Odznaczenia dla lubelskich „Sokołów”!

Od dawna „Sokół” nie miał tylu powodów do dumy. 4 kwietnia 2016 r. odznaczeniami państwowymi zostało uhonorowanych jednocześnie aż pięciu druhów sokolich. W listopadzie  2015 r. wszyscy cieszyliśmy się z orderu Polonia Restituta dla druha Tomasza Stańko, prezesa TG „Sokół” w Lublinie i wiceprezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Tym razem aż pięciu druhów „Sokoła” z województwa lubelskiego odebrało odznaczenia państwowe.

medalMedal Pro Memoria

Odznaczenia dla lubelskich „Sokołów”

Owe odznaczenia to efekt wieloletniej współpracy pomiędzy TG „Sokół” w Lublinie a Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. W wielu przypadkach aktywność w „Sokole” zazębia się z aktywnością w ZŻ NSZ, czego efektem są kwietniowe medale. Ordery zostały wręczone podczas uroczystego zakończenia V edycji Ogólnopolskiego Konkursu ?Żołnierze Wyklęci ? Bohaterowie Niezłomni? w sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego. Ordery wręczył kierujący Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk, który medalem Pro Patria za działalność na rzecz upamiętniania bohaterów podziemia niepodległościowego odznaczył druhów: Wojciecha Rowińskiego, dr. Rafała Dobrowolskiego i Piotra Mazura oraz medalem Pro Memoria dh. Krzysztofa Kosteckiego i Mateusza Bidę. Odznaczenia zostały przyznane na wniosek Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Poniżej w skrócie przedstawimy sylwetki odznaczonych.

pro patriaMedal Pro Patria

Lubelskie sylwetki

Dh Wojciech Rowiński jest wieloletnim działaczem społecznym wywodzącym się z rodziny o tradycjach niepodległościowych i solidarnościowych. Od wielu lat angażuje się w prace Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojny. W TG „Sokół” w Lublinie udziela się od reaktywacji, wraz z żoną i córką służąc pomocą przy organizacji wielu przedsięwzięć, zarówno rajdów ku czci bohaterów podziemia antykomunistycznego, jak i organizacji festynów oraz zajęć sportowych. Dh Rowiński wyśmienicie sprawdza się również jako wychowawca młodzieży podczas letnich obozów TG „Sokół” w Lublinie. W dużej mierze dzięki dh. Rowińskiemu został zrealizowany remont sali do ćwiczeń lubelskiego gniazda. Ostatnio z inicjatywy dh. Rowińskiego TG „Sokół” w Lublinie było współorganizatorem biegu z cyklu Tropem Wilczym, który miał miejsce w Kazimierzu Dolnym. Dh. Rowiński jest inicjatorem wydania wielu publikacji, w tym wspomnień mec. Dominika Pogłodzińskiego, poznańskiego i gnieźnieńskiego „Sokoła” i powstańca warszawskiego. Oprócz szerokiej działalności społecznej dh Wojciech Rowiński kieruje lubelskimi strukturami Ruchu Narodowego.

SOkół LublinOd lewej: Kamil Sulej, Wojciech Rowiński, Bolesław Chmielowiec, dr Rafał Dobrowolski, Piotr Mazur

Dh dr Rafał Dobrowolski jest członkiem założycielem reaktywowanego TG „Sokół” w Lublinie oraz prezesem okręgu lubelskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Dh. Dobrowolski specjalizuje się w historii najnowszej, co ma swoje odzwierciedlenie w artykułach, których tematyką jest działalność TG „Sokół” na Lubelszczyźnie.

Dh Piotr Mazur sprawuje funkcję sekretarza TG „Sokół” w Lublinie i członka zarządu ZTG „Sokół” w Polsce, jednocześnie jest wiceprezesem okręgu lubelskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i prezesem oddziału lubelskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Dh Mazur jest współorganizatorem wielu rajdów ku czci żołnierzy podziemia antykomunistycznego, wychowawcą dzieci i młodzieży podczas letnich obozów TG „Sokół” w Lublinie oraz inicjatorem Ogólnopolskich Zawodów Strzelecki o Puchar Żołnierzy Wyklętych, które miały już pięć edycji.

Druhowie Krzysztof Kostecki i Mateusz Bida odznaczeni medalem Pro Memoria trafili do Polowej Drużyny Sokolej jesienią 2015 r., już jako bardzo aktywni działacze społeczni na terenie Chełma. Jako działacze stowarzyszenia Młodzi Patrioci i członkowie ZŻ NSZ prowadzą bardzo aktywną działalność na terenie swojego miasta, czego efektem jest przepiękny mural ku czci Żołnierzy Wyklętych. Ich aktywność dopełnia udział w wielu akcjach patriotycznych i charytatywnych.

Odznaczenia, które otrzymali nasi druhowie, to jednocześnie dowód na jakość osób, które trafiają do ruchu sokolego, ale też symbol tego jak TG „Sokół” w Lublinie potrafi owocnie współpracować z organizacjami opartymi na wspólnych ideałach.

Piotr Mazur

Zostaw komentarz

komentarzy