Zjazd Rady ZTG „Sokół” w Polsce

Zebranie władz Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce odbędzie się 9 lutego 2019 r. w gmachu WF Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Towarnickiego 3 o godz. 14.00 (pierwszy termin). Drugi termin został wyznaczony na godz. 14.15. Do udziały w Radzie upoważnione są gniazda będące członkami ZTG „Sokół” w Polsce. Władze Związku zapraszają także wszystkie gniazda zainteresowane członkostwem oraz współpracą.

Program Zjazdu:

14.00 Obrady

 1. Powitanie delegatów i otwarcie obrad.
 2. Odśpiewanie hymnu „Sokoła”
 3. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta
 4. Uchwalenie porządku obrad
 5. Przyjęcie nowych gniazd do ZTG „Sokół” w Polsce
 6. Sprawozdania: a) prezesa b) wiceprezesa c) skarbnika d) Komendanta PDS e) przedstawiciela gniazd górnośląskich
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Uroczystości 100-lecia ZTG „Sokół” w Polsce (obchody, sztandar Związku)
 9. Działalność ogólnopolska Związku (umowy, współpraca z innymi organizacjami)
 10. Polityka międzynarodowa Związku
 11. Nagroda Srebrnego Sokoła
 12. Ogólnopolski obóz gimnastyczny
 13. Ogólnopolski obóz Polowych Drużyn Sokoła
 14. Okręg Śląski (obchody 100. rocznicy wybuchu I powstania śląskiego)
 15. XI Zlot Sokolstwa Polskiego Rzeszów 2021
 16. Wolne głosy i wnioski
 17. Zakończenie obrad

17.00 Poczęstunek
18.00 Spacer po Rzeszowie

Wszelkie pytania związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem proszę kierować do druha Grzegorza Bielca, który jest gospodarzem Zjazdu (tel. 696 999 000)

Zostaw komentarz

komentarzy