Obchody 120. rocznicy powstania „Sokoła” w Kalwarii Zebrzydowskiej!

W piątek 30 listopada odbyły się główne obchody jubileuszu 120-lecia założenia gniazda „Sokoła” w Kalwarii Zebrzydowskiej. Udział w nich wzięli przedstawiciele władz oświatowych, samorządowych, oficerowie Wojska Polskiego, duchowieństwo oraz licznie zgromadzona młodzież z pocztami sztandarowymi szkół, a także starsi mieszkańcy miasta.

Młodzież biorąca udział w uroczystościach. W tle napis odwołujący się do „Sokoła” w Kalwarii Zebrzydowskiej

Pamięci „Sokoła” w Kalwarii Zebrzydowskiej

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w intencji „Sokoła” w miejscowym kościele parafialnym. Przed rozpoczęcie liturgii zebrani odśpiewali wszystkie zwrotki „Roty” do słów Marii Konopnickiej. Następnie uczestnicy przeszli pod halę sportową liceum, składając kwiaty pod tablicą pamiątkową „Sokoła”, odsłoniętą w 2017 r. W hali sportowej odbyła się akademia, poprzedzona odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Na zakończenie akademii wysłuchano Hymnu „Sokoła”. Następnie odbył się pokaz musztry w wykonaniu uczniów klasy wojskowej liceum. Podczas uroczystości jej uczestnicy wyrazili chęć reaktywowania gniazda „Sokoła” w mieście, które powstało w 1898 r. i działało aż do 1939 r.

druh Andrzej Nowakowski

Moment złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową

Foto. red. Jacek Dyrlaga „Małopolska Kronika Beskidzka”

Zostaw komentarz

komentarzy