Nowy Komendant Główny Polowych Drużyn Sokolich!

Decyzją Zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce druh Adam Burdzy będzie pełnił obowiązki Komendanta Głównego PDS w Naczelnej Komendzie Polowych Drużyn Sokolich przez najbliższy rok. Mianowanie nastąpiło po złożeniu rezygnacji przez druha Mateusza Derylaka.

Druh Adam Burdzy

Adam Burdzy rozpoczął swoją przygodę z mundurem 2 sierpnia 2016 w Polowej Drużynie Sokoła w Stalowej Woli, gdzie przeszedł szkolenie indywidualne z wyróżnieniem. Prócz wysokiej frekwencji w działaniach w terenie, aktywnie angażował się w inicjatywy stalowowolskiego „Sokoła”, m.in. takich jak zbiórki żywności dla weteranów na kresach i stalowowolski „Bieg tropem wilczym”. Był także współorganizatorem i zabezpieczał logistycznie ćwiczenia „OBROŃCA17” i „OBROŃCA18”.

19 kwietnia 2020 roku został awansowany na stopień zastępowego PDS oraz przeniesiony do Komendy Głównej Polowych Drużyn Sokoła. Druh Adam pełnił obowiązki kancelisty, doradcy do spraw promocji PDS oraz logistyka.

W związku ze wzorowym wykonywaniem obowiązków służbowych rozkazem KG PDS 3/2022 został awansowany na stopień drużynowego oraz na pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego. Po dymisji druha druż. Mateusza Derylaka decyzją Zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce objął dowództwo nad Komendą Główną PDS.

Ćwiczenia Polowej Drużyny Sokoła w Stalowej Woli

Zostaw komentarz

komentarzy