Tworzymy Pamiętnik Sokolstwa Polskiego!

Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej pracuje nad wydaniem Pamiętnika Sokolstwa Polskiego. Będzie to pierwsza taka publikacja od lat!

Pamiętnik ma być świadectwem i dowodem naszej sokolej aktywności. Zamierzamy w ten sposób pokazać ogrom działalności i współczesną historię „Sokoła” oraz ludzi, którzy go tworzą. Teksty do powstającego pamiętnika mogą przesłać gniazda należące do ZTG „Sokół” w Polsce oraz te nie będące członkami Związku.

Pamiętniki w historii „Sokoła”

Pamiętniki w historii „Sokoła” są tradycyjną formą upamiętniania dziejów organizacji. Publikacje takie wydawane były przy okazji najważniejszych rocznic na przestrzeni ostatnich 153 lat istnienia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Pierwsze pamiętniki wydano w XIX w., ostatni w 2006 r.

Celem tej publikacji jest upamiętnienie 100. rocznicy powstania Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce oraz 30. rocznicy jego reaktywacji. Planowana książka ma charakter niekomercyjny. Pamiętnik będzie miał formę publikacji okolicznościowej, która ma w szczególności dotyczyć historii tych gniazd „Sokoła” w Polsce i na świecie (Kanada, Litwa, Austria, Ukraina i Białoruś), które działały i działają od 1989 r. Publikacja będzie zawierać kilkadziesiąt artykułów, z których większość stanowić będą historie gniazd sokolich, od czasu ich powstania aż po czasy nam współczesne, z naciskiem na okres po 1989 r.

Pamiętnik IX Zlotu Sokolstwa Polskiego w Bydgoszczy. Zlot był największym tego typu wydarzeniem w historii „Sokoła” po 1989 r.

Książka zostanie uzupełniona o artykuły historyczne i naukowe dotyczące najważniejszych wydarzeń związanych z „Sokołem” w ostatnich latach, m.in. obchodów 150-lecia Sokolstwa Polskiego w Senacie RP i 100-lecia Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, które odbyły się w PKOLu w Warszawie oraz kwestii ideowych i sportowych. Opublikowana zostanie również lista wszystkich aktualnie odznaczonych Zaszczytną Odznaką Sokoła. Publikacja zostanie oficjalnie zaprezentowana w trakcie promocji w Warszawie. Jedno ze spotkań promocyjnych będzie transmitowane na żywo w internecie na facebooku i kanale youtube.com ZTG „Sokół” w Polsce. Następnie publikacja zostanie zdigitalizowana i umieszczona nieodpłatnie na stronach Biblioteki Cyfrowej.

Planowana publikacja będzie drukiem wysokiej jakości w formacie A4, w twardej oprawie, zawierającym liczne fotografie. Formą i treścią książka nawiązywać będzie do tradycji podobnych publikacji wydawanych przez „Sokoła” w przeszłości.

Zloty, poza bogato wydanymi pamiętnikami, doczekały się licznych fotografii

Wymagania

W związku z powyższym wszystkie zainteresowanie współtworzeniem tej publikacji gniazda są zobowiązane przesyłać tekst zgodny z poniższymi wytycznymi najpóźniej do dnia 5 grudnia 2020 r. Epidemia i ograniczenia z nią związane to najlepszy czas na podjęcie pracy nad historią gniazda i jego członków!

Przesłany tekst powinien składać się z:

– maksymalnie 9 stron tekstu ze zdjęciami (czcionka Times New Roman, wielkość 12). Artykuły w uzasadnionych przypadkach mogą być dłuższe.

– historii gniazda do 1939 r. (ok. 25% tekstu).

– historii gniazda po 1989 r. (większość tekstu, ok. 70%) powinno odnosić się przede wszystkim do działalność po 1989 r. Opisywać znanych nam i zasłużonych członków naszych gniazd, pola aktywności sportowej, patriotycznej etc. Tekst może odnosić się również do aktywności sokolich druhów między 1939 a 1989 r.

– aktualnych zdjęć członków gniazda TG „Sokół” w dobrej jakości załączonych jako oddzielne pliki. Zdjęcia musza być podpisane w formie elektronicznej, w tytule pliku. Jakość zdjęć minimum 300dpi!

– fotografii historycznych (jakość zdjęć minimum 300dpi!).

– aktualnego składu zarządu (w formie tekstowej, najlepiej wraz ze zdjęciem).

– krótkiego biogramu prezesa gniazda (zdjęcie + pół strony tekstu, ok. 5% tekstu).

Okładka Pamiętnika V Zlotu Sokolstwa Polskiego w Krakowie w 1910 r. wydanego we Lwowie w 1911 r. Zlot sokoli był jedną z największych manifestacji Polaków i polskości w okresie zaborów

Koszt i wydanie

Teksty należy wysyłać na adres: sekretariat@ztgsokol.org do 5 grudnia 2020 r. Gniazda, które zamierzają uhonorować swoją działalność i wziąć udział w tworzeniu Pamiętnika zobowiązane są uiścić 150 zł na konto ZTG „Sokół” w Polsce do dnia 20 grudnia 2020 r. W zamian otrzymają 2 bezpłatne egzemplarze książki. Wpłaty należy dokonywać na konto Związku w tytule wpisując „Pamiętnik Sokoła”, nr BGŻ BNP Paribas 75 1600 1462 1872 1329 7000 0001. Wszelkie pytania można kierować na podany powyżej adres e-mail.

Zostaw komentarz

komentarzy