Pierwszy Rajd w Andrychowie za nami!

W piątek, 15 października br. gniazdo „Sokoła” w Andrychowie zorganizowało po raz pierwszy rajd na Groń Jana Pawła II pod Leskowcem w Beskidzie Małym.

Uczestnicy rajdu w towarzystwie druha Andrzeja Nowakowskiego

Rajd został przeprowadzony dla uczczenia 43. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. W rajdzie uczestniczyło ponad 70 osób. Najważniejszym punktem rajdu była Msza św. sprawowana w kaplicy Ludzi Gór. Po Mszy św. druh dr hab. Andrzej Nowakowski wygłosił prelekcję na temat historii sokolstwa polskiego ze szczególnym
uwzględnieniem gniazda andrychowskiego.

Uczestnicy rajdu, w środku stoi druhna prezeska Danuta Stysło

Następnie odbyło się losowanie nagród książkowych, w tym książki autorstwa druhny Danuty Stysło o historii „Sokoła” w Andrychowie. Rajd został zakończony wspólnym poczęstunkiem. Ten rajd na stałe wejdzie do kalendarza imprez organizowanych przez „Sokoła” w Andrychowie.

Andrzej Nowakowski

Zostaw komentarz

komentarzy