Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uczcił 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”!

W piątek 10 lutego Sejm uczcił 150. rocznicę powstania  Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Sejm przyjął uchwałę przez aklamację. Na sali plenarnej w trakcie odczytywania uchwały obecni byli przedstawiciele „Sokoła”.

Sala plenarna Sejmu RP, na której odbyło się głosowanie

Organizacja przyczyniła się do wychowania polskiej młodzieży „w duchu patriotyzmu i postaw obywatelskich” – napisano w uchwale.

„U podstaw założonego we Lwowie 7 lutego 1867 r. Towarzystwa był rozwój i popularyzacja polskiego sportu. Z biegiem czasu Towarzystwo przyjęło także charakter niepodległościowy i patriotyczny” – głosi przyjęta przez aklamację uchwała.

Przypomniano w niej, że działacze „Sokoła” brali udział w walkach powstańczych oraz działaniach wojennych, m.in. byli żołnierzami Legionów Polskich, Błękitnej Armii dowodzonej przez gen. Hallera, a także w powstaniu wielkopolskim i powstaniach śląskich.

W uchwale napisano także, że członkowie „Sokoła” po wojnie przyczynili się do powstania wielu klubów sportowych, wśród których dużą część stanowiły sekcje kobiece. „Odegrali dużą rolę w powstaniu Związku Harcerstwa Polskiego udzielając wsparcia kadrowego, organizacyjnego i materialnego. Członkami honorowymi +Sokoła+ byli Ignacy Jan Paderewski i Jan Paweł II” – podkreślono.

W uchwale zwrócono uwagę, że po II wojnie światowej komunistyczne władze wielokrotnie odmawiały rejestracji stowarzyszenia, dlatego działało poza granicami Polski. Wznowiło działalność zaraz po upadku komunizmu w 1989 r., prowadząc działalność wychowawczą, sportową, kulturalną i proobronną w Polsce i za granicą.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego +Sokół+ wyraża szacunek dla wszystkich działaczy Sokolstwa Polskiego, którzy przyczynili się do wychowania wielu pokoleń polskiej młodzieży w duchu patriotyzmu i postaw obywatelskich” – głosi uchwała.

7 lutego 1867 r., we Lwowie powstało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, czyli polska organizacja młodzieżowa, patriotyczna i sportowa. Największy rozkwit organizacji sokolich odnotowano w latach międzywojennych. W czasie II wojny światowej członkowie TG „Sokół” brali udział w walkach na wszystkich frontach. Po II wojnie światowej Towarzystwa działały tylko na emigracji w Anglii, Francji i USA. Pierwsze TG „Sokół” w kraju odrodziły się w 1989 roku w Warszawie, Inowrocławiu, Gniewkowie, Bydgoszczy i Poznaniu. 

Katarzyna Krzykowska

Źródło: PAP

Zostaw komentarz

komentarzy