„Sokół” z Bytomia walczy o dofinansowanie!

Tylko do 9 sierpnia potrwa głosowanie, w którym Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bytomiu walczy o środki na szkolenia proobronne. Aby zagłosować w konkursie wystarczy posiadać konto gmail. Za uzyskane środki zostaną zorganizowane szkolenia dla gniazd w Bytomiu, Knurowie, Myszkowie i pozostałych gniazdach na Górnym Śląsku.

Pod poniższym linkiem możecie oddać głos na projekt naszego gniazda z Bytomia.

Naszywka z logo Polowych Drużyn Sokoła

Projekt polega na wsparciu młodych stowarzyszeń – gniazd sokolich z Bytomia, Knurowa, Myszkowa, Gliwic i Katowic, które powstały w ostatnich 3 latach na terenie Górnego Śląska poprzez organizację szkoleń proobronnych połączonych z prelekcjami historycznymi dotyczącymi odzyskania przez Polskę niepodległości oraz upamiętnienia w ten sposób 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego na przełomie września i października 2019 r.

Głównym celem projektu jest dostarczenie jak największej liczby profesjonalnie przeszkolonych młodych ludzi do Wojska Polskiego, Policji i innych służb mundurowych. W tym celu przeprowadzone zostaną 2 szkolenia proobronne i historyczne w gniazdach TG „Sokół” na Górnym Śląsku. Szkolenia planowane są w Myszkowie (północna część woj. śląskiego) oraz w okolicach Knurowa (południowa część woj. śląskiego). Udział we wszystkich szkoleniach będzie bezpłatny. Szkolenia te umożliwią nabycie specjalistycznych umiejętności oraz wdrożenie nowego programu szkoleń przygotowanego przez druha Marka Kasperskiego, a także zapoznanie z historią ruchu przez wykłady prezesa Damiana Małeckiego.

Projekt realizowany jest w ramach środków z programu Pro defensione, pro historia

Komenda Główna PDS

Wspólne ćwiczenia mają na cele ujednolicenie szkoleń w ramach Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich. Ponadto ćwiczenia umożliwią nabycie specjalistycznych umiejętności oraz wdrożenie nowego programu szkoleń przygotowanego przez druha Marka Kasperskiego, przygotowaniami Polowych Drużyn Sokoła do służby w innych jednostkach mundurowych (Wojsko Polskie, Policja, Służba Więzienna), a także zapoznanie z historią ruchu sokolego. Szkolenia zostały zaplanowane na terenie gniazd z Górnego Śląska, które wyraziły wolę przeprowadzenia ćwiczeń.

Szkoleniom towarzyszyć będą krótkie wykłady historyczne, które poprowadzi prezes ZTG „Sokół” w Polsce druh Damian Małecki. Warsztaty historyczne i szkoleniowe w gniazdach posiadających Polowe Drużyny Sokoła prowadzone będą nieodpłatnie. W zajęciach uczestniczyć mogą członkowie gniazd sokolich oraz osoby postronne i mieszkańcy miejscowości, w których odbywają się szkolenia.

Szkolenia obejmować będą:
 taktyka walki w budynkach z elementami taktyki interwencji
 wyszkolenie strzeleckie (praca na broni długiej, krótkiej i walka w bezpośrednim kontakcie)
 elementy rozpoznania minersko-pirotechnicznego pod kątem zagrożeń o charakterze terrorystycznym
 podstawy działań saperskich w normach WP
 walka wręcz w systemie ESDS i kontrolowanie napastnika – techniki interwencji
 praca na punkcie kontrolnym (sprawdzenia pojazdów i osób)
 elementy pierwszej pomocy i ewakuacja ze strefy zagrożenia

Komendant

Szkolenia poprowadzi druh komendant Marek Kasperski, komendant Polowych Drużyn Sokoła, wieloletni instruktor wyszkolenia strzeleckiego, członek grupy realizacyjnej policji i grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Uczestnik szkoleń poświęconych zagadnieniom taktyki antyterrorystycznej prowadzonych przez najlepsze jednostki specjalne w Kraju jak i za granicami Państwa.

Komendant Marek Kasperski jest instruktorem strzelectwa sportowego i bojowego w zakresie: strzelań pneumatycznych i kulowych sportowych oraz broni centralnego zapłonu (pistolety, pistolety maszynowe, karabinku szturmowe) i śrutowej. Ponadto jest instruktorem strzelań policyjnych oraz instruktorem posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania przy pomocy energii elektrycznej TASER.


Druh Marek Kasperski (pierwszy z prawej) w trakcie zawodów strzeleckich w Lesznie

To także były członek Specjalnej Grupy Realizacyjnej Policji. Uczestnik kursów z zakresu taktyki antyterrorystycznej, w tym organizowanych przez jednostkę GROM. Członek grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Uczestnik szkoleń z zakresu taktyki i techniki interwencji, w tym prowadzonych przez instruktorów z Wielkiej Brytanii i Szwecji. Uczestników kursów z zakresu ESDS, YAWARA, Krav Maga oraz Combat 56, prowadzonych przez instruktorów GS SW oraz instruktorów z wydziałów szturmowych służb.

Komendant Główny PDS jest również ratownikiem przedmedycznym, ma także ukończony kurs wysokościowy. Jest uczestnikiem kursów doskonalących umiejętności posługiwania się bronią palną. Prowadzi strzelania LOK w zakresie strzelań z broni palnej sportowej, pneumatycznej sportowej, maszynowej i gładkolufowej. Stale współpracuje z instruktorami służb mundurowych, instruktorami technik walki i wyszkolenia strzeleckiego, poprzez uczestnictwo w kolejnych seminariach i szkoleniach realizowanych na terenie Kraju, jak i poza granicami Polski.

Pro defensione, pro historia

Jest to ogólnopolski Program mający na celu wzmocnienie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw obywatelskich o charakterze proobronnym i historycznym. To również szeroka gama działań edukacyjnych, animacyjnych i promocyjnych, mających wesprzeć osoby aktywne w obszarach działalności pożytku publicznego, związanych z szeroko rozumianą obronnością i popularyzacją historii.


Stoisko Pomorskiego Stowarzyszenia Aktywności Terenowej „PSAT” na targach militarnych

Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej „PSAT” wspiera organizowanie paneli dyskusyjnych, szkoleń i warsztatów na terenie całego kraju, których celem będzie wsparcie i zmobilizowanie osób kreatywnych ze środowisk proobronnych oraz historycznych do podniesienia jakości oraz ilości realizowanych projektów.

(dm)

Zostaw komentarz

komentarzy