„Sokół” z Wadowic – Jan Paweł II zostanie kanonizowany 27 kwietnia 2014!

papiez-015

Redakcja portalu SokolstwoPolskie.pl wyraża wielką radość z powodu kanonizacji Jana Pawła II, przewidzianą na 27 kwietnia 2014 r. Tymczasem przypominamy związki z „Sokołem” przyszłego Świętego.

Papież Jan Paweł II jest Członkiem Honorowym ZTG „Sokół” w Polsce. Będąc uczniem gimnazjum w Wadowicach w latach 1930-1938 ćwiczył gimnastykę w ?Sokole? pod kierunkiem prof. Czesława Panczakiewicza.

W czasie Pielgrzymki 5-17 czerwca do Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II podczas spotkania z mieszkańcami w Wadowicach 16 czerwca 1999 r. wyraził piękne świadectwo swojej więzi z ?Sokołem? mówiąc: ?Potem przeszedłem do gimnazjum, a z gimnazjum chodziło się do ?Sokoła? na gimnastykę. Chodziło się także do ?Sokoła? na przedstawienia?. Miło nam zaprezentować krótki film z pielgrzymki Ojca Świętego, w którym Ojciec Święty wspomina „Sokoła”. 

Wspomnienie „Sokoła”

Przypominamy kalendarium przygotowane przez druha Andrzeja Boguckiego

14 września 1933 r. Jego Świątobliwość Pius XI przyjął na audiencji Prezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce hrabiego Adama Zamoyskiego. W piśmie z dnia 1 listopada 1933 r. nr 127732, Sekretarz Stanu Jego Eminencja Eugenio Kardynał Pacelli po powołaniu się na pismo Prezesa Adama Zamoyskiego do Stolicy Apostolskiej podniósł, że polscy sokoli ? na wezwanie Jego Świątobliwości do wiernych ? modlili się w świątyniach o wybawienie Rosjan od bolszewików, siewców wszelkiego zła. Jego Eminencja Eugenio Kardynał Pacelli przekazał udzielone przez Ojca Świętego Prezesowi Adamowi Zamoyskiemu i wszystkim sokołom Błogosławieństwo Apostolskie.

22 września 1993 r. grupa sokołów ze Stanów Zjednoczonych, z Prezydentem Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce (Polish Falcons of America), Lawrencem R. Wujcikowskim i jego żoną, Normą, wzięła udział w mszy świętej w letniej rezydencji Ojca Świętego w Castel Gandolfo. Jan Paweł II przekazał sokołom błogosławieństwo oraz przyjął z rąk Lawrence?a Wujcikowskiego, wręczony z okazji 15-lecia pontyfikatu dyplom i Złoty Krzyż Legii Honorowej Sokolstwa Polskiego w Ameryce.

27 sierpnia 1994 r. w Poznaniu, na zebraniu zarządów Dzielnicy Pomorskiej i Dzielnicy Wielkopolsko-Śląskiej Sokoli Pomorza wystąpili z wnioskiem napisania listu, do Jego Świątobliwości Jana Pawła II, z prośbą o błogosławieństwo dla sokolstwa. Wniosek został jednogłośnie przyjęty. Następnie ten wniosek przedstawiono w dniu 8.10.1994 r. w Gdańsku delegatom gniazd ZTG ?Sokół? w Polsce, podczas Zlotu Związku w 100 lecie TG ?Sokół? Gdańsk. Wniosek został przez sokolstwo jednogłośnie przyjęty w formie uchwały. List został wysłany do Watykanu. W odpowiedzi na list Związku Jego Świątobliwość Jan Paweł II własnoręcznie napisał życzenia i przekazał błogosławieństwo z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

10 grudnia 1994 r. Zarząd Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce przesyła Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II, Namiestnikowi Chrystusowemu ? najserdeczniejsze słowa synowskiego oddania i zapewnienia o wierności i modlitewnej pamięci oraz z pokorą prosi o Błogosławieństwo Apostolskie. Z okazji szesnastolecia Pontyfikatu Jego Świątobliwości, a także zbliżających się Świąt Bożego narodzenia Polscy Sokoli składają z głębi kochających serc płynące gratulacje oraz życzenia Łask Bożych i dobrego zdrowia na dalsze długie lata.

11 listopada 1995 r. Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Zakopanem nadało Papieżowi Janowi Pawłowi II tytuł Prezesa Honorowego TG ?Sokół? w Zakopanem.

14 maja 1996 r. Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? II Bydgoszcz ? Fordon Nadało Godność Członka Honorowego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

30 czerwca 1996 r. przedstawiciele, Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Poznaniu i Zakopanem, Czesław Bernat i Stanisław Staszewski, przebywali na specjalnej audiencji w Watykanie, gdzie otrzymali błogosławieństwo Papieża Jana Pawła II dla wszystkich druhen i druhów Towarzystwa, ich rodzin i sympatyków. Sokoli podarowali Ojcu Świętemu Dar Ofiarny ? naczynie liturgiczne i statuetkę ?Sokoła?. Sokolstwo wydało pamiątkową pocztówkę.

11 stycznia 1997 r., w roku Jubileuszowym 130. lecia Sokolstwa Polskiego, w Inowrocławiu, na wniosek Andrzeja Boguckiego, Rada Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce Nadała Godność Członka Honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Sekretariat ZTG ?Sokół? w Polsce w Bydgoszczy-Fordonie rozpoczął i zakończył z powodzeniem dyplomatyczną korespondencję z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce Arcybiskupem Józefem Kowalczykiem a następnie z administracją watykańską.

15 maja 1997 r. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Wadowicach przyznało Godność Honorowego ?Sokoła? Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

5-6 czerwca 1997 r. odbył się Zjazd Sokolstwa Polskiego w Zakopanem podczas Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. 6 czerwca 1997 roku Zakon Rycerski Sokolstwa Polskiego ZTG ?Sokół? w Polsce w liczbie 31 sokołów, w szyku ze sztandarami i w czamarach wśród tłumu górali udali się pod Krokiew w Zakopanem na Mszę św. z papieżem. Pod Krzyżem na Giewoncie górale, a wśród nich sokoli, złożyli Hołd Papieżowi. Delegacja sokolstwa, w składzie Andrzej Bogucki i Henryk Kaczmarczyk, przekazała Dar drewnianą rzeźbę sokoła z hantlą nad mapą Polski z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, bezpośrednio do Watykanu na ręce odpowiedzialnego dyrektora wraz z Dyplomem o nadaniu Członka Honorowego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który je przyjął.

19 sierpnia 1997 r. pismem z Watykanu wystawionym przez Sekretariat Stanu, Sekcja Pierwsza ? Sprawy Ogólne, podpisanym przez Mons. L. Sandri poinformowano, że Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął decyzję Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce o nadaniu Członka Honorowego.

3 lipca 1998 r. podczas Zjazdu Rady Światowego Związku Sokolstwa w Koszycach na Słowacji, sokoli zrzeszeni w tej organizacji zaczęli nazywać Papieża Jana Pawła II ?Sokołem Świata?.

16 czerwca 1999 r. w Wadowicach, w czasie Pielgrzymki 5-17 czerwca do Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II podczas spotkania z mieszkańcami swojego rodzinnego miasta, wyraził pięknie świadectwo swojej więzi z ?Sokołem?. Relacja ze spotkania transmitowana była na cały świat. Powiedział wtedy: ?Potem przeszedłem do gimnazjum, a z gimnazjum chodziło się do ?Sokoła? na gimnastykę. Chodziło się także do ?Sokoła? na przedstawienia?.

Zostaw komentarz

komentarzy