Zmarł druh Marek Jasiński – prezes TG „Sokół” w Gniewkowie

Z wielkim żalem pragniemy poinformować, że wczoraj, 7 maja 2016 r. odszedł wieloletni prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gniewkowie druh Marek Jasińki. Pogrzeb odbędzie się 11 maja 2016 r. o godzinie 13.00 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Druh Marek Jasiński (1961 ? 2016)

Ze wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wielce zasłużonego, honorowego i oddanego idei sokolskiej społecznika, wieloletniego prezesa Towarzystw Gimnastycznego ?Sokół? w Gniewkowie, II wiceprezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w  Polsce wybranego dnia 8 grudnia 2012 r. w Zgierzu na Nadzwyczajnym Zjeździe Rady Sprawozdawczo-Wyborczej Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce.

Druh Marek Jasiński urodził się 18 kwietnia 1961 r. w Toruniu, pracował w branży elektro?energetycznej i bezpieczeństwa i higieny pracy. W myśl naszych haseł ?w zdrowym ciele zdrowy duch? oraz ?Bóg ? Honor ? Ojczyzna? realizował cele i był zawsze oddany Sokolstwu Polskiemu.  Pod jego kierunkiem Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Gniewkowie zorganizowało niezliczoną liczbę imprez sportowo?rekreacyjnych i patriotycznych. Organizował Międzynarodowe Zawody w Tenisie Stołowym Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce, organizował też liczne turnieje tenisa stołowego, sam też był zawodnikiem w tej dziedzinie sportu.

Ponadto był głównym organizatorem uczestnictwa Sokolstwa Polskiego na XV. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze (Światowy Zlot Sokolstwa) przy wsparciu własnego gniazda oraz Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? II Bydgoszcz ? Fordon. Komendantem Sokołów Polskich na tym Zlocie był właśnie Druh Marek Jasiński ? prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Gniewkowie. Warto wspomnieć Jego zaangażowanie w działalność sokolską na tym zlocie. W 150-lecie Sokolstwa Czeskiego zał. w 1862 r. odbył się w dniach 30.06. ?7.07.2012 r. XV. Wszechsokolski Zlot w Pradze.

6Uroczystości odsłonięcia pomnika Józefa Hallera w Toruniu. Marek Jasiński stoi pierwszy od lewej

Na Światowy Zlot Sokolstwa przybyli też Sokoli z Polski. Wszechsokolskie Zloty są organizowane co sześć lat, są sprawdzianem oceny i sprawności organizacyjnej Sokolstwa. Bez Zlotów nie ma Sokolstwa. W XV. Wszechsokolskim Zlocie ćwiczyło przeszło 10, 5 tys. sokołów i sokolic. 1 lipca2012 r. tysiące sokołów z całego świata przeszło w trzygodzinnym barwnym pochodzie ulicami Pragi
od Placu Wacława do Rynku Starego Miasta. W tym samym dniu na Hradczanach (Czeskim Wawelu) w wypełnionej po brzegi przez licznych sokołów ze sztandarami, w tym 3 polskich, Katedrze Św. Vita Kardynał Dominik Duka celebrował Mszę Św., wygłosił homilię, w intencji 150-lecia Sokolstwa i XV. Wszechsoklskiego Zlotu. Prezes dh Marek Jasiński prezentował w Katedrze Św. Vita sztandar TG ?Sokół? w Gniewkowie, którego był głównym inicjatorem powstania.

Następnie 2 lipca 2012 r. odbyło się spotkanie w Parlamencie Republiki Czeskiej. Pani Miroslava Němcová  Przewodnicząca Izby Poselskiej Republiki Czeskiej (Sejmu – odpowiednik
Marszałek Sejmu RP) reprezentująca największą konserwatywną partię polityczną w Republice Czeskiej Obywatelską Partię Demokratyczną (Czech: Občanská demokratická strana ) zaprosiła delegacje Sokolstwa Światowego na uroczyste spotkanie do Parlamentu. Spotkanie odbyło się w Sali Plenarnej Izby Poselskiej przy ul. Sněmovní 4. W tym historycznym spotkaniu uczestniczyli zaproszeni też Sokoli Polscy, pośród nich dh Marek Jasiński ? prezes TG ?Sokół? w Gniewkowie.

7 lipca 2012 r. w Domu Tyrsza odbyło się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze Rady Światowego Związku Sokolstwa (SVĚTOVÝ SVAZ SOKOLSTVA – World Sokol Federation), w którym uczestniczyli Sokoli Polscy w składzie delegacji polskiej był dh Marek Jasiński ? prezes TG ?Sokół? Gniewkowie.

Pogrążeni w modlitwie i żałobie sokolej składamy Kondolencje Rodzinie, Członkom Sokolstwa Polskiego, Przyjaciołom i Znajomym. Pozostała nadzieja w Krzyżu i Zmartwychwstaniu. Wierzymy, że przekroczył Bramę Niebieską i został przyjęty przez Najwyższego Ojca i Boga Jedynego Wszechmogącego. Dziękujemy za miłość i dobroć oraz nauki, którymi nas obdarzył. Sokolstwo Polskie jest wdzięczne za przyjaźń, którą nas otaczał. Módlmy się za Jego Duszę! Wieczny Odpoczynek Racz Mu Dać Panie A Światłość Wiekuista Niech Mu Świeci Na Wieki Wieków Amen! R.I.P.

Prezes Andrzej Bogucki

Bydgoszcz, 8 maja 2016 r.

Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego w Bydgoszczy 2016
sokol-cinsp.blogspot.com

 

 

Zostaw komentarz

komentarzy