Z wizytą u Sokołów w Lesznie i Bukówcu Górnym

Na zaproszenie zarządu i prezesa Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Lesznie druha Damiana Małeckiego, który jest między innymi redaktorem naczelnym portalu wSokole, druh Andrzej Bogucki uczestniczył 17 września 2016 r. w pokazie ćwiczeń antyterrorystycznych leszczyńskiej Polowej Drużyny Sokoła. Należą się wielkie gratulacje i uznanie, za doskonałe i skuteczne oraz metodyczne wyszkolenie i przygotowanie ćwiczeń, wszystkim członkom leszczyńskiej PDS z druhem komendantem Markiem Kasperskim na czele – pisze w swojej relacji po wizycie druh Andrzej Bogucki.

Andrzej Bogucki Prezes ZTG "Sokół" w latach 1999-2007 Druh Andrzej Bogucki, prezes gniazda fordońskiego

Wspomnienie uroczystości sokolich 

Po wizycie w Lesznie, następnego dnia 18.09.2016 r., na zaproszenie zarządu gniazda na czele z prezesem Janem Kotem, uczestniczyłem w uroczystości 95-lecia założenia Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Bukówcu Górnym. Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Bukówcu Górnym zostało założone w 1921 r. Jak zawsze uroczystości sokole w Bukówcu Górnym były doskonale zorganizowane, wzięło w nich udział przeszło stu sokołów z Bukownicy, Bukówca Górnego, Bydgoszczy ? Fordonu, Czerwonaku ? Koziegłowy, Leszna, Perkowa, Poznania, UKS ?Sokolik? ? Bukówiec Górny, Wysocka Wielkiego oraz Zgierza. Mszę świętą w intencji zmarłych i żyjących ?Sokołów? celebrował ks. Marek Kantecki ? proboszcz parafii pw. św. Marcina, który podczas kazania przedstawił zarys historii Sokolstwa Polskiego. Na zakończenie Mszy św. sokoli odśpiewali Rotę. Po Mszy św. zostało wykonane wspólne oficjalne zdjęcie przez fotografa pana Amadeusza Apolinarskiego. Sokoli złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach i tablicy poległych w czasie wojen mieszkańców Bukówca Górnego.

20160918_113756Okolicznościowe zdjęcie gniazd sokolich i zaproszonych gości

Następnie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury sokoli zasiedli przy suto zastawionym stole do obiadu, gdzie po modlitwie odbyło się spotkanie towarzyskie. Po uroczystym obiedzie w głównej Sali Widowiskowej rozpoczęły się obchody. Po wprowadzeniu sztandarów sokolich odśpiewano Marsz Sokołów ?Ospały i gnuśny zgrzybiały ten świat??. Prezes Jan Kot wraz z zarządem przywitał przybyłych i przedstawił historię działalności tego zasłużonego gniazda sokolego. Gratulacje i życzenia składały delegacje sokole, urzędnicy samorządowi i powiatowi, strażacy oraz organizacje współpracujące. Przedstawiłem adres od Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? II Bydgoszcz ? Fordon im. gen. Józefa Hallera i Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego, skierowany do sokołów bukówczan, który jest załączony poniżej. Owacje na stojąco otrzymał Druh Antoni Marcinek były prezes gniazda, wieloletni oddany działacz Sokolstwa Polskiego. Uroczystości uświetnił Jacek Marcinek koncertując na kontrabasie przy akompaniamencie na pianinie Katarzyny Wojtkowiak. Dynamiczny i widowiskowy piękny pokaz gimnastyczny przedstawiła grupa sokoląt z UKS ?Sokolik? prowadzona od wielu lat przez doskonałego instruktora druha Dariusz Wandolskiego. Z okazji jubileuszu została przedstawiona monografia gniazda autorstwa Rafała Szuberta i Jędrzeja Zająca „95 lat działalności Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Bukówcu Górnym”. Na zakończenie wystąpił Kabaret ?Dziura?.

Andrzej Bogucki

List okolicznościowy druha Andrzeja Boguckiego skierowany do Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Bukówcu Górnym  z okazji jubileuszu 95-lecia

Z okazji uroczystości 95. lecia Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Bukówcu Górnym składam wszystkim członkom Gniazda najserdeczniejsze gratulacje. Wasze Gniazdo pielęgnuje przeszłość, pracuje dzisiaj z młodzieżą dla przyszłości Sokolstwa Polskiego, edukacji i sportu, samorządu mieszkańców oraz Kościoła katolickiego i Rzeczpospolitej. Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Bukówcu Górnym zapisało złotymi zgłoskami swoją Złotą Kartę bardzo bogatych dziejów w służbie Polsce. Aktywna działalność Gniazda w Bukówcu Górnym na niwie narodowej, sportowej i patriotycznej zasługuje na wielkie uznanie i szacunek. Dziękujemy wszystkim członkom Waszego Gniazda za naszą bliską, wieloletnią wspólną i aktywną bardzo miłą i sokolą współpracę trwającą od 1989 r. Organizowane przez Was Biegi Sokoła pozostaną na zawsze w pamięci naszych bydgoskich sokołów, którzy często w nich startowali. Dziękujemy prezesom, zarządom, członkom oraz społeczności bukowieckiej za sprawną i doskonałą organizację wszystkich imprez sokolich. Szczególne podziękowania kierujemy do Wielce Zacnych i Szanowanych Druhów Antoniego Marcinka i Grzegorza Mierzyńskiego, którzy zawsze z poświęceniem honorowo i społecznie wspierali Sokolstwo Polskie i nigdy nie zawiedli organizacji sokolej, bronili naszych sokolich wartości i ideałów.

Szanowni Druhowie i Druhny, Proszę Was, jak i wszystkich sokołów w Polsce, zawsze pamiętajcie o latach konspiracji Sokolstwa Polskiego w latach 1939-1989, kiedy to nie pozwolono nam na legalną działalność. Sokoli w konspiracji przetrwali 50. lat! W okresie tym zmordowano i zakatowano na śmierć wielu naszych wspaniałych Druhów i Druhen, także z Wielkopolski. Pamięć o naszych sokolich Bohaterach musi przetrwać. Polscy sokoli zginęli za Rzeczpospolitą – naszą Ojczyznę. Nigdy nie zapomnijcie zabijania SOKOŁA, niszczenia, wyklęcia, poniżania i zakłamywania dziejów w latach 1939-1989, które trwają do dziś. Nie zapomnijcie o okradzeniu sokolstwa z jego własności, budynków sokolni, gruntów i boisk, które w większości nie zostały zwrócone. Trwa walka o Pamięć Narodową, walczmy o Pamięć Sokolą, aby dzieje naszej organizacji przenikały do podręczników szkolnych, a wiedza o sokolstwie była powszechnie znana. SOKÓŁ wygrał, włączając się w walkę, o wolność i niepodległość Polski, dzięki przemianom zapoczątkowanych w Polsce przez sokoła Św. Jana Pawła II Wielkiego, członka honorowego ZTG ?Sokół? w Polsce, dokonanych przez Ruch Solidarności. Służcie dalej Sokolstwu i Ojczyźnie w imię haseł: ?Bóg ? Honor ? Ojczyzna? oraz ?W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch?. Trzymajcie zawsze mocno i wysoko nasz wspólny sokoli sztandar.

C z o ł e m !
Prezes dr Andrzej Bogucki.
Bydgoszcz ? Bukówiec Górny, 18.09.2016 r.

Zostaw komentarz

komentarzy