowi!
– dodaje druh Derylak.

Druh Mateusz Derylak 17 grudnia 2015 roku a mocy uchwały nr 2/2015 na podstawie art. 28 Statutu Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Stalowej został mianowany na stanowisko dowódcy Polowych Drużyn Sokolich przy Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Stalowej Woli.

Szkolenia gniazda w Stalowej Woli

Druh Derylak od lat organizuje i prowadzi zgrupowania taktyczne i szkoleniowe o charakterze proobronnym, w których przeszkolonych dotychczas zostało ponad 40 osób, zorganizowano 46 strzelań z broni palnej (krótkiej 9mm i długiej 7,62mm i 5,56mm). 53 zgrupowania szkoleniowe i taktyczne (w tym 16 unitarnych zgrupowań dla rekrutów). Stalowowolscy Druhowie pod jego dowództwem zdobywają czołowe miejsca w lokalnych zawodach strzeleckich, sportowych oraz turniejach. Jest również autorem oraz organizatorem dwóch edycji ćwiczeń stalowowolskich organizacji proobronnych pod kryptonimem „OBROŃCA”.

Był współorganizatorem Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Stalowej Woli, obchodów upamiętniających agresję Niemiec na Polskę w 1939 r. A obecnie współorganizuje obchody wybuchu Powstania Styczniowego w Rozwadowie. Ponadto organizuje kwartalną opiekę miejsc pamięci narodowej na terenie powiatu stalowowolskiego, udziela się również w akcjach charytatywnych takich jak „paczka dla polskiego kombatanta na kresach” oraz „zbiórka pieniędzy na odnowę zabytków rozwadowskiego cmentarza”, za co został odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Związku Oficerów RP oraz Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Zorganizował również sokolą zbiórkę żywności dla ochronki dla dzieci imienia św. Brata Alberta w Stalowej Woli.

Druh Mateusz Derylak, siedzi w pierwszym rzędzie pierwszy z prawej, w trakcie uroczystości kończących obchody 150-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Od 2012 r. jest żołnierzem zawodowym. W 2013 roku wstąpił również do Jednostki Strzeleckiej nr 2027 im. Aleksandra Litwinowicza w Stalowej Woli należącej do Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW. W 2014 r. został awansowany na stopień „sierżanta związku strzeleckiego” i objął stanowisko szefa szkolenia w JS2027. W tym samym roku został prezesem stalowowolskiego koła Związku Oficerów Rezerwy RP.

Za zasługi na polu działalności proobronnej 27 kwietnia 2019 r. w Warszawie odebrał Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju nadany mu przez Ministra Obrony Narodowej.

Zostaw komentarz

komentarzy