W Warszawie powstanie kolejne gniazdo – TG „Sokół” Warszawa-Radość!

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Warszawa-Radość będzie drugim gniazdem działającym w stolicy Polski. Spotkanie inaugurujące działalność stowarzyszenia odbędzie się w niedzielę 26 stycznia 2020 r. po uroczystej Mszy św. Nowe stowarzyszenie skupi się na działalność w sekcjach strzelectwa sportowego, łucznictwa i gimnastyki sportowej. Planowane jest także utworzenie przy gnieździe Polowej Drużyny Sokoła. Okolicznościowy wykład wygłosi druh Zbigniew Okorski. Udział w uroczystościach zapowiedziały też władze Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce z druhem Damianem Małeckim na czele.

Pierwsze próby

Pierwsze próby założenia gniazda w Radości miały miejsce ok. czterech lat temu, ale niestety nie udało się wtedy zakończyć sprawy. Czekać trzeba było do pewnej rozmowy dwóch wiernych Tradycji Katolickiej zmierzających prawdopodobnie na… nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca w grudniu 2018 roku. Rozmowa dotyczyła strzelectwa. I tak się zaczęło. Wspomniane osoby to obecni druhowie Michał Zduńczyk i Łukasz Sagała. Pierwszy ówcześnie uczęszczający na ćwiczenia sekcji strzeleckiej warszawskiego gniazda „Sokoła”, drugi znający realia społeczności wiernych przy przeoracie Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Warszawie – mówi Michał Zduńczyk, jeden z inicjatorów powstania nowego gniazda.

Po kilku rozmowach w szerszym gronie postanowiono pierwotnie założyć stowarzyszenie zwykłe. Ustalony został zarząd stowarzyszenia w osobach Michał Zduńczyk, Łukasz Sagała i Dariusz Frycholc. Niestety po złożeniu wniosku rejestracyjnego okazało się, że narzucone przez ustawodawcę wymogi są nie do przyjęcia. Rozpoczęto więc prace nad spisaniem statutu i zebraniem wymaganej liczby osób chętnych do poświęcenia swojego czasu na rzecz innych. W ten sposób 29 września 2019 r., we wspomnienie św. Michała Archanioła, przy kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, komitet założycielski w składzie: Michał Zduńczyk, Łukasz Sagała, Dariusz Frycholc, Piotr Ziólkowski, Leszek Nikołajuk, Michał Piendyk i Łukasz Banaś podjął uchwałę o założeniu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Warszawa-Radość – relacjonuje druh Zduńczyk.

Strzelectwo, łucznictwo i gimnastyka

6 grudnia 2019 we wspomnienie św. Mikołaja, z Sądu Rejonowego w Warszawie została wysłana decyzja o wpisie do KRS wymienionego stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej. Działalność nowo powstałego gniazda skupi się na sekcjach strzelectwa sportowego, łucznictwa i gimnastyki sportowej oraz działała będzie przy gnieździe Polowa Drużyna Sokoła.

Michał Zduńczyk

Zostaw komentarz

komentarzy