Wspieraj „Sokoła” i przekaż nam 1% swojego podatku!

Od ubiegłego roku każdy z nas może przekazać 1% swojego podatków na rzecz ZTG „Sokół” w Polsce. Zachęcamy do tego wszystkich liderów gniazd sokolich oraz gorących sympatyków ruchu sokolego!

Nasz apel kierujemy przede wszystkich do tych osób, które uważają, że idee sokole są im szczególnie bliskie, ale obecnie nie mają odpowiedniej ilości czasu na to, aby osobiście zaangażować się w działalność naszego stowarzyszenia. Na to czas przyjdzie później. W tej chwili wystarczy, że przekażecie nam 1% swojego podatku.

Aby wesprzeć „Sokoła” 1% swojego podatku należy wybrać/wpisać numer KRS TG „Sokół” Gniazdo Zakopane 0000043433 i w rubryce cel szczegółowy dopisać ZTG. Wszystkie wpłaty z dopiskiem zostaną zaksięgowane jako wpłaty celowe z przeznaczeniem na wsparcie Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Podatek w ten sposób raz przekazany zostanie zapisany i w latach następnych automatycznie przekazywany. Zachęcamy do przekazania 1% swoich podatków tym bardziej, że forma w jakiej przekazywane są środki jest bardzo prosta.

Środki te zostaną przeznaczone m.in. na szkolenie młodzieży w ramach Polowych Drużyn Sokoła oraz sfinansowanie zakupu Zaszczytnych Odznak Sokoła, które wręczane są najbardziej zasłużonym dla naszego ruchu członkom.

Zostaw komentarz

komentarzy