W Tarnowie powstała Rada Koordynacyjna Inicjatyw Proobronnych PTG ?Sokół-Świat Pracy?!

Wczoraj, 18 grudnia 2015 r. w Domu Kultury w Tuchowie, odbyło się zebranie przedstawicieli Sekcji Strzeleckich PTG ?Sokół-Świat Pracy?. Zebraniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia Andrzej Olejnik. Na zebranie przybyło 9 przedstawicieli 5 Sekcji Strzeleckich z Miasta Tarnowa oraz Gmin Tarnów, Tuchów, Pleśnej i Szerzyn.

3a

Zebranie Sekcji Strzeleckich PTG ?Sokół-Świat Pracy?

Przedmiotem zebrania było omówienie następujących spraw: nowych inicjatyw w poszczególnych Sekcjach, wymiana informacji, przygotowanie umowy naszego ?Sokoła? z Ministerstwem Obrony Narodowej i utworzenie Rady Koordynacyjnej Inicjatyw Proobronnych, (Sekcje Strzeleckie mają niezwłocznie wytypować swoich kandydatów) oraz relacja druha Krzysztofa Jasiewicza ze spotkania w Ministerstwie Obrony Narodowej z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Najważniejszą sprawą stojącą przed naszym Towarzystwem w chwili obecnej, to nawiązanie współpracy z MON. Wiąże się to z korektą Statutu naszej organizacji, celem spożytkowania naszego zaangażowania i zdolności społecznych celem wsparcia systemu obronnego Rzeczpospolitej Polskiej, w tym przygotowania rezerw osobowych i udziału w reagowaniu kryzysowym w razie wzrostu zagrożeń militarnych i niemilitarnych. W MON tworzone jest Biuro ds. Proobronnych.

Głównym celem Forum, w których uczestniczył dh. Jasiewicz było poinformowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych o formach współpracy z MON. Oto sprawy poruszane na Forum:
Promocja Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej,
Noszenie umundurowania przez członków organizacji pozarządowych,
Opis przygotowawczej służby wojskowej,
Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi,
Rachunkowość i rozliczanie się organizacji pozarządowych z MON oraz dotacje,
Zasady realizacji zadania publicznego,
Nieodpłatne przekazywanie mienia wojskowego,
Klasy mundurowe.

sokol elipsa

Jak poinformował Dyr. Gabinetu Politycznego MON, Bartłomiej Misiewicz, uczestników Forum, Minister MON, Antoni Macierewicz planuje tworzenie oddziałów Obrony Terytorialnej Kraju. Docelowo w każdej gminie będzie pluton OTK a na ścianie wschodniej kraju powstanie 120 Kompani. Rekrutacji towarzyszyć będzie troska o wysokie morale i właściwe wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży czyli to wszystko, co jest statutowym celem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół-Świat Pracy?.

dh Lech Michalski

członek Rady Koordynacyjnej Inicjatyw Proobronnych PTG ?Sokół-Świat Pracy?

Zostaw komentarz

komentarzy