Współpraca organizacji pozarządowych z Wojskiem Polskim – czyli jak szybko pozyskać poważne wsparcie

Sytuacja za naszą wschodnią granicą stale się pogarsza, jednak jeszcze nie na tyle, aby żywić poważne obawy co do bezpieczeństwa Polski. Mimo wszystko warto chyba przygotować się na najgorsze i już teraz rozpocząć współpracę z wojskiem, które przygotowało specjalne rozwiązania dla partnerów społecznych. Jeszcze do 10 września organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do dowództwa sił lądowych z prośbą współpracy. Wszelkie wnioski należy kierować do dowództwa najbliższych jednostek wojskowych, które mogą udzielić bardzo szerokiego wsparcia, od wystawienia posterunków honorowych aż po udostępnienie sprzętu wojskowego, oficerów i zorganizowanie ćwiczeń strzeleckich z użyciem ostrej amunicji. Wojsko Polskie od lat współpracuje z organizacjami i partnerami społecznymi. Specjalnie dla tego celu stworzono prosty do wypełnienia „Wzór wniosku do planu współpracy”, który można pobrać poniżej. Zamieszczamy także kilka wskazówek, które ułatwią pozyskanie wsparcia.

Współpraca z wojskiem

Wniosek można pobrać z www.wojsko-polskie.pl lub bezpośrednio z naszej strony. Wniosek do współpracy z wojskiem

Pozyskanie wsparcia ułatwia fakt, że można wzorować się na instytucjach i stowarzyszeniach, które korzystały z pomocy w przeszłości. Dla ułatwienia zamieszczamy kilka pozycji, które uzyskały akceptację Ministerstwa Obrony Narodowej i Dowództwa Sił Lądowych na 2014 r.

1

2

Pozostałe wnioski, który uzyskały akceptację na 2014 r. można znaleźć tu.

W swojej historii Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zmieniało charakter swojej działalności ze względu na okoliczności. W zależności od potrzeb w „Sokole” dominował sport, innym razem kultura, a przed wybuchem wojen światowych ćwiczenia wojskowe. W obliczu agresywnych zamiarów naszego sąsiada warto skupić się na tych ostatnich, ponieważ nigdy nie wiadomo kiedy mogą się przydać – miejmy jednak nadzieję, że umiejętności obchodzenia się z bronią nigdy nie będą nam potrzebne.

Zostaw komentarz

komentarzy