„Sokół” rozwija skrzydła!

O bieżącej działalności „Sokoła” w Polsce oraz perspektywach na przyszłość pisze prezes ZTG „Sokół” w Polsce druh Damian Małecki.

Wzniosłe obchody

W 2017 r. nastąpiło wyraźne pobudzenie organizacji sokolej w Polsce, co związane było z obchodami 150. rocznicy powstania pierwszego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na ziemiach polskich. Warto przypomnieć, że pierwsze polskie gniazdo powołano do życia 7 lutego 1867 r. we Lwowie, w związku z czym w całym kraju odbył się szereg uroczystości upamiętniających to wydarzenie.

Awers monety wybitej przez NBP

Obchody 150-lecia powstania Sokolstwa Polskiego zainaugurowano 1 lutego 2017 r. w Rzeszowie prezentacją srebrnej monety okolicznościowej, którą wybił Narodowy Bank Polski. Kilka dni później 10 lutego 2017 r. Sejm RP przyjął okolicznościową uchwałę upamiętniającą powstanie pierwszego gniazda „Sokoła”.

Jednak najważniejszym wydarzeniem obchodów 150-lecia powstania „Sokoła” były uroczystości, które miały miejsce 20 kwietnia 2017 r. w Senacie RP. Tego dnia Senat RP przyjął większością głosów okolicznościową uchwałę upamiętniającą powstanie sokolej organizacji, a zasłużeni działacze „Sokoła” odebrali wysokie odznaczenia państwowe przyznane im przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Obchody dopełnił wernisaż okolicznościowej wystawy poświęconej historii i działalności TG „Sokół” oraz okolicznościowe spotkanie uczestników uroczystości z senatorem Kazimierzem Wiatrem. W obchodach tych wzięli zarówno działacze „Sokoła” Polskiego z zagranicy (Litwa, Ukraina), ale także przedstawiciele Sokolstwa Czeskiego, którzy reprezentowani byli przez Sokolską Straż (rodzaj reprezentacyjnego pocztu sztandarowego, widoczny na zdjęciu), co zostało bardzo dobrze odebrane przez wszystkich sokolich druhów z Polski. Ogółem w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele z blisko 40 gniazd sokolich z Polski i zagranicy. Była to jedna z największych uroczystości sokolich ostatnich lat.

Uroczystości 150-lecia Sokolstwa Polskiego w Senacie RP. Foto. Kancelaria Prezydenta RP

Uroczystości w całej Polsce

Nie były to jednak jedyne wydarzenia związane z tym ważnym jubileuszem. Dla upamiętnienia 150. rocznicy powstania organizacji przez cały rok w wielu gniazdach odbywały się okolicznościowe zawody sportowe, wykłady historyczne oraz spotkania, w trakcie których m.in. odsłonięto kilka tablic upamiętniających zasługi organizacji oraz pierwszy w Polsce pomnika „Sokoła”(drewniana rzeźba druha „Sokoła” trzymającego sztandar), który odsłonięto w Perkowie. Obchody 150-lecia „Sokoła” zakończyła konferencja zorganizowana w Stalowej Woli, która odbyła się 26 stycznia 2018 r. To jednak nie koniec.

