Rowerowa pielgrzymka do Częstochowy!

W tym roku już po raz 13. druhowie PTG „Sokół” w Dobrkowie wyruszą na pielgrzymkę rowerową do Częstochowy. Tegoroczna Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w dniach 23-25 sierpnia. Wszyscy chętni powinni się śpieszyć, ponieważ jak co roku wyprawa cieszy się ogromną popularnością.

W tym roku druhowie będą pielgrzymować już po raz 13.

Ze względu na duże zainteresowanie ilość miejsc jest ograniczona. Szczegóły dotyczące zapisów można uzyskać pod nr tel. 697 974 401.

Powstanie gniazda

Impulsem do powstania Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” im. św. Jana Pawła II było kazanie wygłoszone na Mszy św. dnia 30 VIII 1998 r. przez naszego rodaka ks. Prałata Władysława Szewczyka . Tematem przewodnim kazania było „ Rola i znaczenie patriotyzmu w obecnych czasach”. W ten oto sposób ks. Prałat Wł. Szewczyk stał się inicjatorem powstania Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dobrkowie.

Na spotkaniu w Szkole Podstawowej w Dobrkowie 18 października 1998 r. zostało powołane do życia PTG „ Sokół” w Dobrkowie. Prezesem został wybrany druh Józef Wolański. Funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. Działalność nowego Towarzystwa została oparta na tradycjach, historii i sposobie działalności PTG „ Sokół”, które powstało w 1867 r. we Lwowie. Przez pierwsze lata Towarzystwo działało jako Filia Tarnowskiego gniazda sokolego. Jednak po kilku latach wspólnej działalności odłączyło się od tarnowskiego „Sokoła”, by rozpocząć samodzielną działalność.

Obecnie Towarzystwo liczy 50 druhów i 2 członków honorowych. Swoją działalność gniazdo prowadzi na kilku płaszczyznach. To przede wszystkim płaszczyzna religijna, patriotyczna, sportowa oraz turystyczna.

2018 rok był rekordowy pod względem uczestników

Pielgrzymki rowerowe

Od 2007 r. Towarzystwo organizuje rowerowe pielgrzymki do największych polskich sanktuariów, ale i rajdy rowerowe do miejsc związanych z historią Polski. Kilku druhów regularnie, wraz z Akcją Katolicką Rzeszów, pielgrzymuje do Miejsc Świętych na terenie całej Europy. Nie sposób tu nie wspomnieć druha Roberta Gierałta, dla którego ukoronowaniem trudu pielgrzymiego była Rowerowa Pielgrzymka do Fatimy w Portugalii na obchody 100-lecia Objawień Fatimskich w 2017 r., czy Roberta Skiby, który w 2018 r. przez Medjugorie i San Giovani Rotundo dojechał rowerem do Monte Casino, by złożyć hołd poległym Polakom.

Pierwszym dużym wyjazdem gniazda była pielgrzymka rowerowa do Częstochowy w dniach 23-25 sierpnia 2007 r., która zapoczątkowała cykliczne pielgrzymki na Jasną Górę. Na trasę I Pielgrzymki wyruszyło 9 pielgrzymów, aby w roku 2018 na trasę XII Pielgrzymki wyruszyło ich już 115. Obecnie gniazdo realizuje cykliczne pielgrzymki do Sanktuarium w Tuchowie, Dębowcu, Starym Sączu i Licheniu. Oprócz wyjazdów druhowie zaznaczają swoją obecność na uroczystościach rocznicowych związanych z wiarą i historią, m.in. obchody 1050- lecia Chrztu Polski w Gnieźnie, a także podczas obchodów 100- lecia Objawień Fatimskich w polskiej Fatimie na Krzeptówkach w Zakopanem.

Alicja Psioda, Kazimierz Kipa, dm

Zostaw komentarz

komentarzy