Polowa Drużyna Sokoła powstaje w Tarnowie!

W najbliższą sobotę odbędą się pierwsze zajęcia proobronne w ramach powstającej w Tarnowie Polowej Drużyny Sokoła. Ćwiczenia odbędą się one na strzelnicy TKS LOK w Tarnowie o godz. 10.00. Szkolenie Polowej Drużyny Sokoła będzie prowadzone systematycznie przez zawodowego żołnierza Wojska Polskiego, udział w zajęciach będzie całkowicie bezpłatny.

Kilkuletnie starania

Zabiegi o powstanie stałej sekcji Polowej Drużyny Sokoła trwały w Tarnowie od grudnia 2015 r., kiedy w Tuchowie odbyło się zebranie przedstawicieli sekcji strzeleckich PTG “Sokół-Świat Pracy”. Zebraniu przewodniczył prezes Andrzej Olejnik. Na zebranie przybyło wtedy 9 przedstawicieli z 5 działających sekcji strzeleckich z Miasta Tarnowa oraz Gmin Tarnów, Tuchowa, Pleśnej i Szerzyn.

Na nowych adeptów Polowej Drużyny Sokoła w Tarnowie czekają bezpłatne umundurowanie wojskowe, replika AK47, okresowe strzelanie z broni palnej oraz szkolenia pod okiem zawodowego żołnierza Wojska Polskiego.Udział w zajęciach mogą wziąć osoby od 16. roku życia, zarówno mężczyźni jak i kobiety. Wszelkie pytania należy kierować do druha Tomasza Guziaka tel. 665 565 233

Polowe Drużyny Sokoła

Powstanie Towarzystwa Gimnastycznego we Lwowie w 1867 r., było związane m.in. z wnioskami, jakie nasunęły się po upadku powstania styczniowego w 1864 (ostatnie walki zakończyły się w 1865 roku) roku. Otóż okazało się, że nawet najbardziej patriotyczna młodzież nie jest w stanie wygrać w starciu z regularnym wojskiem ze względu na chociażby takie mankamenty jak: brak wyszkolenia wojskowego, słaba dyscyplina, niewystarczająca wytrzymałość na trudy, słaba kondycja fizyczna uniemożliwiająca skuteczny pościg lub zorganizowany, szybki odwrót.

Doskonale sprawy te znał jeden z założycieli Towarzystwa, który w czasie powstania walczył w randze majora. Mowa tu o Janie Żalplachcie-Zapałowiczu. Nic więc dziwnego, że w „Sokole” oprócz rozwijającej ciało i silną wolę gimnastyki były takie dyscypliny jak szermierka, jazda konna, czy strzelectwo. Zresztą, czy ćwiczone masowo przed I wojną światową układy gimnastyczne z wykorzystaniem karabinów lub kos nie były elementami musztry?

Ukryte przygotowania

Mimo jednoznacznych skojarzeń „Sokół” lwowski starał się nie nawiązywać bezpośrednio do tradycji wojskowych, aby nie zrażać do siebie władz autonomicznych i centralnych. Dopiero nabrzmiewające zagrożenie wojenne spowodowało, że zdecydowano o uznaniu ćwiczeń wojskowych za równorzędne z gimnastyką w „Sokole”. Decyzję tą podjęto na XVIII zjeździe delegatów sokolich we Lwowie 16 października 1910 roku. Stopniowo zaczęto wyodrębniać w niektórych gniazdach część umundurowanych sokołów, których głównym zajęciem był trening militarny. Na przykład w Krakowie już od 1906 r. powstał regulamin tzw. organizacji członków umundurowanych, w której prowadzono zwiększoną ilość strzelań itp. Pod koniec 1911 r. podobną organizację przyjęto również w Towarzystwie stanisławowskim.

W 1912 r. napięcia związane z wojnami bałkańskimi spowodowały, że i część członków Sokolstwa i ogół społeczeństwa zaczęły wymagać od organizacji sokolej podjęcia szkolenia wojskowego. Trzeba również przyznać, że takie szkolenie prowadziły już inne organizacje np. z kręgu ruchu strzeleckiego i dalsze wstrzymywanie się „Sokoła” groziło odpływem młodych członków, do innych formacji. W tych warunkach 29 października 1912 roku zjazd delegatów Sokolstwa we Lwowie wezwał wszystkie gniazda do tworzenia Stałych Drużyn Sokolich, a 10 grudnia uchwalono regulamin SDS. Jednocześnie zadbano o rozwój zaplecza drużyn poprzez zniesienie składek dla nowych członków i utworzenie tzw. skarbu sokolego. Tym samym rozpoczął się okres gorączkowego rozbudowywania formacji, którego skutkiem było osiągnięcie imponującej liczby ok. 7 tysięcy członków Stałych Drużyn Sokolich w przededniu I wojny światowej.

Mateusz Olejnik/Damian Małecki

Zostaw komentarz

komentarzy