Rok 2015 – Rokiem „Sokoła” w Przemyślu!

Przemyśl oddaje cześć Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”. W tym roku mija 130 lat od zawiązania się gniazda przemyskiego. Samorząd miasta zdecydował, że ten rok będzie „Rokiem Sokoła Przemyskiego”. W Centrum Kulturalnym, dawnej siedzibie „Sokoła”, otwarto z tej okazji wystawę prezentującą dokonania Towarzystwa. W uroczystościach uczestniczyli nasi druhowie z Sanoka i Strachocina.

130 lat od powstania „Sokoła” w Przemyślu

W marcu mija 130. rocznica założenia Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Przemyślu, z tej okazji 2015 rok został ogłoszony przez Radę Miasta Przemyśla ?Rokiem Sokoła?. Uroczyste obchody 130. rocznicy założenia przemyskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? – odbyły się w dawnej siedzibie „Sokoła”, a obecnej Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

p1

„To byli najświetniejsi obywatele”

Od 1885 do 1947 r. członkami „Sokoła” w Przemyślu było około 3 tysiące mieszkańców, w tym kolejni burmistrzowie miasta, także biskupi, prawnicy, nauczyciele i lekarze. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Przemyślu było czwartym w ówczesnym zaborze austriackim, po Lwowie, Stanisławowie i Tarnowie. W okresie PRL organizacja została zdelegalizowana. Z okazji obchodów w Towarzystwie Przyjaciół Nauk zorganizowano konferencję naukową – jej uczestnicy podkreślali wieloletnią działalność w zakresie popularyzacji sportu i rozbudzania postaw patriotycznych.

p2

Obchody

W piątek, 20.03.2015 r. o godz. odbyła się zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, w Gmachu Archiwum Państwowego w Przemyślu ul. Lelewela 4, sesja naukowa. Drugi dzień obchodów rozpoczął się o godz. 1600 w Centrum Kultury przy ulicy Konarskiego 9 w Przemyślu. Tego dnia zorganizowano obchody z otwarciem wystawy na temat 130-lecia TG ?Sokół? w Przemyślu. W uroczystościach uczestniczyli druhowie gniazda sanockiego, które reprezentowali: prezes Bronisław Kielar oraz druhowie Paweł Sebastiański, Witold Sebastyański, Zdzisław Skrzypczyk i Jerzy Robel. Obecni byli również druhowie ze Strachocina m.in. prezes Marek Hyleński i druh Marian Daszyk.

 

Otwarcie wystawy

Źródło: www.sokolsanok.pl//www.radio.rzeszow.pl

Zostaw komentarz

komentarzy