Przysięga Obrony Terytorialnej w Lesznie. Druhowie leszczyńskiego „Sokoła” wyróżnieni!

Dzisiaj o 13.00 na leszczyńskim Rynku odbyła się uroczysta przysięga żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w Lesznie. Wśród wyróżnionych za wzorową służbę znaleźli się druhowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie, którzy wcześniej brali udział w szkoleniach prowadzonych w ramach Polowej Drużyny Sokoła. Wyróżnieni zostali druh Ziemowit Ćwikliński, który został przedstawiony po uroczystym złożeniu przysięgi na Rynku oraz druh Kamil Klimaszewski, który został wyczytany przez dowódcę 125. Batalionu Lekkiej Piechoty w Lesznie na placu apelowym w jednostce ppłka Dariusza Wyrzykowskiego. Na uroczystościach obecni byli przedstawiciele leszczyńskiego „Sokoła”.

druh Ziemowit Ćwikliński (drugi od prawej) w otoczeniu druhów TG „Sokół” w Lesznie

POLOWA DRUŻYNA SOKOŁA

Polowa Drużyna Sokoła w Lesznie powstała we wrześniu 2014 r. W tym czasie udział w zajęciach wzięły dziesiątki ochotników z Leszna i okolic, dzięki czemu leszczyński „Sokół” może się pochwalić aż 3 ochotnikami do Wojsk Obrony Terytorialnej, a także 3 żołnierzami zawodowymi, 1 funkcjonariuszem Policji oraz 1 funkcjonariuszem Służby Więziennej.

Przysięga żołnierzy 125. Batalionu Piechoty Lekkiej w Lesznie

Polowa Drużyna Sokoła to grupa ochotników i pasjonatów. Szkoli się do wykonywania zadań parawojskowych, parapolicyjnych oraz paramedycznych. Ściśle współpracuje z wojskiem oraz organizacjami o charakterze proobronnym. Polowa Drużyna Sokoła została oficjalnie powołana przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie 15 września 2014 r. Od 1 lutego 2016 r. na czele Polowej Drużyny Sokoła stoi Komendant mianowany przez zarząd TG „Sokół”. Od 21 kwietnia funkcje Komendanta pełni druh Marek Kasperski.

PDS jest organizacją proobronną, mającą na celu propagowanie patriotyzmu poprzez szkolenia militarne oraz propagowanie wiedzy militarnej, która za cel stawia sobie zdobywanie i doskonalenie wiedzy w temacie umiejętności bojowych, survivalowych, sanitarnych, strzelectwa taktycznego oraz doskonalenie sprawności fizycznej, pomoc w uzyskaniu umiejętności i atrybutów przydatnych ludziom wiążącym swoją przyszłość z wojskiem, budowanie przyjaźni i współpracy wśród organizacji patriotycznych, paramilitarnych oraz sportowych, organizowanie i wspieranie imprez paramilitarnych, strzeleckich i patriotycznych.


Druh Kamil Klimaszewski

Treningi polegają w większości na doskonaleniu wiedzy nabytej od profesjonalistów na kursach i szkoleniach. Składają się na nie głównie marsze kondycyjne, marsze ubezpieczone, ćwiczenia taktyczne i techniczne, ćwiczenia siłowe i wydolnościowe, szkolenia teoretyczne, ćwiczenia przedmedyczne. Wymogi jakie trzeba spełniać by dołączyć do SDPS to: ukończone 18 lat, posiadanie munduru wojskowego i butów za kostkę oraz posiadanie repliki broni (Broń pozbawiona cech strzeleckich, replika ASG). Dalsze wyposażenie taktyczne wymagane w zależności od potrzeb szkoleń, kursów, dłuższych manewrów.

(dm)

 

 

Zostaw komentarz

komentarzy