„Od 140 lat w służbie Ojczyźnie… Dzieje sokolstwa ziemi tarnowskiej”, czyli wernisaż wystawy w Muzeum Historii Tarnowa i Regionu!

Wyjątkowa wystawa o historii regionalnej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” będzie czynna od 26.09 – 12.11.2023 r. w Muzeum Historii Tarnowa. Wernisaż wystawy odbędzie się w poniedziałek, 25 września 2023 r. o godz. 17.00. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny.

Na wystawie zgromadzono pamiątki po przedwojennym „Sokole” nie tylko z Tarnowa. Poza ciekawym zbiorem fotografii, zaprezentowano oryginalny sprzęt sportowy sprzed ponad wieku, liczne odznaki i przypinki sokole, strój sokoli z dwudziestolecia międzywojennego. Unikatowymi obiektami są przedwojenne sztandary oraz oryginalne drzewce do nich. Unikatowymi obiektami są przedwojenne sztandary oraz oryginalne drzewce do nich. Całości dopełniają dwa portrety druhów, pędzla wybitnego malarza i sokoła B. Barbackiego. Kuratorkami wystawy są Anna Żalińska i Paulina Srebro z Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

„Sokoła” na ziemiach polskich zawiązano po raz pierwszy we Lwowie w 1867 r. na fali ówczesnych przemian społeczno-politycznych. Pod hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch” krzewiono zamiłowanie do sportu, budowano tężyznę fizyczną i samodyscyplinę członków, którzy ponadto musieli wykazać się nieposzlakowaną opinią i postawa patriotyczną. W 1914 r. druhowie „Sokoła” ruszyli do walki o wolną Ojczyznę, m.in. w Legionach Polskich. W wyzwolonym kraju Towarzystwo działało prężnie na polu sportowym i wychowania obywatelskiego do 1939 r. W Polsce Ludowej, pomimo prób, nie udało się „Sokoła” trwale zalegalizować. Dopiero od 1989 r. bez przeszkód działalność prowadzić mogą wskrzeszone Towarzystwa, w tym tarnowskie.

Źródło: Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Zostaw komentarz

komentarzy