NBP wybije monetę okolicznościową upamiętniającą powstanie „Sokoła”!

Narodowy Bank Polski podjął decyzję o wybiciu srebrnej monety okolicznościowej w związku z przypadającą w 2017 r. 150. rocznicą powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Do tej pory wśród osób i instytucji, które zostały w ten sposób uhonorowane, znaleźć możemy m.in. Uniwersytet Warszawski, Józefa Piłsudskiego, Jana Pawła II oraz klub piłkarski Legia Warszawa.

NBP cichociemniMoneta upamiętniająca pierwszy zrzut Cichociemnych

150 lat Sokolstwa Polskiego

Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół?, które powstało 7 lutego 1867 r., było pierwszą polską organizacją patriotyczną, wychowawczą, sportową i niepodległościową, która powstała na ziemiach polskich po upadku powstania styczniowego. Wśród wielu zasług, tej niezwykle zasłużonej organizacji, warto wymienić zorganizowanie Harcerstwa Polskiego, Błękitnej Armii, powszechny udział członków ?Sokoła? w zwycięskim powstaniu wielkopolskim w latach 1918-1919 oraz powstaniach śląskich 1919-1921.

Przy okazji zbliżających się Igrzysk Olimpijskich warto przypomnieć, że z powstaniem polskiego ?Sokoła? związana jest również historia polskiego sportu, którego formalnych początków należy szukać w pierwszym gnieździe ?Sokoła? we Lwowie. Co więcej, działacze ?Sokoła? byli pionierami wielu dyscyplin sportu na ziemiach polskich, m.in. lekkiej atletyki, gimnastyki oraz piłki nożnej. Do dnia dzisiejszego pierwszy historyczny mecz piłki nożnej, który został rozegrany między drużynami ?Sokoła? ze Lwowa i Krakowa 14 lipca 1894 r., nie doczekał się upamiętnienia. Nie inaczej jest w wypadku pierwszego strzelca historycznego gola – Włodzimierza Chomickiego ? druha ?Sokoła? lwowskiego.

W przeszłości z ?Sokołem? związani byli najwybitniejsi polscy patrioci m.in. Ignacy Jan Paderewski, Józef Haller, Maria Konopnicka, Jan Paweł II, Wojciech Korfanty, Andrzej Małkowski, ponad 20 najznamienitszych generałów polskich oraz wielu innych.

NBP ostrow lednickiAwers i rewers srebrnej monety okolicznościowej z 2015 r.

Wspólny apel

Ideę wybicia monety wsparli druhowie „Sokoła” z całego kraju, m.in. druh Andrzej Bogucki – prezes gniazda z Bydgoszczy, druh prezes Krzysztof Portasiak z Wysocka Wielkiego i druh Andrzej Chrobak z Sanoka. Ponadto w ideę upamiętnienia TG „Sokół” włączyli się prof. Jan Żaryn – senator RP, Piotr Andrzejewski – członek Trybunału Stanu oraz poseł Piotr Król z Bydgoszczy.

Pomimo 150-letniej historii, Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? nigdy nie doczekało się upamiętnienia, w związku z czym zwracamy się do Szanownego Pana Prezesa z prośbą, o wybicie obiegowej monety okolicznościowej, która pozwoli ten historyczny błąd naprawić – apelowali druhowie oraz sympatycy „Sokoła” w piśmie skierowanym do prezesa NBP.

Szczególne słowa uznania należą się również obecnemu prezesowi Narodowego Banku Polskiego prof. Adamowi Glapińskiemu, który zmienił decyzję Rady Numizmatycznej przy NBP, która pierwotnie nie uwzględniła prośby o wybicie monety okolicznościowej upamiętniającej „Sokoła”.

Inicjatywa wybicie monety wyszła na początku 2016 r. od redaktora naczelnego portalu wSokole.pl oraz prezesa TG „Sokół” w Lesznie druha Damiana Małeckiego, który pierwsze pismo z prośbą o wybicie monety skierował do ówczesnego prezesa NBP prof. Marka Belki na przełomie stycznia i lutego 2016 r. Jednak pod koniec kwietnia 2016 r. przyszła informacja o odrzuceniu prośby przez Radę Numizmatyczną działający przy prezesie NBP. Po tej decyzji Damian Małecki zwrócił się z prośbą o wsparcie do druhów oraz sympatyków „Sokoła”. Na apel odpowiedzieli wcześniej wspomniani druhowie Andrzej Bogucki, Krzysztof Portasiak i Andrzej Chrobak. Ogromne znaczenie miało wsparcie prof. Jana Żaryna, druha Piotra Andrzejewskiego oraz posła Piotra Króla. To własnie ich wsparciu zawdzięczamy wyjątkowe upamiętnienie rocznicy Sokoła w postaci wybicia okolicznościowej monety przez NBP. Nową monetę ujrzymy już na przełomie stycznia i lutego 2017 r.

NBP

Plan emisji monet okolicznościowych na 2017 r.

Zostaw komentarz

komentarzy