Udany Sokoli lot! [nasza relacja]

W miniony weekend zakończyły się szkolenia pt. Sokoli lot, realizowane dzięki wsparciu Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywności Terenowej „PSAT”.

Brodnica

Ogółem w ramach projektu, wspieranego przez Komendę Główną PDS oraz objętego patronatem ZTG „Sokół” w Polsce, zrealizowane zostały cztery szkolenia. W Nisku (2 października), Urzędowie i Mariance (26 listopada) oraz Brodnicy (27 listopada). Ogółem w szkoleniach udział wzięło 119 uczestników, nie licząc instruktorów.

Brodnica

W szkoleniu brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Brodnicy, 3 Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy wraz z opiekunem Robertem Szymczakiem, majorem Wojska Polskiego w stanie spoczynku oraz mieszkańcy Brodnicy. Zajęcia prowadzili druhowie Dawid Hawryluk i Dominika Hawryluk z Knurowa, a także z gniazda Brodnickiego druhny Magdalena Orzechowska i Klaudia Michalska, zawodowi żołnierze w stopniu szeregowego (podstawy musztry).

Pierwszą pomoc przedmedyczną zaprezentował dh Paweł Skarżyński, zawodowy strażak w stopniu mł. asp. Komendy PSP w Brodnicy i wykwalifikowany ratownik medyczny z wieloletnim stażem oraz druhna Dominika Hawryluk. Zajęcia z budowy broni i jej użycia przeprowadził druh Dawid Hawryluk z Knurowa przy wsparciu naczelnika z gniazda Brodnickiego Witolda Sargalskiego.

Nad prawidłowym przebiegiem całości szkoleń czuwała druhna prezeska Katarzyna Brózda, drużynowa PDS Brodnica oraz druhna Danuta Jobczyńska. Dla uczestników przygotowany został poczęstunek oraz pamiątkowy dyplom. W szkoleniu brało udział 65 uczestników.

Marianka

W szkoleniu „Sokoli lot” w Szkole Podstawowej w Mariance wzięło udział ponad 40 dzieci. Szkoleniom towarzyszyło mnóstwo pytań i wspaniała atmosfera. Tematyka obejmowała: podstawowe szkolenie medyczne, resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz elementy szkolenia wojskowego, w tym rodzaje uzbrojenia, postawy strzeleckie i zapoznanie się z bronią. Szkolenia prowadzili druhowie Dominika i Dawid Hawryluk z gniazda „Sokoła” z Knurowa. Ponadto wsparcia merytorycznego, cennych rad i pomocy udzielił Kamil Makos. Każdy z uczestników otrzymał na zakończenie dyplom uczestnictwa w szkoleniu.

Marianka

Nisko

Pierwsze ze szkoleń odbyło się na początku października w Nisku k. Stalowej Woli. Szkolenie zorganizował druh Mateusz Derylak, ówczesny Komendant Główny PDS i członek grupy nieformalnej sokoli. W szkoleniach uczestniczyli członkowie PDS z Niska oraz Stalowej Woli.

Nisko

Urzędów

26 listopada, odbyło się szkolenie strzeleckie, które poprowadzili druhowie z Komenda Główna Polowych Drużyn Sokoła druh Adam Burdzy oraz druh Mateusz Derylak. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Pro Defensione Pro Historia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Przećwiczone zostały postawy strzeleckie, praca manualna na broni oraz składanie i rozkładanie karabinka wz. 88. W programie znalazły się również ćwiczenia z medycyny pola walki. Poznaliśmy także różne rodzaje środków obrony przed bronią masowego rażenia, takie jak maska przeciwgazowa MP-5. Zgrupowanie było kolejnym przykładem owocnej współpracy między sokolimi gniazdami.

Urzędów

Pro defensione, pro historia

Jest to ogólnopolski Program mający na celu wzmocnienie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw obywatelskich o charakterze proobronnym i historycznym. To również szeroka gama działań edukacyjnych, animacyjnych i promocyjnych, mających wesprzeć osoby aktywne w obszarach działalności pożytku publicznego, związanych z szeroko rozumianą obronnością i popularyzacją historii.

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej „PSAT” wspiera organizowanie paneli dyskusyjnych, szkoleń i warsztatów na terenie całego kraju, których celem będzie wsparcie i zmobilizowanie osób kreatywnych ze środowisk proobronnych oraz historycznych do podniesienia jakości oraz ilości realizowanych projektów.

Zostaw komentarz

komentarzy