Polski „Sokół” z Litwy na Jasnej Górze!

W uroczystym Apelu Jasnogórskim na zaproszenie ks. Eustachego Rakoczego do Częstochowy 29 października przyjechali przedstawiciele Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Litwy, na czele z zasłużonym Michałem Sienkiewiczem, który przez ćwierć wieku sprawował funkcję prezesa TG „Sokół” na Litwie.

Od prawej: ks. Szymon Wikło, Elżbieta Kogowska-Piasecka, Michał Sienkiewicz

Wartę honorową przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej wystawili druhowie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gminie Czernichów. W nabożeństwie wzięła również udział druhna Elżbieta Kogowska-Piasecka, prezeska TG „Sokół” w Gliwicach oraz kapelan „Sokoła” na Litwie ks. Szymon Wikło. Okazją do wizyty na Jasnej Górze była 85. rocznica urodzin druha Michała Sienkiewicza.

TG „Sokół” na Litwie

Przez 25 lat na czele TG „Sokół” na Litwie stał Michał Sienkiewicz, niekwestionowany autorytet w środowisku litewskich Polaków. O szacunku i uznaniu jakimi się cieszy niech świadczą uroczystości 80-lecia jego urodzin, o których rozpisywała się miejscowa prasa litewska i polska. Jubileusz 80-lecia prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Litwie Michała Sienkiewicza był wielkim wydarzeniem dla społeczności Polaków na Litwie. Uroczystości, które odbyły się 10 września 2013 r. przyciągnęły wielu przedstawicieli władz i środowisk polskich z Litwy. Warto przypomnieć udział Michała Sienkiewicza w Igrzyskach Olimpijskich 1980 r. w Moskwie, gdzie druh Sienkiewicz jako sędzia na własne oczy widział triumf Polaka Władysława Kozakiewicza (pochodzącego również z Solecznik).

Druhowie PTG „Sokół” w Gminie Czernichów przed cudownym obrazem

Obecnie „Sokół” na Litwie działa bardzo aktywnie. Wśród wielu wydarzeń o charakterze patriotycznym znajdziemy także te sportowe, m.in. bardzo popularne turnieje zawody turnieje piłki nożnej o medal „Sokoła” oraz nie mniej popularny bieg z okazji Święta Konstytucji 3 maja, którego działacze „Sokoła” są współorganizatorem. Co oczywiste stowarzyszenie jest zaangażowane w organizację Dnia Polonii na Litwie. Co roku w gnieździe sokolim w Białej Wace organizowane jest święto sportu. Natomiast gniazdo w Solecznikach przygotowuje się do zawodów zyskującego na popularności crossfitu. Od niedawna na czele organizacji stoi druh Genadiusz Baranowicz.

Apel Jasnogórski

Apel Jasnogórski sprawowany jest szczególnie uroczyście – jako odrębne nabożeństwo maryjne – na Jasnej Górze codziennie o godzinie 21.00 od 8 grudnia 1953. Wieczorna modlitwa kierowana do Matki Bożej w intencji Ojczyzny i Kościoła, przeżywana indywidualnie lub we wspólnocie, nieznanego autorstwa. Odprawiany jest w niektórych sanktuariach maryjnych i innych świątyniach, w niektóre uroczystości i święta maryjne, zwłaszcza na zakończenie nabożeństw wieczornych.

Damian Małecki

Foto.: Elżbieta Kogowska-Piasecka

Zostaw komentarz

komentarzy