Nowe władze, nowe działania

Jubileusz stał się także znakomitą okazją do podjęcia szerokich działań w ramach Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce – największej organizacji ogólnopolskiej zrzeszającej większość gniazd w Polsce. Bez wątpienia obchody przyczyniły się do skonsolidowania ruchu. Umożliwiło to wybory nowych władz oraz przyjęcie szeregu uchwał, a co za tym idzie dokonania poważnej reformy Związku, co nastąpiło w dniach 29-30 września 2017 r. w trakcie Nadzwyczajnego Zjazdu Sokolstwa Polskiego w Częstochowie. Nowe władze bardzo szybko przystąpiły do przygotowania i uchwalenia nowego programu ruchu na lata 2018-2021, który został przyjęty podczas obrad delegatów w Lesznie 29 grudnia 2017 r. Program obejmuje najważniejsze i najbardziej popularne kierunki działalności gniazd „Sokoła” w Polsce. W związku z czym nie zabrakło planów dotyczących włączenia i rozszerzenia gimnastyki powszechnej w organizacji, które przygotował dr Grzegorz Bielec z Rzeszowa. Nie mogło również zabraknąć najbardziej popularnych w ostatnich latach Polowych Drużyn Sokoła, dla których powołano Komendę Główną na czele z druhem Markiem Kasperskim, mającą zająć się szkoleniem paramilitarnym i przygotowaniem przyszłych ochotników do wojska, policji, ratownictwa i innych służb mundurowych. Warto podkreślić, że organizacja ma na tym polu szereg sukcesów i dziesiątki ochotników w wojsku, Obronie Terytorialnej, Policji, a nawet Służbie Więziennej. W ten sposób „Sokół” wspomaga system bezpieczeństwa państwa i nas wszystkich.

Za granicą

Jeszcze w październiku, podczas obrad w Wiedniu 21-22 października 2017 r., odnowiono kontakty ze Światową Federacją Sokoła, która zrzesza 13 związków sokolich z całego świata. Co zaowocuje udziałem organizacji sokolej w Światowym Zlocie Sokoła na początku lipca w Pradze.

Sokoli polscy i czescy na uroczystościach w Wiedniu

Ostatnie lata to także ilościowy wzrost liczby sokolich Towarzystw, których z każdym następnym rokiem przybywa. Obecnie jest ich już około 60. Wśród najbardziej popularnych dyscyplin sportu można wymienić gimnastykę, szermierkę, piłkę nożną, biegi, tenis stołowy, strzelectwo, rajdy rowerowe i wiele innych. Warto podkreślić, że działalność „Sokoła” w Polsce nie ogranicza się wyłącznie do sportu, znaczenia ma również historia, która obecna jest w trakcie wielu organizowanych przez gniazda wykładach otwartych. Działalność gniazd w Polsce jest wielokierunkowa i często w każdym gnieździe uprawiane są inne dyscypliny sportu i inne formy aktywności, stąd obok teatru półamatorskiego można znaleźć drużynę tenisa stołowego i sekcję strzelecką. Należy pamiętać, że Polski „Sokół” to także działalność patriotyczna, w związku z czym powszechny jest udział naszych działaczy w obchodach ważnych świąt państwowych i rocznic narodowych.

Gimnastycy prowadzeni przez druha Grzegorza Bielca wygrali m.in. popularny program Mam Talent!

Jeszcze w tym roku organizacja zamierza zorganizować ogólnopolski obóz dla Uczniowskich Klubów Sportowych oraz szereg szkoleń proobronnych na terenie całego kraju w ramach Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokoła. Planowana jest także publikacja upamiętniająca 150-letni dorobek organizacji oraz pozyskanie sztandaru Związku, na którym znajdą się herby i loga wszystkich aktualnie działających w Polsce gniazd (zbiórka na ten cel już trwa).

Planowane jest rozszerzenie gimnastyki powszechnej w ramach Związku

W ostatnich kilku latach „Sokół” w Polsce zyskał na popularności, a dzięki nowym i energicznym działaczom szybko się rozwija. Należy jednak pamiętać, że jest to także zasługa starszego pokolenia działaczy, którzy ideę sokolą w Polsce wskrzesili w 1989 r. i z sukcesem prowadzili przez blisko 30 lat. Wypada mieć nadzieję, że przełom jaki nastąpił w ostatnim roku zostanie w pełni wykorzystany przez młode pokolenie działaczy, którzy wzięli na siebie ciężar odpowiedzialności za pomyślność tej najstarszej i niezwykle zasłużonej organizacji sportowo- wychowawczej w Polsce.

Damian Małecki
prezes ZTG „Sokół” w Polsce

Zbiórkę na sztandar Związku można wesprzeć klikając tutaj.

Źródło: Prawy.pl

Zostaw komentarz

komentarzy