Przyjaciele „Sokoła” ropczyckiego wyróżnieni!

Z wielką radością pragnę poinformować, że w dniu 10 listopada 2022 r. podczas koncertu pt. „A cóż to za wojacy”, który odbył się w PCEK w Ropczycach, dzięki uprzejmości gospodarza dyrektor Agnieszki Ochał wręczone zostały wspaniałe wyróżnienia przyjaciołom TG „Sokół” w Ropczycach.

Wyróżnieni w towarzystwie członków „Sokoła” w Ropczycach

Na wniosek druha Ryszarda Kapały, prezesa TG „Sokół” Ropczyce kapituła w Krakowie uhonorowała dyrekcję dwóch ropczyckich szkół: dyrektor Grażynę Baran z Liceum Ogólnokształcącego oraz Mariusza Pilcha z Zespołu Szkół im. Zwierza (odznaczenie w imieniu dyrektora odebrała wspaniale reprezentując tę wyjątkową edukacyjną placówkę Agnieszka Kasprzyk.

Druh Ryszard Kapała wręcza wyróżnienia

Odznaczenia wraz z gratulacjami i słowem wdzięczności wręczyli druhna Bernadeta Frysztak, wicestarosta ropczycko-sędziszowski (osoba z wielkim zaangażowaniem patriotycznym, duchowym, a także kulturowym. Pani Bernadeta dołączyła do gniazda „Sokoła” w Ropczycach wnosząc w jego treści bukiet pozytywnej energii i mocy w działaniu). Odznaczenia wraz z druhną wręczył druh prezes Ryszard Kapała, za którego przyczyną zostały nadane. Jak spostrzegł druh prezes, wspaniale zaangażowany w życie gniazda Ropczyce oraz całej idei Sokolstwa, dyrektorzy w szczególny sposób przyczynili się do propagowania patriotyzmu uwzględniając wielkość i siłę działania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki oddaje piękny i wzniosły klimat duchowy swego patrona, który jest również patronem Polskiego Sokolstwa. Natomiast Zespół Szkół im. Zwierza edukując w swych „ramionach” klasy mundurowe, wspierając i tworząc wspaniały Zespół Halicz, żywo nadaje blasku działaniom i wizjom TG „Sokół”, stając się poniekąd jego obliczem.Z wielką wdzięcznością jako zaangażowany druh oraz prawnuk niezwykłego działacza (prezesa TG „Sokół” w Ropczycach Władysława Szpary) pragnę z głębi serca wyrazić wdzięczność nagrodzonym, nagradzającym i wszystkim, którzy czynią, że nasz „Sokół” szybuje w pełnej rozpiętości swych skrzydeł.

Waldemar Wilk (z lewej) i prezes Ryszard Kapała

Waldemar Wilk

Foto. Facebook/Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach

Zostaw komentarz

komentarzy